POÉSIES et Articles
de
LOUIS LAMAIGNÈRE

Alias
VIN-CENT
(Doazit 1855 - Artassenx 1917)

[Retour] [Sommaire]

Table des matières
 


 [Table des matières]

  grafia classica

  grafia de l'autor

  Los quate ertèrs de la Marion

Qu'èra tostemps estada arrapianta, la Marion, mes dempuish la mort deu son òmi, bèth temps i a, qu'èra vaduda vilèna a har hasti e sarrapiastras dinc au punt de non pas gausar víver. A part quauque emberiaguèra qui's balhava de còp en còp pr'amor ne'u calè pas crompar lo vin, l'avarassa ne despenè pas austant vau díser arren. B'èra bèth jorn de hèsta quan la vedèn lo dit a chivau sus un tròç de fricò pausat mei sovent sus mestura descueita o eslorida que sus pan de chòina bien fresc !

E n'èra pas shens dinèrs portant. Çò que lusiva au só, erteratge deu praube defunt, mes a joïssença sonque, que podè vàler un milèr d'escuts, e lo son benh ad era a puish près austant.

Mes qui sap quant de pistòlas s'apielavan dens lo carric estujat qui sap on ?

Dens un moment de hòla popada au broquet, la Marion tot a fèit esberida lavetz qu'avè muishat aus vesins ua cauça en hant tringlar loís d'aur e escuts. Qu'i avè detz ans de 'quò, e la cauça qu'èra mei qu'a mietat plenha.

Que venèva gron, vin, bòi e legumes ; qu'eslhevava poralha ; qu'engreishava guits, aucas, mème un pòrc - en parlant per respect - mes presque tot que prenè lo camin deu marcat. Qu'avè en sus quinze cents liuras a la Caisha d'Esparnha, e lo borsicòt de tot anar, vueitat dens lo magòt quan èra tròp plenh, çò qu'arribava cada annada.

Ah! b'auré donc podut pagà's de bons bocins, la desanada austant seca qu'ua lenha ! Mes non ! que valè miélher har arríder los ertèrs, un deu son òmi e tres per era !

Ne n'aimava pas nat totun, e se n'avè pas cranhut de morir en hant testament, gran per ma fe, ne n'auré pas hèit nat de gelós, pr'amor que n'auré pas deishat arren a digun. Tanbenh, quan l'entenèvan díser qu'era morta arreish ne trobaré l'argent cochat, tots qu'èran segurs que'n seré atau.

Quan estoc a l'agonia, los quate ertèrs que s'apressàn. Be'us tardava de la véder clucar e d'enténer lo darrèr bohet !

Tanlèu morta, lo cabinet qu'estoc folhat. Suu devant de la tireta que trobàn un pòrta-moneda a mietat vueit shens grana valor, e au miei deus linçòus e de las hardas quauques escuts ; en tot trenta-cinc pistòlas... On jasèva lo rèste ?

Qu'èran aquí, los quate ertèrs, a s'espiar l'un l'aut, a har córrer los uelhs pertot e sus tot, a carcular los pretz de çò que vedèn. Çò qui'us prudiva per dessús tot qu'èra de descobrir l'endret on dromiva lo tresaur ; cadun a l'escur deus auts que'u cercava dens l'intencion de'u préner un còp solet. Òc, mes nat ne se n'anava, e tots los quate que velhavan la morta. Certes, n'avèn pas paur que'us panassin lo còs prèst a entahucar ; e totun, tots que damoravan... Se s'èra perdut quauqu'arren !

Lo màger ertèr dab l'un deus tres auts que güeità la maison pendent l'enterrament. Tots dus qu'èran carcats de har lo disnar... Ne pòden pas tostemps plorar o hà'n semblanç que diable, e arren ne crusa austant l'estomac com la pena, mème se n'exista pas - sustot lavetz - pr'amor que's cau tròp turmentar entà eishugar larmas de comanda.

Qu'i avè ueus, salat dehens e piòcs dehòra, a portada de la man ; mes los caulets e las saburas qu'èran au casau. Com har ? Se l'un se'n va, lo qui damora, benlhèu que trobarà l'estujòu ; mes que's pòt tanbenh que lo de dehòra qu'aurà la medisha chança ; lo azard qu'es tan gran !

Reflexion hèita, ne l'un ne l'aut ne gausà quitar lo companhon ; e quan los dus qui avèn hèit las aunors e tornàn deu prat, lo repèish n'èra pas prèst.

Mijorn qu'avè trucat portant e la hami dempuish au mens duas òras que l'avè soat a l'estomac de tots. Òr entà que cridar los cosinèrs puishque nat n'avè confiença en digun ?

Enfin, voilà los en.hamiats a taula. En guisa de benediccion lo mei trufandèr de la tropa que disoc au gran ertèr dab un suriós comic : "Puishqu'as la mietat, tu, minja e beu com tres ; nosauts tres que minjaram e que beuram com un. Dau, dau, hardit, e tien-te botoat !"

La sopa avalada e la godala presa, lo porquet e la cueisha d'auca expediats dab fòrça lampadas, la moleta, los piòcs e la salada englotits en béver a veires plenhs, las lencas que començàn a's virar : que parlàn de partatge tot shuau d'abòrd, mes hòrt benlèu. Lo cafè, lo possa-cafè e los vins cauts que balhàn a tots un esprit que digun ne's coneishèva a jun.

Mes quenh sabat lavetz !

-Jo, que voi la cautèra. -Jo, lo torna-bròca. -Jo, la lichèra e los cauterons. -Jo, la bateria de cosina. -Aqueths linçòus que herén lo menh ahar. -Que prefèri las servietas. -Jo, las camisas e las hardas. -Que'm contenti de la pendula... E atau en cridant tostemps mei hòrt, digun n'escotant los auts.

La nueit que'us gahà ataulats devant ua sarambèla de botelhas, las uas estuishadas, las autas aus tres quarts vueitas... e, a part l'argent, arren n'èra partatjat enqüèra. Arreish ne parlà de ganhar casa, e tots ensembles, lo cap caut, l'estomac gosnhit, que tornàn velhar, pas dens la crampa de la morta, mes auprès deu huec, tot en minjant un nhac e arrupar de bèths lampats.

Que s'adromivan, los praubilhàs ! Totun, maugrè la pintèra qui e'us hasè esbadalhar, fretar los perpèths, estirar, estòrcer com vencilhs, l'aubeta que'us trobà deishidats, la lenca seca, desmemoriats, prèsts a's tornar chapitar, pelejar, trucà's au besonh.

Lo torrin hèit - un tourrin a l'ivronhe preu còp - en l'arrupant borent, culher per culher, que's sentín arrevisclar. E la batalèra e la pleitegèra que tornàn començar, com tanbenh la hartèra. Ah ! los ertèrs que hasèn bona pagèra a las fristolhas de la vielha !

Coda-li-coda, que cercàn pertot lo magòt : au solèr, devath los teules, los cabirons, las potras, los traucs de las parets, dens tots los cuenhs e recuenhs ; en baish, sus los cabinets e dehens, dens las palhassas, las pòchas deus abits, lo mendre arren ; que lhevàn la placa deu larèr, la truha, los carrèus qui ne juntavan pas, los tins deu chai... Arren ! enlòc arren !

A la sot deu tesson, a l'escuderia de l'ase, a la henhèra, a la hornèra, a l'escalhèra, arren ! jamei arren !

E lo nas de tots que s'estirava en gaimaishas arresiblas ; de temps en temps ua ensurta pimentada per la colèra e adobada preu despieit que partiva a l'adreça de la morta ; juraments a har petar lo prigle que seguivan, en vaganaut portant, puishque lo carric ne's trobava pas.

-"Hartam-nse ! cridà l'un ; que seram, benlhèu, mei urós après aver bien minjat e bien but ! Que veiram doman !

L'avís qu'estoc bon. Tots amasses que's metón a cosinejar : topins, padèras, grilhas e casseròlas que borivan, que shisclavan au mei har.

Quant de temps e durà lo sopar arrosat d'un sarròt de flacons de vin nau e vin vielh, barrejats sus la taula ; tota lacada de tacas de totas las espeças e de totas las colors ?

Digun d'eths n'ac auré podut díser : aqueth gusàs de vin près de tota faiçon e a grans chorruts enqüèra, pataquejat per l'aiga de vit, lo sucre e lo citron, qu'espatrassà los bevedors alucats, shalumats dempuish la velha. Pendent que l'un cubava sus la taula, lo vesin qu'arroncava a tèrra, lo troisième que jasèva en penent e l'aut que cantava com un hòu, mes entà s'esténer benlèu per dessús un beriac.

Òh ! lo beròi tablèu !

Que dromín com arrats dinc au matin, shens se sociar d'arren.

Dab lo somelh, lo humet de l'arcoòl que s'èra estupat shens deishar las ideas tròp claras. Morts de set, los ivronhes que credón trobar l'esprit au hons deu veire ; totun, que sabón arrestà's a punt.

Que's meten a tornar cercar : que van, vienen, viran, arreviran... Pas de carric !

-On lo diable e l'a donc botat, aquera sorcièra ? e disèn tots en un còp. Quan despitarem la cahuta ne'u trobarem pas !

-Tè ! que'm vien ua idea, disoc lo gran ertèr. Que sabetz tots com la Marion aimava l'ase tapoat dempuish sheis mes. Qu'am cercat pertot lo magòt, mes pas auprès de l'ase... S'anàvam véder ?

Tan lèu dit, tan lèu hèit. La hòssa obèrta, los òs trobats dab un rèste de pèth e de peus qui flaurejavan lèd, nada tròba enqüèra.

-"Que lo diable s'empòrti la Marion e los sons dinèrs !"

Aquí qu'estoc la soleta pregària per la defunta qui, s'avè dupat los sons ertèrs, e'us avè tot de mème deishat çò que ne podèva pas estujar.

Louis Lamaignère, 1911

  Lous couate ertès de la Marioun

Qu'ère toustem estade arrapiante, la Marioun, més dempuch la mourt dou sou omi, bèt tems y a, quère badude bilène a ha hasti e sarre piastres d'inqu'au pun de nou pas gausa bibe. A part cauque emberiaguère qui-s balhèbe de cop en cop pramoun n-ou calè pas croumpa lou bin, l'abarasse né déspenè pas austan bau dise arré. B'ère bèt yourn de heste couan la bedèn lou dit a chibau sus un tros de frico pausat mey soubén sus mesture descoueyte ou eslouride que sus pan de tchoyne bién frés !

E n'ère pas chéns dinès pourtan. Ço que lusibe au sou, erteratye du praube défun, més a youissénce sounque, que poudé bale un milè d'escuts, e lou soun begn à d'ere a puch près austan.

Més qui sab couan de pistoles s'apielèben déns lou carric estuyat qui sab oun ?

Déns un moumén de holle poupade au brouquet, la Marioun tout à fait esberide labets qu'abè muchat aus besins û causse én han tringla louis d'aur e escuts. Qu'y abè dets ans decò, e la causse qu'ère mey qu'à mietat plegne.

Que benèbe groun, bin, boy e legumes; qu'eslhebèbe pouralhe; qu'éngrechèbe guits, auques, même un porc - én parlan pér réspect - més presque tout que prenè lou camin dou marcat. Qu'abè én sus quinze céns liures a la Caisse d'éspargne, e lou boussicot de tout ana, bouéytat déns lou magot couan ère trop plegn, ço qu'arribèbe cade anade.

Ah! b'aurè dounc poudut pagas de bous boussins, la désanade austan ceque qu'ù legne ! Més nou ! que balè mielhe ha arride lous ertès, un dou sou omi e trés pér ere !

N'én aymèbe pas nad toutun, e se n'abè pas cragnut de mouri én han testemén, gran pér ma fè, n'en auré pas heyt nad de yelous, pramoun que n'auré pas dechat arre a digun. Tabegn, couan l'éntenèben dise qu'ere mourte arrech ne troubere l'aryen coutchat, touts qu'èren segus qu'én sera atau.

Couan éstouc à l'agounie, lous couate értès que s'appressa-n. B-ous tardèbe de la bede cluca e d'entene lou darrè bouhet !

Talèu mourte, lou cabinet qu'estouc foulhat. Sou deban de la tirete que trouban un porte-mounède a mietat bouéyt chéns grane balou, e au miey dous linçòs e de las hardes cauques escuts; én tout trente-cinq pistoles... Oun yasèbe lou reste ?

Qu'èren aqui, lous couate ertès, a s'espia l'un l'aut, a ha courre lous ouélhs pertout e sus tout, a carcula lous prets de ço que bedèn. Ço qui-ous prudibe pér-dessus tout qu'ère de descoubri l'éndrét oun droumibe lou trésor; cadun à l'escu dous auts qu'ou cérquèbe déns l'énténtion d'ou prene un cop soulet. Oui, més nad ne s'en anèbe, e touts lous couate que belhèben la mourte. Certes, n'abèn pas pou qu-ous panassin lou cos près à éntahuca; e toutun, touts que damourèben... Se s'ère perdut cauqu'arre !

Lou maye ertè dap l'un dous trés auts que gouéyta la maysoun péndén l'énterremén. Touts dus qu'èren carcats de ha lou disna... Ne poden pas toustém ploura ou han sémblans que diable, e arre ne cruse austan l'estoumac coum la pene, même se n'existe pas - sustout labéts - pramou qu'és cau trop turménta énta eschuga larmes de coumande.

Qu'y abè ouéus, salat dehéns et piocs dehore, a pourtade de la man; més lous cauléts e las sabures qu'èren au casau. Coum ha ? Se l'un s'én ba, lou qui damoure, belhèu que troubera l'estuyò; més qu'és pot tabegn que lou de dehore qu'aura la mediche chance; lou hasard qu'és tan gran !

Réflexioun heyte, ne l'un ne l'aut ne gausa quitta lou coumpagnoun; e couan lous dus qui abèn heyt las aunous e tournan dou prat, lou repech n'ère pas prés.

Miyourn qu'abè trucat pourtan e la hami dempuch au méns dus ores que l'abè souat à l'estoumac de touts. Or énta que crida lous cousinès puchque nad n'abè counfiénce en digun ?

Enfin, voilà lous énhamiats a taule. En guise de benedictioun lou mey trufandè de la troupe que disouc au gran ertè dap un surious coumique: "Puchqu-as la mietat, tu, minye e béu coum trés; nous auts trés que minyeram e que béuram coum un. Dau, dau, hardit, e tién te boutouat !"

La soupe abalade e la goudale prese, lou pourquét e la coueche d'auque espediats dap force lampades, la moulete, lous piocs e la salade éngloutits én bebe a beyres plégns, las lénques que coumençan as bira : que parlan de partatye tout chouau d'abord, més hort bénlèu. Lou cafè, lou pousse cafè e lous bins cauts que balhan à touts un esprit que digun n'és counechèbe à yun.

Més quegn sabat labéts !

-You, que bouy la cautère. -You, lou tourne-broche. -You, la litchère e lous cauterouns. -You, la batterie de cousine. -Aquets linçòs que herén lou megn aha. -Que prefèri las serbiètes.-You, las camises e las hardes. -Qu'ém countenti de la pendule... E atau én cridan toustém mey hort, digun n'escoutan lous auts.

La nouéyt qu-ous gaha ataulats deban û sarambèle de boutelhes, las ûs estuchades, las autes aus trés quart bouéytes... e, a part l'aryén, arre n'ère partatyat éncouère. Arrèch ne parla de gagna case, e touts énsembles, lou cap caut, l'estoumac gousgnit, que tournan belha, pas déns la crampe de la mourte, més auprès dou houéc, tout én minyan un gnac e arrupa de bèts lampats.

Que s'adroumiben, lous praubilhas ! Toutun, maugrè la pintère qui ous hasè esbadalha, freta lous pérpèts, estira, estorce coum béncilhs, l'aubete qu-ous trouba dechidats, la lénque seque, desmemouriats, près a-s tourna chapita, peleya, truca-s au besougn.

Lou tourrin heyt - un tourrin a l'ibrougne pr-ou cop - én l'arrupan bourén, culhè per culhè, qu'és séntin arrebiscla. E la batalère e la pléyteyère que tourna-n couménça, coum tabegn la hartère. Ah ! lous ertès que hasèn boune payère a las fristoulhes de la bielhe !

Coude-li-coude, que cércan pértout lou magot : au soulè, debat lous téules, lous cabirouns, las poutres, lous traucs de las paréts, déns touts lous couegns e recouegns; én bach, sus lous cabinéts e dehéns, déns las palhasses, las potches dous abits, lou méndre arre; que lhéban la plaque dou larè, la truhe, lous carrèus qui ne yuntèben pas, lous tins dou tchay... Arre ! énloc arre !

A la sout dou tessoun, a l'escuderie de l'ase, a la hegnère, a la hournère, a l'éscalhère, arré ! yamey arré !

E lou nas de touts que s'estirèbe én gaimaches arresibles; de tems én tems û ensurte pimentade pér la coulère e adoubade pr-ou despieyt que partibe a l'adresse de la mourte; yureméns a ha peta lou prigle que seguiben, én baguenau pourtan, puchque lou carric n'és troubèbe pas.

-"Hartam sé ! crida l'un; que seram, belhèu, mey urous après abe bién minyat e bién but ! Que beyram douman !

L'abis qu'estouc boun. Touts amasses qu'és métoun à cousineya : toupins, padères, grilhes e casseroles que bouriben, que chisclèben au mey ha.

Couan de tems e dura lou soupa arrousat d'un sarrot de flacouns de bin nau e bin bielh, barreyats sus la taule; toute lacade de taques de toutes las espèces e de toutes las coulous ?

Digun d'éts n'at auré poudut dise: aquet gusas de bin près de toute fayçoun e a grans chourruts éncouère, pataqueyat per l'aygue de bie, lou sucre e lou citroun, qu'espatrassa lous bebedous alucats, chalumats dempuch la belhe. Péndén que l'un cubabe sus la taule, lou besin qu'arrounquèbe à terre, lou troisième que yasèbe én penén e l'aut que cantèbe coum un hòu, més énta s'éstene benlèu pér dessus un beriac.

Oh ! lou beroy tablèu !

Que droumin coum arrats d'inqu-au matin, chens se soucia d'arré.

Dap lou soumelh, lou humet de l'arcool que s'ère estupat chéns decha las idés trop clares. Mourts de set, lous ibrougnes que crédoun trouba l'ésprit au houns dou beyre; toutun, que saboun arrestas a pun.

Qu'és meten à tourna cérca: que ban, bienen, biren, arrebiren... Pas de carric !

-Oun lou diable e l'a dounc boutat, aquere sourcière ? e disèn touts én un cop. Couan déspiterém la cahute n-ou trouberém pas !

-Tè ! qu'ém bién û idé, disouc lou gran ertè. Que sabéts touts coum la Marioun aymèbe l'ase tapouat dempuch chéys més. Qu'am cércat pértout lou magot, més pas auprès de l'ase... S'anèbem bede ?

Ta lèu dit, ta lèu heyt. La hosse ouberte, lous os troubats dap un reste de pèt e de péus qui flaureyèben lè, nade trobe éncoère.

-"Que lou diable s'émporti la Marioun e lous souns dinès !"

Aqui qu'estouc la soulete pregari pér la défunte qui, s'abè dupat lous souns ertès, ous abè tout de même dechat ço que ne poudèbe pas estuya.

(Parlâ de Chalosse) Louis Lamaignère ; Réclams de Biarn et Gascougne no5 de 1911, P. 104 à 107.

 

  grafia classica

  grafia de l'autor

  Bruts de drònles

Mes perque donc mesclà's aus bruts de la marmalha
Qui ne sap pas lo ser s'a plorat lo matin ?
Tant per tant s'estupatz lo huec de la batalha,
Que veden lo trucat córrer après lo mutin.
 
Que saben, los parents, que la grana disputa
Cridada a plenhs bramets preus petits colerós
Se vaid shens fondaments que crèba a la minuta :
Eths tanbenh, bèth temps a, qu'estón lhèu plorinós.
 
Digun lo l'endoman ne's sovien de la velha ;
Los tonhats recebuts que son dab los tornats ;
Un blau ne compta pas mei que l'esquiç d'ua pelha :
Pr'un mème amusament tots que son entrainats.
 
E tant que durarà la holia innocienta,
Atau, tostemps atau que heràn los dronlòts :
Deu mau hèit shens carcul pòt donc estar conscienta,
Com l'òmi de reson, l'amna deus gojatòts ?
 
Saben eths solament çò que mau har vòu díser ?
Non ! mes l'atge benlèu que'us ac aprenerà.
De's fachar d'ara enlà nat n'aurà la betisa :
Au servici de tots, cadun que vienerà.

Louis Lamaignère, 1911

  Bruts de dronles

Mes perqué doun mescla-s aus bruts de la marmalhe
Qui ne sab pas lou sé s'a plourat lou matin ?
Tan per tan s'estupat lou hoec de la batalhe,
Que béden lou trucat courre après lou mutin.
 
Que saben, lous paréns, que la grane dispute
Cridade a plegns bramets prous petits coulerous
Se bayt chèns fondeméns que crèbe a la minute :
Ets tabégn, bèt tems a, qu'estoun lhèu plourinous.
 
Digun lou léndouman n'es soubién de la bélhe;
Lous tougnats recebuts que soun dap lous tournats;
Un blau ne coumpte pas mey que l'esquich d'û pélhe :
Pr-un même amusemén touts que soun éntraynats.
 
E tan que durera la houlie innouciente,
Atau, toustém atau que heran lous dronlots :
Dou mau heyt chéns carcul pot dounc esta counsciénte,
Coum l'ômi de resoun, l'amne dous gouyatots.
 
Saben ets soulemén ço que mau ha bòu dise ?
Nou ! mes l'atye benlèu qu'ous at aprénera.
Dées facha d'are enlà nat n'aura la betise :
Au serbice de touts, cadun que bienera.
 Louis Lamaignère. Réclams no8 de 1911, p. 182.

  grafia classica

  grafia de l'autor

  Lo truc deu sorcièr

   

Qu'an bèth díser e bèth har, tostemps que's trobarà un chic pertot pacolhas entà créser que i a lops-garons e posoèras capables de balhar mau a quauqu'un.

Lo mossur Gahapècs, un medecin de dotzième ordi entà guarir malauds, surjús, mes famús com sorcièr au díser deus lilòis qui vesen maus dats preus machants esprits, que ganhava mei de pistòlas en hant lo devinaire que de pecetas en suenhant frèbes e entecs. Los de l'endret que's trufavan d'eth ; mes que vienèvan de lonh entà'u consurtar suu sorcierumi.

Ueratz com s'i prenèva entà gahar los pècs.

Deu salon, hèra plan plaçat entà 'quò, que vesè arribar un malaud qui's cresè ensorcierit. Viste, que devarava a la cava pr'un escalièr negue a har paur e, l'aurelha tenuda, qu'escotava tot çò que la soa hemna e hasè díser au gran pegulhàs. Atau, que sabè d'on vienèva lo mau, quaus èran las misèrias qui-u hasèn petesnar, avant, pendent e arron las crisas, tot enfin çò qui-u forcèva a's viéner plànher austant e mei au sorcièr qu'au medecin. E dens lo temps que la hemna hèita a la man e devertiva lo praube alimautàs entà'u har aténder l'arribada de l'Esculape au petit pè, lo noste canalhàs que sortiva per darrèr har quauques torns au casau, e arribar arron com se vienèva de lonh, fatigat a ne's poder tiéner.

Gaujós o embohemiat sivant lo cap deu planhent, que repetava au campanhard estavanit e mei qu'espaurit tot çò qu'eth medish avè dit a la fumèla deu sorcièr, tot, hiu pr'agulha, shens obligar arren.

E après quauques recomandacions, pas caras taus remèdis e autis grimaishas de mème valor, lo praube òmi qu'obriva lo borsicòt tà'n tirar l'escuton o la pistòla, prètz de la consurta, e que se'n tornava content, segur de caçar lo mau-dat, díser a d'autis bestiolàs com èra sapient aqueth medecin qui sabè tot devinar e podè tot guarir.

Louis Lamaignère, 1913

  Lou truc dou sourciè

(Parla lanusquét)

Qu'an bèt dise e bèt ha, toustèm qu'es troubera un chic pertout pacoulhes enta crése que j'a loups-garous e pousouères capables de balha mau a quauqu'un.

Lou moussu Gahepècs, un medecin de doutzième ourdi enta goari malaus, surius, més famus coum sourciè au dise dous liloys qui bésen maus-dats pr-ous machans esprits, que gagnèbe méy de pistoles en han lou debinayre que de pecètes en soegnan frèbes e entécs. Lous de l'endrét que-s trufèben d'ét; més que bienèben de lougn enta-u counsurta s'ou sourcierumi.

Oerats coum s'y prenèbe enta gaha lous pècs.

Dou saloun, hère plan plaçat ent'acò, que besè arriba un malau qui-s cresè ensourcierit. Biste, que debarèbe a la cabe pr'un escaliè négue a ha pòu e, l'aurèlhe tenude, qu'escoutèbe tout ço que la soue hémne e hasè dise au gran pegulhas. Atau, que sabè d'oun bienèbe lou mau, quoaus èren las misères qui-u hasèn petesna, aban, pendén e arroun las crises, tout enfin ço qui-u fourcèbe a-s biéne plagne austan e méy au sourciè qu'au medecin. E dens lou téms que la hémne hèyte a la mâ e debertibe lou praube alimautas enta-u ha aténde l'arribade de l'Esculape au petit pè, lou nouste canalhas que sourtibe per darrè ha quauques tourns au casau, e arriba arroun coum se bienèbe de lougn, fatigat a ne-s poudé tiéne.

Gaujous ou embouhemiat siban lou cap dou plagnén, que repetèbe au campagnar estabanit e méy qu'espaurit tout ço qu'et medich abè dit a la fumèle dou sourciè, tout, hiu pr'agulhe, chéns oubliga arré.

E après quauques recoumandaciouns, pas cares ta-us remèdis e autis grimaches de même balou, lou praube òmi qu'oubribe lou boussicot ta-n tira l'escutoun ou la pistole, prèts de la counsurte, e que s'en tournèbe countén, segu de cassa lou mau-dat, dise a d'autis bestiulas coum ère sapién aquét medecin qui sabè tout debina e poudè tout goari.

  Louis Lamaignère ; Réclams, no3 mars 1913, p.55.

 

  grafia classica

  grafia de l'autor

  L'Arrata-Grisa

   

Dens la nosta contrada, qui ne coneish pas l'arrata-grisa qui ressembla au gat-esquiròu per la brojor desgordida e a l'arrat per la pelha, au guivèr e vente blancós près ? Jo, que soi pagat tà la conéisher, non pas preus aurans e esquilhòts traucats e vueitats, mes aus menhs despens, com ac veiratz, se voletz legé'm dinc'au cap.

Un matin de mai, dab ua tropa de petits esvagats com jo, que cercavi los nids : la coishardalha ne sap har que domau shens credé'n har, benlhèu, mes en lo har totun. La natura que semblava envità'ns a la guinhar : tot qu'èra fresc de verdura e audorejant d'eslors; los ausèths que cantavan gaujós e l'aujamiòt, en cridant que's cauhava o vira-volava au só. Mes tot aquò ne'ns disè pas arren.

-Te ! que diut avé'i un nid de pic, aquí ! hascoc un camerada.

Com lo foet e balha camas, aqueth solet devís que'm balhà hortalessa ta pujar au casso. Be se'm tardava d'aver la man dens lo horat tà sentir la doça calor deus auseròts qui èri tot prèst a desnishar. Totun que tremblavi un chic pr'amor que, com los auts gojatòts, qu'avi entenut díser que per còps las sèrps que van dromir dens los traucs deus vielhs arples.

Qu'i a calor ; donc pas sèrps ! disoi jo. Austanlèu, lo punh barrat tà podé'u har passar, mes benlèu escarronhat e sangnós qu'entra chic a chic en possar hèra ; lo braç que se'm pela a plaps. Arren de 'quò ! Los dits en avant, qu'enfonci, qu'enfonci dinc'au hons.

Que'm botèi a cridar ! Que'us èi !

A ! praube ! Un penhic, o miélher un nhac tarriblament hòrt au dit mitan que'm hèi tirar lo braç esgraupiat e la man qui degotejava hèra mèi viste que n'aurí volut, tot en miant deu cap deu dit ua bròja bestiòla qui s'i èra estacada, mes deishà anar hòra deu trauc tà pujar capsús.

Unh'auta que segueish, puish unh'auta, unh'auta enqüèra; e totas amassas, com gats-esquiròus que's hicàn a sautar de branca en branca e d'un casso a l'aute. Pendent que los cameradas arplejavan tà las gahar, jo que segotivi lo dit qui m'escosiva, e qui m'es damorat, e damorarà tant que bisqui, marcat per la dent de l'aujami.

Louis Lamaignère, 1913

  L'Arrate-Grise

(parla de Lanes)

Dens la nouste contrade, qui ne counéch pas l'arrate-grise qui ressémble au gat-esquiró per la brouyou desgourdide e a l'arrat per la pélhe, au guibé e bénte blancous près ? You, que souy pagat ta la couneche, nou pas pr-ous aurans e esquilhots traucats e boueytats, mes aus mégns despéns, coum at-s béyrats, se boulets leye-m dinqu'au cap.

Un matin de may, dab û troupe de petits esbagats coum you, que cerquèbi lous nids: la couchardalhe ne sab ha que dou mau chéns creden ha, belhèu, mes en lou ha toutun. La nature que semblèbe embitan-s a la guigna: tout qu'ère frés de berdure e audoureyan d'eslous; lous ausèts que cantèben gauyous e l'auyamiot, en cridant que-s cauhèbe ou bireboulèbe au sou. Mes tout acó n'ens-disè pas arré.

-Té ! que diut abéy un nid de pic, aqui ! hascouc un camerade.

Coum lou fouét e balhe cames, aquet soulet debis que-m balha hourtalesse ta puya au cassou. Bé se-m tardèbe d'abé la man déns lou hourat ta sénti la douce calou dous auserots qui èri tout près a desnicha. Toutun que trémblèbi un chic pramoun que, coum lous auts gouyatots, qu'abi entenut dise que per cops las sèrps que ban droumi dens lous traucs dous bielhs arples.

Qu'y a calou; dounc pas sèrps ! disouy you. Austalèu, lou pugn barrat ta poudé-u ha passa, mes benlèu escarrougnat é sagnous qu'entre chic a chic en poussa hère; lou bras que se-m pele a plaps. Arré de co ! Lous dits en abant, qu'enfounci, qu'enfounci dinqu'au houns.

Que-m boutèy a crida ! Qu-ous èy !

Ah ! praube ! Un pegnic, ou miélhe un gnac tarriblement hort au dit mitan que-m hèy tira lou bras esgraupiat e la man qui degoutteyèbe hère mèy biste que n'auri boulut, tout en mian dou cap dou dit û broye bestiole qui s'y ère estacade, mes decha ana hore dou trauc ta puya cap-sus.

U gn'aute que seguéch, puch û gn'aute, û gn'aute encoère; e toutes amasses, coum gats-esquiró qu'es hican a sauta de branque en branque e d'un cassou a l'aute. Pendént que lous camerades arpleyèben ta las gaha, you que segoutibi lou dit qui m'escousibe, e qui m'es damourat, e damourera tant que bisqui, marcat per la dént de l'auyamis.

Louis Lamaignère.

Esplics.- Arrate-grise: le lerot. - Gat-esquiró: écureuil. - Guibé: dessous de la gorge. - Aurans: noisettes. - Esquilhots: noix. - Esbagats: flâneurs. -Trauc ou hourat: trou, creux. - Escarrougnat, esgraupiat: déchiré à vif. - Auyamiot: insectes et vers. - Auyamis: petite bête sauvage.

Réclams, no6 de 1913, p.113 et 114.

 

  grafia classica

  grafia de l'autor

  Lo secret de la mamòta

 

Ua brava vielha, en dus plegada
Mei preu tribalh que per los ans,
E pas totun endomatjada
Com en préner ans son los paisans,
Qu'avè guardat la bèra mina
Dab la frescor deu son joenèr.
- Digatz, mamòta Caterina,
Com atz vos hèit t'aver lo pè
Tendent leugèr, tostemps solide ?
E'u demandèc un jorn quauqu'un.
Tà damorà'vs tant esberida,
Qu'atz un secret e lhèu mei d'un !
- Lo menh secret, respon mamòta,
Qu'es deus hèra aisits a seguir :
Se voletz har com la vielhòta,
Bèth temps que v'estaratz ací.
N'èi pas sovent hèit bona chèra :
Qu'èi but mei d'aiga que de vin ;
Jamei lo ser n'èi velhat hèra
Tà'm poder lhevar de matin.
De digun ne'm soi aucupada,
Sustot per ne díser deu mau :
A casa, la hemna encuentada
Qu'a pro d'i har tot çò que cau.
Porvu qu'ani plan lo menatge,
Que l'òmi sii espós content
E pas malaudòt lo mainatge,
Que vòu de mei la brava gent ?
Qu'avem tots pro d'ahars a nòste,
Shens batalar deus deu vesin :
Parlar de tròp quauque còp còsta
Au lenca-agut mantun chagrin.
Rénder se pòden un service,
Au menh avís que vau hòrt mei
Qu'au son entorn har la poliça
E de criticar hà's ua lei.
Jo ne vèi pas sonque la casa :
Aquí qu'èi tot çò qui bròi platz,
Pas lo richèr, totun, biet d'ase !
Mes los agraments de la patz.
En víver atau, shens nada bila
D'un mau hèit qui'm tormentaré,
Òh ! be de vrai que soi tranquilla :
N'èi pas a reproishà'm arren !
Que sèrv d'aver malivolénça ?
Miélher vau de caminar dret :
Aquí qu'avetz la menha sciença,
O se voletz lo menh secret.
Austant que l'atge, la fatiga
Que croish los còs... mes pas l'esprit :
Lo qui hèi plan, shens mau har briga,
Dens lo vielhèr qu'es esberit.

Louis Lamaignère, 1914

  Lou secret de la mamote

   

(Parla de la Chalosse)

U brabe biélhe, en dus plegade
Méy pr'ou tribalh que pèr lous ans,
E pas toutun endoumatyade
Coum en prene ans soun lous paysans,
Qu'abè goardat la bère mine
Dab la frescou dou soun yoenè.
- Digats, mamote Catherine,
Coum at-s bous hèyt t'abé lou pè
Tenden léuyè, toustém soulide ?
Ou demandèc un yourn cauqu'un.
Ta damoura-b tan esberide,
Qu'at-s un secrét e lhèu méy d'un !
- Lou mégn secrét, respoun mamote,
Qu'és dous hère aysits a segui :
Se bouléts ha coum la bielhote,
Bèt téms que-b esterats aci.
N'èy pas souben hèyt boune chère :
Qu'èy but mey d'aygue que de bin;
Yaméy lou sé n'èy belhat hère
Ta-m poudé lheba de matin.
De digun ne-m souy aucupade,
Sustout pèr ne dise dou màu :
A case, la hémne encoéntade
Qu'a prou d'y ha tout ço que càu.
Pourbu qu'ani plan lou menatye,
Que l'omi sie, és pos, countén
E pas malaudot lou maynatye,
Que boù de mèy la brabe yén ?
Qu'abe-m touts prou d'ahas a noste,
Chéns batala dous dou besin :
Parla de trop cauque cop coste
Au lénque-agut mantun chagrin.
Rénde se poden un serbice,
Au mégn abis que bàu hort méy
Qu'au soun entourn ha la poulice
E de critiqua ha-s û léy.
You ne bèy pas sounque la case :
Aqui qu'éy tout ço qui broy plats,
Pas lou richè, toutun, biet d'ase !
Mes lous agreméns de la pats.
En bibe atàu, chèns nade bile
D'un mau hèyt qui-m tourménteré,
Oh ! be de bray que souy tranquile :
N'èy pas a reproucha-m arrè !
Que sèrb d'abé maliboulénce ?
Mielhe bàu de camina drét :
Aqui qu'abéts la mégne sciénce,
Ou se bouléts lou mégn secrét.
Austan que l'atye, la fatigue
Que crouch lous cos... mès pas l'esprit :
Lou qui hèy plan, chèns màu ha brigue,
Déns lou bielhè qu'és esberit.

Louis Lamaignère

Espliques. - Endoumatyade, atteinte d'infirmités ou cachées ou apparentes; estarits, brisés par le travail, n'en pouvant plus; lénque-agut, se plaisant à parler d'autrui, médisant ou calomniateur; biet d'ase, juron bénin plutôt plaisant; maliboulénce, malveillance, but tendant à nuire; crouch, courbe, plié presque en deux.

Réclams, no1 de 1914, p. 8 et 9.


 [Table des matières]

Oh ! que j'aimerais mieux, sur l'honneur je l'assure,
Voir la foule en délire applaudir sans mesure
Qu'entendre ces sifflets et ces trépignements,
Ces sauvages clameurs semblant des hurlements !
C'est pour se récréer, c'est pour voir une course
Que tant de spectateurs ont délié leur bourse,
Et non pour admirer un brillant paseo,
Si près d'elle, en ce jour, Juliette à Roméo,
Si le père à ses fils témoigne sa tendresse,
Si la vieillesse même, heureuse, se redresse,
C'est pour voir du travail et jouir à loisir
De feintes et d'écarts composant leur plaisir.
Quel désenchantement si longtemps sur l'arène
Une bête en courroux promène en souveraine !
La colère aiguillonne et rend presque insensés
Tous ceux qui par l'espoir malgré tout sont bercés
Non, il ne se peut point que l'émouvant spectacle,
Se heurte sur la peur comme sur un obstacle.....
Et l'on attend hélas ! inquiet et morfondu,
Que la course au désir ait enfin répondu.
Mais si rien ne se fait, si tout s'immobilise,
Si l'aspect du danger jusqu'au bout paralyse
Un embryon d'ardeur, quoi d'étonnant dès lors
Que vos admirateurs vous cinglent de vos torts ?
Il n'est pires effets que ceux des moindres causes !
Ah ! dans votre métier tout est loin d'être roses !...
Pourtant, s'il est permis d'escompter le calcul,
On ne peut sans forfaire abuser du recul.
Puisqu'il ne tient qu'à vous de redorer le lustre
De ce jeu favori qui toujours rend illustre
Le hardi champion se donnant tout entier,
Téméraire toujours et quelquefois altier,
Pourquoi ne point marcher sur les pas des ancêtres
Qui dans l'art d'émouvoir sont restés les grands maîtres ?
Oui, pourquoi paresser quand on attend de vous
La grâce ou les efforts qui nous contentent tous ?
L'on excuse l'accroc, mais jamais la bravade,
Et l'on se moque un peu de la vaine parade :
Ce qu'il faut, avant tout, à nos braves landais,
Ce sont moins des lauriers que de nombreux succès;
C'est un travail suivi c'est de l'effort sensible
Pouvant les satisfaire autant qu'il est possible.
A l'œuvre toreros : au prix de votre sang,
Disputez aux meilleurs d'entre vous ce beau rang
Qu'atteint en se jouant celui qu'on dit l'étoile,
Mais qui de son renom s'auréole ou se voile ;
Prouvez qu'il est toujours de vrais toréadors
Soucieux de leur honneur bien plus que des décors...
Et le bon populo, fier de votre bravoure,
Joyeux, soulignera vos écarts qu'il savoure ;
Et, désormais, certain de jouir à plaisir,
Vers l'arène, il courra contenter son désir.

5 Avril 1908. Louis Lamaignère. ("La Course Landaise", quatrième année, n° 2 ; dimanche 12 avril 1908).


 [Table des matières]

Prière fervente d'un "Coursier"

0 puissant Dieu des tauromaches,
Pourquoi n'entends-tu plus nos cris ?
Plus nous prions, plus tu te fâches...
Toujours la pluie ou le ciel gris !

Le beau soleil, roi de nos fêtes,
Nous boude hélas ! depuis longtemps.
Est-il donc vrai que les tempêtes
Seront le lot de ce printemps ?

Anxieux, nous faut-il sans cesse
Tourner nos yeux vers l'horizon,
Afin d'y voir une promesse
Sûre à peu près, sans trahison ?

Quand donc, enfin, verrons-nous luire
Pour nos désirs des jours de feu,
D'azur et d'or, ne pouvant nuire
Aux vifs attraits de notre jeu ?

Sois-nous clément, Dieu de nos pères :
Comme autrefois répands à flots
Sur nos arènes les lumières
Du soleil, sacrant les héros

Mâtinée de Pâques 1908. Louis Lamaignère. "La Course Landaise", 4ème année, n° 4 ; dimanche 26 avril 1908.


[Table des matières]

GAZETTE RIMEE

A mon compatriote et ami le docteur Elie Moringlane.

              I

Jusqu'à naguère encore
L'on pouvait craindre hélas !
Que le beau sport qu'adore
Tout Landais qui s'honore
Verrait sonner son glas.

L'on disait : Plus de course !
Serrons tous les cordons
de l'ancestrale bourse
Faisant notre ressource
Que, prudents, nous gardons !

Pourquoi donc vers l'arène
Courir tant empressés ?
La vache souveraine
Marche comme une reine
A petits pas pressés !

Et jamais sur sa route
Brillante de splendeur,
Nul écarteur qui doute
Ne veut, coûte que coûte,
Nous montrer sa valeur.

Laissons, le cœur alerte,
L'arène, que souvent
L'aquilon rend déserte,
Trop humide ou bien verte,
Quand du Nord vient le vent.

              II

Mais tu nous vins, Elie,
Comme un vrai précurseur
Qui sermonne ou supplie,
Au nom de son Messie,
Ranimer notre ardeur.

Et la "Course Landaise"
Surgit tout aussitôt
Pour pouvoir à son aise,
Dans la presse française
Agiter son grelot.

Certes, l'aimable feuille
Est sans prétention ;
Mais tout Landais l'accueille,
La lit, et se recueille,
Vibrant d'émotion.

C'est son sport qu'elle acclame
Sans humeur et sans fard ;
Dédaignant la réclame,
Elle s'adresse à l'âme
Tout autant qu'au regard.

Pourquoi ne point le dire ?
Nul journal n'eut jamais
Sur nous tous plus d'empire :
Nous trouvons à le lire
Toujours nouveaux attraits.

              III

Honneur et gloire à toi,
Mon brave tauromache,
D'avoir pris comme à tâche
De louer sans relâche
Et ton culte et ta foi !

Merci d'avoir compris
Qu'il suffit d'une tête
Pour rendre toute fête
Réussie et complète,
Lui donner plus de prix

Or, que d'humanité
Cachait ton chauvinisme,
Grand apôtre en civisme :
Tu sais sur l'égoïsme
Greffer la charité.

Par toi, nos écarteurs
Peuvent se dire frères
En plaisirs, en misères,
Car les destins contraires
Leur vaudront des douceurs.

Grâce à ta Société,
Comptant sur ta parole,
Moyennant une obole,
Chacun à tour de rôle,
Pourra voir ta bonté.

24 Avril 1908. Louis Lamaignère. "La Course Landaise", 4ème année, n° 6 ; dimanche 10 mai 1908.


 

 [Table des matières]

A tots los corsièrs de las Lanas

Ò ! be soi jo content quan arriba la hèsta !
Que sauti de plaser, car arrei ne m'arrèsta,
Pr'amor qu'espèri bien de n'aver per l'argent
Varrejat shens comptar per la mei praube gent.
Tè ! que veirèi la corsa après lo passa-arrua,
Dab charmants escarturs qui n'an pas la bèrlua ;
Que'us aplaudirèi tots, se hèn tot çò que cau,
Lo blaçat com tanbenh lo qui n'es pas malaut,
Lo tot joen débutant autant com l'aut Janficha
Dont lo nom a grans trèits figura sus l'aficha !
Que l'escartur que sii Poleton o Jantet,
Se d'esvitar los còrns n'es pas tostemps adret,
Perqu' l'ensurterí ? Qu'admiri lo coratge,
Urós o malurós ; qu'aplaudeishi, volatge,
Mème un semblanç d'escart hèit com se diuré har,
Un escart dessinat per jo qu'es un ahar,
Pr'amor que l'escartur que's presenta quan mème,
Lo dangèr devant eth, pausat com un emblèma.
Los shiulets tròp sovent que parten de costats
D'on parten los bravos per los èrts emportats :
L'un que blama un escart qu'un aut tot près admira ;
L'un de son còp de uelh que's hèi un punt de mira,
On l'aut ne sap trobar que peguessas, defauts.
A ! non ! que diurén tots véser los animauts
Abans de har nat cas deus avís deu caprice ;
Se la bèstia part mau, se, plenha de malice,
E s'arrèsta suu còp o se's vira a dus pas,
Que pòt har l'escartur de bien plasent helàs ?
Jo, ne soi pas de 'queths qui muishan preferença :
Se sèi sus dus escarts trobar la diferença,
Se vesi l'art ací, là-baish un lèd trabalh,
Arrei ne'm forcerà, quenh que'n sii lo detalh,
A trucar de las mans en favor d'un monarque
Consacrat rei un jorn per un corsièr de marca.
Un debutant que pòt, s'es valent, plàser autant
Qu'un aut qui, cauques ans, s'es muishat fòrt brilhant ;
L'aprentís ne pòt pas tot d'un còp estar mèste :
Qu'a bèth aver sang-fred e coratge de rèsta,
Los sons debuts tostemps que son plenhs de dangèrs,
Cauques còps malurós e d'auts còps passatgèrs,
Mes la paur qu'es aquí : que jòga la soa vita...
Qui donc ne diut lavetz de fautas tiené'u quite ?
Landés, los menhs amics, que vse'n prègui de gràcia,
Ò ! n'àugitz pas jamei, lonh de vos com ací,
Shiulets o mots picants, ensurtas o colèra
Contre un joen debutant chic preparat enqüèra
A recéber los còps de l'animaut cornut :
Aplauditz-lo meilèu de har lo son salut !

A touts lous coursiès dé lés lanes

Oh ! bé souy jou contén coan arribe la hèste !
Qué saouti dé plasé, car arrèy n'em arrèste,
Pramoun qu'éspéri bién d'én abé pèr l'argèn
Barréjat chéns coumpta pèr la mèy praoube gèn.
Tè ! qué bèyrèy la course après lou passe-rue,
Dap charmants éscarturs qui n'an pas la bèrlue ;
Qu'ous applaudirèy touts, sé hèn tout ço què caou,
Lou blassat coum tabéin lou qui n'és pas malaou,
Lou tout jouén débutant aoutan coum l'aout j'énfiche
Dount lou noum à grands traits figure sus l'affiche !
Que l'éscartur qué si Poulétoun ou Jeantét,
Sé d'ésbita lous corns n'és pas toustém adrét,
Pérqué l'énsurtéri ? Qu'admiri lou couratge,
Urous ou malurous ; qu'applaoudéchi, boulatge,
Même Un sémblans d'éscart hèyt coum sé diouré ha,
Un éscart déssinat per jou qu'és ün aha,
Pramoun qué l'éscartur qu'és présénte couan même,
Lou dangè débant ét, paousat coum ün émblême.
Lous chiouléts trop soubén qué parten dé coustats
D'oun parten lous bravos pèr lous airts émpourtats :
L'ün qué blàme ün éscart qu'ün aout tout près admire ;
L'ün dé soun cop dé gouélh qu'és hèy ün pün dé mire,
Oun l'aout né sap trouba qué péguésses, défaouts.
Ah ! nou ! qué diourén touts bése lous animaouts
Abant dé ha nat cas dous abis dou caprice ;
Sé la bèsti part maou, sé, plégne dé malice,
Es s'arrèste sou cop ou s'és bire à dus pas,
Qué pot ha l'éscartur dé bién plasén hélas ?
Jou, né souy pas d'équéts qui muchen préférence :
Sé sèy sus dus éscarts trouba la différence :
Sé bézi l'art aci, là-bach ün laid trabail,
Arréy n'ém fourcéra, quéïn qu'én si lou détail,
A truqua dé las mans én fabou d'ün mounarque
Counsacrat rèy ün jour pèr ün coursiè dé marque.
Un débutant qué pot, s'és balén, plase aoutant
Qu'ün aout qui, caouques ans, s'és muchat fort brillant ;
L'appréntis né pot pas tout d'ün cop ésta mèste :
Qu'a bèt abé sang-fréd é couratge dé rèste,
Lous souns débuts toustém qué soun pléins dé dangès,
Caouques cops malurous et d'aouts cops passatgès,
Més la poou qu'és aqui : qué jogue la sou bite...
Qui dounc né diout labéts dé faoutes tchénéou quitte ?
Landés, lous méins amics, qu'éps én prégui dé grâci,
Oh ! n'aougits pas jamèy, lougn dé bous coum aci,
Chiouléts ou mouts piquants, énsurtes ou coulère.
Countre ün jouén débutant tchic préparat éncouère
A récébe lous cops dé l'animaout cournut :
Applaoudits-lou méy lèou dé ha lou soun salut !

Louis Lamaignère. "La Course Landaise" 4ème année, n° 7 ; dimanche 17 mai 1908, et n°29, 1912.


[Table des matières]

Tout pays a son sport : quoi qu'on dise et qu'on fasse,
Rien du jeu favori ne peut tenir la place.
L'on a beau présenter les multiples attraits
D'amusements divers et vanter leurs bienfaits,
Rien ne vaudra les jeux qui dès l'enfance
Nous sourirent toujours, même dans la souffrance !
Si l'étranger ne peut introduire chez nous
Sa manière de voir ni nous dicter ses goûts,
Nous ne voulons non plus, usant de représailles,
Contre ses jeux chéris lui livrer des batailles,
Donc, à chacun ses goûts. Pour nous autres, Landais
Ce que nous préférons à tous sports, c'est l'accès
Des gradins dominant cette si vaste enceinte
Où s'exécuteront et l'écart et la feinte
Classiques ou sans art, toujours audacieux,
Grimaces trop souvent, mais parfois gracieux.
Ce qu'il nous faut, à nous, c'est voir sur les arènes,
Non point des figurants aux poses souveraines,
Au costume éclatant de superbes décors
Bariolés de couleurs et tout rutilants d'ors,
Mais de vrais écarteurs courageux, sans jactance,
Aiguillonnés soudain par la noble vaillance.
La course est dans nos mœurs ; c'est pour nous un besoin
Transmis par nos aïeux depuis des temps bien loin,
Et non point comme on croit un futile caprice,
Car il ne consent pas le moindre sacrifice,
Tant il est absolu dans ce qu'il en attend
L'arène est tout pour nous ; c'est là notre élément !
Mais nous ne sommes point pour cela des sauvages
Voulant au prix du sang mesurer les courages ;
Au contraire, en nos cœurs, nous nous apitoyons
Sur le sort des blessés, alors que nous voyons
L'écarteur s'effondrer comme une masse inerte,
Et répandre son sang par la blessure ouverte.
Mais tous les sports ont bien de pareils accidents !
Si l'on sait trop hélas ! que de tels incidents,
Toujours à redouter pour leurs suites fatales,
Peuvent sur les plaisirs des fêtes estivales
Jeter le voile affreux d'un deuil tout instinctif,
On n'en courra pas moins sur le terrain sportif
Chercher l'émotion d'un attrayant spectacle
Qui brave tout danger et nargue tout obstacle.
Donc, Landais, aux plazas : sans nul souci des cris
Que lancent contre nous certains esprits aigris,
Allons, courons gaiement applaudir la bravoure
Des vrais toréadors que leur art énamoure ;
Plaignons les malheureux, mais crions aux vaillants
La satisfaction de nos cœurs tout bouillants.

Louis Lamaignère "La Course Landaise", 4ème année, n° 12; dimanche 21 juin 1908.


 [Table des matières]

Le Tauromache

Au docteur Elie Moringlane (CLIC-CLAC)

ENVOI

En te félicitant de ton superbe rôle
Dans l'art de rénover notre sport favori,
Accepte de bon gré la très modeste obole
D'un tauromache obscur, mais ami bien chéri.
                                                  L. L.

Tout tauromache,
Le plus souvent,
Est bon enfant ;
Mais il se fâche
S'il voit un lâche
Récalcitrant.

Ah ! c'est qu'il aime
D'ardeur extrême
L'attrayant sport !
Tout plaisir même,
Fut-il suprême,
Hors lui l'endort.

Pour lui, la gloire
D'un brillant nom
Ou du renom,
Sans la victoire
N'est point notoire
Ni de bon ton.

Un nom ! Qu'importe
Qu'on le colporte
Dans tous les lieux,
Si, ne l'escorte
L'âme si forte
De nos aïeux ?

Le tauromache
Ne veut point voir
Le vrai savoir
Devenir lâche...
S'il le cravache,
C'est sans espoir.

Pourquoi l'insulte
Ou le tumulte
Des vils sifflets,
Quand pour son culte
Il ne résulte
Qu'abjects effets ?

Il ne désire
Qu'ardent bétail
Et beau travail ;
Pour lui l'empire
Qu'exerce un Sire
N'est qu'un détail.

Et si l'idole
Hélas ! s'immole
Par pur dépit
Lorgnant le drôle
Il plaint son rôle,
Tout interdit.

Mais s'il s'irrite,
Si son sang bout,
Juste avant tout,
Il félicite
Le vrai mérite
Brillant partout.

Louis Lamaignère. 16 juin 1908. "La Course Landaise", 4ème année, n° 22; dimanche 30 août 1908.


 [Table des matières]

Aux vaillants Toreadors

REMERCIEMENTS

Finis sont les combats d'une terrible lutte
Où l'homme sans défense affrontant une brute
Jetait dans bien des cœurs de longs frissons d'émoi
De crainte très souvent et quelquefois d'effroi !
Nul ne peut, sans frémir d'instinctive épouvante,
Voir la férocité se ruer menaçante
Sur l'homme qui l'attend, se fiant à l'écart
Tracé par le sang-froid tout autant que par l'art,
Car il le sait trop bien, c'est ses jours qu'il expose
Plus par nécessité que par désir de pose.
Sans doute, les bravos sèment la griserie
De l'extrême courage et la forfanterie...
Mais le sang coule hélas ! et le pauvre blessé
Que l'espoir du triomphe a soudain caressé
Roule inerte parfois sous les pieds de la brute
Qui beugle de fureur et chancelle et culbute,
Cherchant à transpercer sans merci ni pitié
Celui qui sauvera la fidèle amitié.

Pourtant, je ne dois point parler de ces prouesses
Si grosses de périls, grâce aux bêtes traîtresses,
Car j'ai bien mieux à faire : il me faut aujourd'hui
Remercier les vaillants dont les lauriers ont lui
Toujours avec éclat durant les jours de fêtes,
Honneur à ces héros ignorant les défaites !
Gloire aux toreadors esclaves du devoir,
Et toujours disposés à montrer leur savoir,
Autant que leur désir de s'appliquer à plaire !
S'ils ont fait leur possible afin de satisfaire
Le public, si friand de son jeu favori,
Du moins, pesant l'effort et ses droits, le jury
Sut à peu près toujours se montrer juste arbitre :
A travail soutenu, que peut valoir un titre ?
Pour le juge impartial, qu'importe le renom
Des toreadors-rois laissant pâlir leur nom ?
Il lui faut avant tout acclamer le mérite
Du dangereux effort qui sans cesse s'agite,
Sans éclat quelquefois, mais toujours courageux
Et tenant angoissé ! le public si nombreux.
Ah ! certes, trop souvent, dans ces rudes batailles,
Votre corps a reçu de profondes entailles.
Pauvres héros d'un jour ; mais vous avez acquis
L'estime générale et d'honorables prix !
Par vous seuls désormais nos annales de gloire
Comme dans le passé rehausseront l'histoire
Que rediront toujours aux enfants, les aïeux,
Jaloux de conserver le renom à leurs jeux.
Merci de vos efforts ...

22 Octobre 1908. Louis Lamaignère. "La Course Landaise" 4ème année n° 29, Dimanche 1er Novembre 1908


[Table des matières]

Prémisses et Prière
(A l’ami Jean de Lahourtique)

 Que la saison taurine
A des débuts heureux !
Pour répondre à nos vœux,
Le printemps se dessine.

Rien ne manque à la fête :
Fougueux est le bétail
Se prêtant au travail
D’un art que rien n’inquiète.

Les toreros sont braves.
Il est peu de froussards
Montrant à nos regards
Leurs visages tout hâves. 

Presque tous veulent plaire ;
C’est à qui le premier
Saura bien dessiner
Un écart téméraire. 

Et la foule palpite ;
Le gai contentement
Du spectacle charmant
En longs bravos crépite. 

Ah ! puisse la vaillance
Avec son noble entrain,
Toujours, jusqu’à la fin,
Durer sans défaillance ! 

Pour les rendre complètes,
Veuille aussi le Soleil
D’un éclat sans pareil
Illuminer nos fêtes ! 

                       
PRIÈRE

Des fervents de l’écart me faisant l’interprète,
A deux genoux, mon Dieu, je m’écrie avec foi :
« Seigneur, tu le sais bien, nous espérons en toi ;
« Daigne nous accorder une saison parfaite ! »
 

(4 avril 1909) Louis LAMAIGNÈRE.


 [Table des matières]             BOUTADE

                      Jalousie de Toréador

A mes amis tauromaches de Doazit.

        I

Chère Irène,
0 ma reine
Souveraine
Aux yeux bleus,
Prends donc garde :
Par mégarde,
Juan regarde
Tes cheveux !

Dans la nuit,
Son œil luit
Et reluit
Plein de flammes ;
Or je crois,
Quelquefois,
Que ta voix
Le réclame.

Cœur de lave,
Moi, si brave,
En esclave
Me soumets
Aux malices,
Artifices
Des caprices
Satisfaits.

Lui, l'intrus,
Point confus
Des refus,
Se démène...
Et mon cœur
De douleur,
Las ! se meurt,
Chère Irène

         II

Si tu fus la déesse
Qu'adora ta jeunesse
Comment donc ta tendresse
Devient-elle abandon ?
Ne puis-je plus te plaire,
O toi qui m'es si chère ?
Horreur ! l'on me préfère
Un Hidalgo sans nom

Est-ce le sombrero,
Ou bien le bolero
De l'obscur torero
Qui fait battre ton âme ?
Mais ses gestes et faits,
Sans art et sans attraits,
Sont tout simplement laids,
Trop inconstante femme !

Sous la fine moustache
Du vaquero bravache,
Je crois bien que se cache
L'âme du vrai butor.
Comme il paraît grotesque
Avec son air simiesque !
Sa mine, idiote presque,
N'a rien du matador.

Ah ! ne le vois-tu pas ?
Faut-il te dire hélas !
Qu'a chacun de ses pas
Le bon public le hue ?
C'est que tout spectateur,
Fut-il simple amateur,
Le suit, toujours moqueur,
Qu'il parade ou qu'il tue.

Car ce sont des grimaces
Que ses semblants de passes
Exécutés sans grâces,
Presque comme en bourreau.
Suis donc ta destinée !
L'avenir, chère aimée,
Vengera dans l'année
Les pleurs du jouvenceau !

12 décembre 1909. Louis Lamaignère. "La Course Landaise", 6ème année, n° 1 ; dimanche 16 janvier 1910.


 [Table des matières]

Songe Doré

A Jean de Lahourtique.

           ENVOI :

Comme moi, tauromache,
Tu recherches en vain
L'éclat avec l'entrain
Des corridas sans tache.

Si rarement se lève
Un beau jour de cartel,
A défaut du réel,
Ami, jouissons en rêve.

                       I

Le soleil se mirait dans sa nappe d'azur
Donnant à ses rayons leur éclat le plus pur :
Sous l'aile des zéphyrs embaumant l'atmosphère
Ondulaient les produits de la nature entière :
Tout était à la joie, au plaisir, au bonheur...
Sur le déclin du jour, cédant à la torpeur
Endormant malgré soi les hommes et les choses,
Je vis se dérouler sous mes paupières closes
Les plus riants attraits du plus noble des sports :
Dans les rangs des vivants combattaient nos grands morts
Non, non, ce n'étaient point les ombres mensongères
De ces héros d'antan qui charmèrent nos pères,
Car je les voyais tous et les connaissais bien
Sous leurs traits sur lesquels le trépas n'a pu rien.
Les gradins regorgeaient d'une foule en délire
Ne cessant d'applaudir par ses cris et le rire
Le travail soutenu des vaillants toreros,
Qui dans le redondel, joutant en vrais héros
Cherchaient à qui mieux mieux à montrer leur audace,
Leur entrain endiablé, leur adresse et leur grâce.
Jamais pareil régal pour l'artiste amateur
Pour combler ses désirs ne parut plus flatteur :
Aux classiques écarts, aux angoissantes feintes,
Aux sauts prodigieux provoquant bien des craintes
Sans cesse succédait l'effort des débutants
Tout blêmis par la peur, mais non point hésitants.
Dieu, quelle corrida ! Le critique sévère
N'aurait pu relever une faute légère.
Fillang et Bras-de-Fer, Despouys et Giovanni,
Meunier, Picard, Lafau, Darracq, Mazzantini,
Daverat et Garbay, enfin toute la gamme
Des champions du sport dont l'ardeur brûle l'âme
Feintaient, virevoltaient, sautaient, ou... s'affalaient.
Les bêtes en furie avec fougue fonçaient
Sur les audacieux se riant de leur rage,
Superbes de dédain, de tranquille courage.

                       II

Or, pas un seul instant ne se lassait l'ardeur :
Les passes se suivaient, et toujours sans tiédeur,
Occasionnant parfois de drolatiques chutes,
Des blessures aussi, de risibles culbutes.
Quel régal pour les cœurs, et surtout pour les yeux !
Ah ! l'on ne voudrait pas s'arracher de ces lieux
Qu'emplit l'art délicat si cher à nos ancêtres,
Alors que devant nous apparaissent des maîtres,
Voulant perpétuer le beau sport des Landais,
Et même lui donner plus d'éclat que jamais !
Voici Marin premier, le brillant téméraire
Dont la feinte serrée a tant le don de plaire...
A-t-il donc oublié qu'il n'a plus ses vingt ans ?
Certes il n'est plus jeune; et pourtant les antans
Ont passé sans pouvoir diminuer sa vaillance !
Au service de tous, héros sans défaillance,
Au moment opportun, il vaincra le danger.
Dût son sang généreux abondamment couler.
Saluons ce héros dont sublime est l'audace !
Daverat comme lui ne peut rester en place,
Tandis que Marcelin, Nicolas et Candau
Conseillant et guidant un jeune torero,
Savent prêcher d'exemple et donnent plus de charmes
Au spectacle attrayant qui nous vaut des alarmes.
Mais qui vois-je là-bas, c'est Jean Chicoy, je crois,
Les Darracq, les Dufau que l'on vit autrefois
Se jouer de la mort sur des milliers d'arènes !
Mais c'est bien eux ! c'est eux ! Les Parques souveraines
Ont-elles pour un jour laissé sortir leurs morts ?
Mystère ! Et cependant je revois leurs efforts !
J'assiste tout joyeux aux feintes émouvantes,
Si pleines de périls et toujours captivantes
Des grands maîtres en l'art de charmer le public...
Non, je doute plus, car j'entends le verdict
De tous les connaisseurs que la science autorise !
Mais hélas ! ce tableau de fêtes qui me grise
Ainsi qu'un météore au sortir du sommeil,
A fui, ne me laissant que les faits du réveil !

Ainsi donc le beau songe
Qui m'avait relevé
Ah ! n'était qu'un mensonge...
Hélas ! j'avais rêvé !

Louis Lamaignère. "La Course Landaise", 6ème année, n° 2 dimanche 6 février 1910.


 [Table des matières]

AVE STELLA

                                       A Koran

             I

Le Coran est le livre
Que tout Turc ou Persan
Doit apprendre pour vivre
En bon mahométan.

S'il lui reste fidèle,
Les plus belles houris
Dans la vie éternelle
Feront son paradis.

Ce qu'il aima sur terre
Et qu'il chérit le plus,
Harem ou cimeterre,
Là, lui seront rendus.

Pour avoir ces délices
Qu'a promis Mahomet,
Aux plus durs sacrifices
Tout croyant se soumet.

             II

Pourquoi cette réminiscence
Vient-elle à propos de ton nom ?
Qu'a de commun le Livre immense
Avec ton si jeune renom ?

Rien, semble-t-il, tout si l'on veut,
Car n'es-tu pas notre espérance ?
L'attrait du Sport par toi nous meut
Et greffe en nous l'effervescence.

On croit en toi nouvelle étoile,
Comme l'on croit en Mahomet ;
Et l'avenir levant son voile
Bien plus riant nous apparaît.

Si tout ne meurt, nos grands héros
En te voyant tressaillent d'aise :
Aux Jean Chicoy comme aux Cizos,
Hélas ! combien la tombe pèse !

Car ils voudraient, ces vieux compères,
Tout comme nous pouvoir jouir,
De tes prouesses téméraires
Qui plaisent tant, mais font frémir.

Oui, grâce à toi, brave Coran,
La Course est enfin revenue
A ses splendeurs... Soleil levant,
Au nom de tous je te salue !

Louis Lamaignère. "La Course Landaise", 6ème année, n° 12 ; dimanche 19 juin 1910.


[Table des matières]            AUX TAUROMACHES

                        VIVA EL SOL (Alléluia !)

            I

Enfin, voici la brise
Aux effluves si doux
Qui vers la piste grise
Nous pousse malgré nous !

Certes, pour nous l'arène
A toujours des attraits ;
Mais trembler sous l'haleine
Du Nord, nous rend distraits.

Nous observons quand même
Les phases du combat,
Tant l'ardeur est extrême
Jamais rien ne l'abat.

Mais pour notre spectacle
Il faudrait, fait certain,
Que toujours sans obstacle
Phébus parût serein.

Le soleil est la source
Des vrais plaisirs sans fiel :
Pour l'éclat de la course,
Il doit briller au ciel.

S'il paraît, plus d'alarmes,
Tous les cœurs sont joyeux :
Avec lui tout est charmes
Et parait gracieux.

            II

O gai Soleil qui rends tout beau,
Pour nos plaisirs brille sans cesse ;
De l'Aquilon qui glace ou blesse,
Déchire enfin l'affreux manteau !

Contre Borée et son cortège
Si dangereux pour les humains,
Lutte en vainqueur : brise en tes mains
Tempête ou froid, bourrasque ou neige !

Sans ton concours, notre cher sport
Ne peut offrir que des grimaces
Trompant l'espoir, ou bien des passes
Sans nul succès, malgré l'effort.

Puisqu'il suffit que tu paraisses
Pour réchauffer les écarteurs
Et rendre heureux les spectateurs,
Sois donc prodigue de caresses !

Jusqu'à la fin de la saison,
Répands sur nous toutes tes flammes ;
Rends gais nos cœurs, vives nos âmes ;
Comble les voues de l'aficion !

19 juin 1910. Louis Lamaignère. "La Course Landaise", 6ème année, n° 15 ; dimanche 10 juillet 1910.


 [Table des matières]                    Aux Tauromachettes

                       I

                  SONNET

Tels les près au printemps tapissés de fleurettes
Semblent s'offrir à nous régaler nos yeux,
Ainsi vous paraissez, gentes tauromachettes,
En parterre attrayant sur les gradins joyeux.

La gamme des couleurs de vos fraîches toilettes
Reflétant le soleil qui brille dans les cieux
Malgré nous nous émeut, et fait tourner nos têtes
Vers les multiples points du plus riant des lieux.

C'est que nous admirons ce qui plaît à nos âmes,
Dans l'arène le sport, à nos côtés les dames
Ici, ce qui sourit ; là, ce qui fait rêver !

Et nous courons partout, avides de prouesses,
Peut-être moins encor que de vos gentillesses,
Vers les lieux qui nous font gémir ou jubiler.

                       II

                  AUBADE

Gentes tauromachettes
Au minois si charmant,
Vous complétez les fêtes
En donnant l'agrément.

Que de charmes, bon Dieu !
Semés dans les travées !
L'on dirait qu'en ce lieu
Les beautés sont gravées

Vos grâces souveraines
Se jouant dans les ris
Chassent de nos arènes
La terreur des soucis.

Comme les toreros
Que votre équité pousse
Seraient-ils les héros
De l'envie ou la frousse ?

Quand des mains si mignonnes
Acclament sans répit
Passes plus ou moins bonnes,
Quels droits a le dépit ?

Pourquoi tenterait-on
De masquer la couardise
Sous des mots ou le ton
Outrageant la franchise ?

On est lâche ou bien brave ;
L'orgueil ne compte pas,
Et rien jamais ne lave
L'étoile tombant bas !

Oh ! continuez toujours,
Gentes tauromachettes,
A donner à nos fêtes
L'éclat de vos atours !

31 juillet 1910. Louis Lamaignère. "La Course Landaise", 6ème année, n° 30 ; dimanche 23 octobre 1910.


 [Table des matières]

Nous nous faisons un devoir et un plaisir de publier les deux poésies suivantes de notre excellent collaborateur et ami, Louis Lamaignère, Elles obtinrent un grand succès au banquet de l'Union Mutuelle des Toreros :

                                        Dédié à M. le docteur Elie Moringlane, fondateur et Président de la Mutuelle des Toreros.

L'écarteur ayant feinté
Tout l'été,
Une fois la saison finie,
N'ayant point fait d'économie,
Aurait été fort dépourvu
Si le Docteur n'avait prévu
Ce que produit l'étourderie.
Ah ! que serait-il devenu
Si, le mal d'argent survenu
Traînant après lui la misère,
Apanage du pauvre hère,
Il avait dû, privé de soins,
Languir sous de pressants besoins ?
La Faim, toujours impitoyable,
Par ses appels trop répétés,
L'aurait cloué loque minable,
Sur la Croix des déshérités.

Aux Toreros.

Pauvres cigales ! L'existence
Au jour ne suffit pas :
Les pleurs sont près de la jouissance,
Car ils la suivent pas à pas.
Voilà pourquoi le bon Apôtre
Envisageant votre avenir
Et faisant son bonheur du vôtre,
A bien voulu vous soutenir.
Ainsi, grâce à la Mutuelle
Qu'il créa pour les Toreros,
Grâce à l'aide si fraternelle
Des meilleurs Aficionados,
Viennent les coups et leurs misères
De vos exploits briser le cours,
Vous pourrez tous, vivant en frères,
Couler de bien paisibles jours.

Eh bien, en votre nom je loue et remercie
Le sage Fondateur de votre Société...
Buvons à sa santé ! Que longue soit la vie
Du Docteur pratiquant les lois d'Humanité !

Louis Lamaignère. "La Course Landaise", 7ème année, n° 1 dimanche 1er janvier 1911.


 [Table des matières]

Commandements du Dieu de la Tauromachie

AUX TOREROS

DECALOGUE ACTUEL

1

Un seul Sport tu pratiqueras
Et le suivras fidèlement

2

D'être vaillant tu jureras
Sur ton honneur, formellement.

3

Les jours de fêtes paraîtras
Sur les plazzas, résolument.

4

Le jury tu contenteras
Et le public pareillement.

5

Flâneur jamais tu ne seras
Sinon blessé grièvement.

6

Dans l'arène tu paraîtras
Le plus possible dignement.

7

L'argent des prix tu ne voudras
Qu'en le gagnant honnêtement.

8

Tes camarades aideras
Sans les gêner aucunement.

9

Plaisir d'amour ne chercheras
Qu'en fin de saison seulement.

10

L'orgueil d'un Nom convoiteras
Et le gagneras noblement.

 

Commandements de la Nouvelle Eglise Tauromachique

1

Les jours de Sport travailleras
Sans défaillance, bravement.

2

Novice ou Maître, tu voudras
Chercher à plaire, uniquement.

3

Tout ton devoir accompliras
Avec ardeur et franchement.

4

Tous tes moyens réserveras
Pour les deux jours également.

5

Durant l'hiver reposeras
Dans ton foyer bien sagement.

6

Dès les beaux jours tu reprendras
Ton boléro plus fièrement.

Louis Lamaignère. "La Course Landaise", 7ème année, n° 2 ; dimanche 5 février 1911.


 [Table des matières]

Etre presque célèbre, et simplement paraître
Pour montrer ses atours au brillant paseo,
Mais n'est-ce pas vouloir sottement se démettre
Du renom qui jadis sacrait un torero ?

Le nom importe peu s'il n'est qu'un météore
Ou plutôt un appât pour tromper les gogos :
L'affiche prometteuse hélas ! te déshonore
Quand des cris de fureur remplacent les bravos.

L'on croit voir du travail, de l'art... et le Roi boude,
Insensible aux appels chaleureux des amis,
A l'abri du péril le Monarque s'accoude,
Impassible, bravant la colère et les cris.

Eh ! quoi ! ne sens-tu pas, toi qui jouis du titre
Que jalousent en vain tant de tes compagnons
Que de tes volontés tu n'es plus seul arbitre ?
Laisse l'orgueil aux sots et la frousse aux poltrons !

Va donc, va de l'avant ou déserte l'arène !
Tu fis l'espoir de tous presque dès ton début ;
Et la célébrité venant vers toi sans peine,
L'on crut que tu vaudrais un maître, quel qu'il fût.

Mais, grisé par l'orgueil, cette funeste flamme
Consumant tant de cœurs gâtés par le succès,
Tu ris de la critique et nargues qui t'acclame :
Le caprice sur toi peut seul avoir accès !

Se jouer du public est une tromperie,
Mieux encor, c'est un vol librement consenti,
Par parti-pris souvent, sinon par rosserie,
Ou dans l'espoir de voir le Sport anéanti.

Eh bien, ô roitelet, s'il te plaît de t'éteindre,
Jette tes derniers feux, mais loin du redondel,
Car la foule en colère et qui ne sait point feindre
Pourrait dans sa fureur t'immoler sur l'autel !

Louis Lamaignère. "La Course Landaise" 7ème année, n° 4 ; dimanche 2 avril 1911.


 [Table des matières]

Aux détracteurs de nos Courses

Auprès des vétérans jouissant d'un beau renom
Tu sauras, c'est certain, faire bonne figure;
Mais oh! ne permets pas, ami, je t'en conjure,
Que le mépris un jour vienne flétrir ton nom !
Plus ferme que certains dont le brillant début
Promettait à nos jeux ce que rêvent nos âmes,
Va de l'avant, Montois, sans soucis des réclames
Que l'orgueil fait entendre à ceux qui sont au but !
Nous espérons en toi; ne fais donc point mentir
Cet espoir si riant qui nous pousse aux arènes;
Satisfais le plaisir de tes charmantes reines
Qui tressent des lauriers pour toujours t'en couvrir !

Louis Lamaignère. (La Course Landaise no6, 16 avril 1911)


 [Table des matières]

De malmener quelqu'un je n'ai point l'habitude.
Cependant, s'il le faut, je m'arroge ce droit :
Sans crainte de déplaire, en toute latitude,
Je vais juste à mon but et frappe au bon endroit.

Qu'importe qu'un pédant me prétende sévère ?
Je m'adresse aux biens nés et non aux malveillants ;
Des fervents des gradins, porte-parole austère,
Je flétris les flâneurs et bénis les vaillants.

La course est dans nos mœurs, et nous marchons sans cesse
Vers toutes les plazas animés par l'espoir...
Mais quel écœurement nous abat et nous blesse
Quand les grands toréros ne font point leur devoir !

On comptait tant sur eux ! Bizarrerie étrange,
La frousse et le caprice accouplement honteux,
S'unissent trop souvent en un abject mélange
Pour briser les attraits d'un sport délicieux.

L'on a beau faire appel à ces rois que réclame
Le public amateur de science et de travail,
Vains efforts : le labeur n'anime plus leur âme ;
Le souci du renom pour eux n'est qu'un détail.

Le monarque drapé dans son dédain stupide,
Bravache, se comptait à toujours paresser ;
Le sévère jury jamais ne l'intimide ;
A l'abri du péril, il aime rêvasser.

Eh bien, si nul espoir ne nous pousse aux arènes,
Pour voir des boleros, pourquoi se déranger ?
Mieux vaut goûter chez soi les douceurs souveraines
Du foyer, que courir, si rien ne doit changer.

Louis Lamaignère. "La Course Landaise", 7ème année, n° 10 ; dimanche 14 mai 1911.


Brisez vos luths, braves Poètes:
Ne chantez plus qu'en votre cœur,
Car tant que dureront les fêtes,
Vos vers n'auront plus de saveur.
 
L'on aime bien mieux la lecture
Des comptes rendus du beau Sport
Que des fleurs de littérature
Ne se lisant pas sans effort.
 
Peut-on rêver quand l'impatience
Semble tout mettre sur le gril ?
Non: rien ne vaut cette éloquence
D'un reporter toujours gentil.
 
Dès que parait la Feuille rouge,
Soudain le cœur est haletant;
Et maintenant, plus rien n'y bouge,
Sinon l'intérêt palpitant.
 
Qu'ont éprouvé les tauromaches ?
Se demande-t-on sans repos,
Ont-ils été vaillants ou lâches,
Les meilleurs de nos toreros ?
 
Et, vite alors, les yeux avides
Courent chercher le palmarès;
Et les fronts se plissent de rides
Si la peur seule eut des succès.
 
Car nous sommes tous solidaires,
Nous, les amateurs du grand Jeu:
Les doléances de nos frères
Nous émeuvent toujours un peu.
 
Mais que franche est notre allégresse,
Bien qu'il s'y mêle des regrets,
Quand nous lisons qu'ailleurs sans cesse,
Les toreros furent parfaits !
 
Si pareil fait souvent n'arrive,
Nous conservons l'espoir si doux
De voir enfin luire, bien vive,
L'ardeur que nous appelons tous.
 
Laissez, laissez, braves Poètes,
Vos songes creux pour le réel !
Et tant que dureront les fêtes,
Cessez de regarder au ciel !

1er juillet 1911 ; Louis Lamaignère (La Course Landaise; no19, 1911)


 [Table des matières]

Ah si Phoebus voulait, pour combler nos désirs,
Ne pas tant prodiguer ses brûlantes caresses,
De partout l'on courrait, avide de plaisirs,
Rechercher les émois que donnent les prouesses,
Et se louer d'avoir su charmer ses loisirs.

                                 *

Mais si Phoebus peut tant pour l'attrait de nos jeux,
Si sans cesse vers lui nous adressons nos vœux,
Ah ! nous ne voudrions point que ses ardentes flammes
Alourdissent les corps et dessèchent les âmes,
Et bien loin de créer le plaisir qu'on attend,
Font un regret de plus et de plus un tourment !
Ce qu'il nous faut à nous, ce n'est point le tropique
Avec son air de feu qui cuit plus qu'il ne pique :
C'est plutôt un soleil tempéré, bon enfant,
Un soleil qui sourit et dore l'agrément.
          Ecoute ma prière
          O Phoebus si puissant :
          Sans clore ta paupière,
          Paraît, mais... moins brûlant !

Louis Lamaignère. "La Course Landaise", 7ème année, n° 21 ; dimanche 30 juillet 1911.

 

Ton reportage à toi, c'est l'impression d'Art
Qui s'éveille partout où ton âme frissonne ;
C'est le chant, la couleur aveuglante et sans fard,
Les rires, le soleil, la fête qui bourdonne.

Laisse vibrer ton âme, et conte un peu plus tard
La lutte de l'arène, au lecteur qui s'étonne
De la témérité de l'homme dans l'écart ;
Dis le chant triomphal que la fanfare entonne !...

Vois la vache ! Paisible, elle rentre au bercail....
Oubliant l'énervant frisson de l'éventail ;
Elle rêve en suivant lentement la flamande.

Et dans ses yeux baignés de la clarté du soir,
Le poète étonné de leur calme, croit voir
Toute l'humanité rêveuse de la lande.

                      André.


 Louis Lamaignère (La Course Landaise; no22, 1911)


Louis Lamaignère. (La Course Landaise no31, 8 octobre 1911)

 

  grafia classica

  grafia de l'autor

D'auts còps e uei
---------
Lo vielh Menic a la vielha Marion
=======
Lo Menic.

E't soviens-tu, Marion, de las cinquanta annadas
Tan lonh de la joenessa e tan viste passadas ?
Amiga, rapelé't las corsas de d'auts còps
On parescós cauçada de hèra bròis esclòps,
On lo ton bèth riban e l'anèth d'esposalhas
Pertot au ton entorn alucavan batalhas
Dens lo còr de vesias mens gaujosas que nos !
Tu, lavetz, n'avès pas mei a't cercar l'espós...
E jo, gosnhit d'orgulh, com un pèc shens malícia,
En òmi tot urós de díser au son servici
La brogina dont tots devisavan tan plan,
Au ton costat, Marion, que'm trobavi fòrt plan
L'arena en d'aqueth temps n'èra pas entornada
De tiatres on la plaça es per cadun pagada,
E los bons escarturs simplament abilhats,
Shens aver lo clincant deus deu jorn apelhats,
Qu'èran tendent aquí, sauvatges de coratge,
Tot jamei prèsts a tot, com demons en pipiatge
Lo pè sus lo berret, lo moishoère a la man,
E las bèstias tanpauc n'èran pas tamponadas :
Se per los permèrs còps, quauques uas colhonadas
Per la féinta o l'escart e's ravisavan brac,
La lor huror a tots que balhava lo trac.
Quenhs òmis Mair de Diu! Tu tremblanta e pauruca,
Shens mèmes espiar de quenh costat e truca
La gaujor deu public que baishavas los uelhs.
Quan enteni los joens tant arríser deus vielhs,
Díser que repapian en parlant de las corsas
Qui, sivant eths, d'auts còps avèn tant de ressorças.
Marion, que n'am vist, he ! los dus, hèra corsièrs,
Hestòtas qui sovent hèn regretar los pièç !
On son los Jean Chicòi, los Cizòs, los Lauredas
Dont las amnas tostemps coratjosas e fredas
Ne s'espaurivan pas deus tonhats recebuts ?
On son aqueths valents qui presque aus sons debuts
E podèvan marchar de par dab los lors mèstes
E qui hèra longtemps an hèit brilhar las hèstas ?
N'èran pas caborruts, aqueths hardits compairs,
Qui tendent au tribalh e s'aidavan com frairs :
Jamei shens nat escart la bèstia ne's barrava ;
Se l'un èra conhat un auti qu'arribava
Mei pressat que lo huec au secors de l'amic,
Tot urós de carmiar la créinta deu public.

Louis Lamaignère, 1911

D'aouts cops et ouéy
---------
Lo biélh Ménic à la biélhe Marioun
=======
Lou Ménic.

Et soubiéns-tu, Marioun, de las cinquantes anades
Tant lougn de la jouénesse et tant biste passades ?
Amigue, rappele-t las courses de d'aouts cops
Oun paréscous caoussade de hère broys ésclops,
Oun lou toun bèt riban et l'anèt d'éspousailles
Pértout aou toun éntourn alluquèben batailles
Déns lou cô de bésis méns gaoujouses que nous !
Tu, labéts, n'abès pas mey a-t cérca l'éspous...
Et jou, gousgnit d'ourgulh, coum un pèc chéns malice,
En ômi tout hurous de dise aou soun sérbice
La brouyine dount touts débisèben tant plan,
Aou toun coustat, Marioun, que-m troubèbi fort plan
L'arène én d'aquéth téms n'ère pas entourade
De tiâtres oun la place és pér cadun pagade,
Et lous bouns éscarturs simplemént abillats,
Chéns abé lou clinquant dous dou journ apélhats,
Qu'ère téndén aqui, saoubatges de couratge,
Tout jamey près à tout, coum démouns én pipiatge
Lou pè sus lou berrét, lou mouchouère à la man,
Et las bestis tapaouc n'èren pas tampounades:
Se per lous pérmès cops, quauques-ùs couyounades
Pér la féinte ou l'éscart es rabisèben brac,
La lou hurou à touts que balhèbe lou trac.
Quégns ômis May de Dïou! Tu trémblante et paouruque,
Chéns mêmes éspia de quégn coustat é truque
La gaoujou dou public que bachèbes lous ouélhs.
Quouan énténi lous jouéns tant arrise dous bielhs,
Dise que repapin en parlan dé las courses
Qui, siban éts, d'aouts cops abèn tant de ressources.
Marioun, que n am bis, hé! lous dus, hère coursiès,
Hestotes qui soubén hèn regretta lous piès !
Oun soun lous Jean Chicoy, lous Cizos, lous Laurédes
Dount las amnes toustém couratjouses et frédes
Ne s'espaouriben pas dous tougnats recebuts ?
Oun soun aquéts baléns qui presque aous souns débuts
E poudèben marcha de pa dap lous lous mèstes
E qui hère loungtéms an hèyt brilla las hèstes ?
N'èren pas cabourruts, aquéts hardits coumpays,
Qui téndén aou tribailh é s'aydèben coum frays:
Jamey chéns nad éscart la besti ne-s barrèbe;
Se l'un ère cougnat un aouti qu'arribèbe
Mey pressat que lou houéc aou secours de l'amic,
Tout urous dé carmia la créinte dou public.

(à suivre)

Louis Lamaignère

(La Course Landaise, no32 ; 15 octobre 1911)

 

A l'Almanach de la "Course Landaise"

------------

Don d'avènement

========


 [Table des matières]

DOULEUR SUBLIME

Quand j'ai vu la corne meurtrière,
Pauvre ami, te labourer le flanc,
J'ai senti se glacer tout mon sang...
Et l'horreur a fermé ma paupière.

Tout en moi, dans ce moment suprême
Où l'on sent presque venir la mort,
Tout semblait se briser sans effort
Pour m'unir au torero que j'aime.

Or mes pleurs refoulés avec peine
Grossissaient hélas ! mon désespoir :
J'entendais dire qu'avant le soir
S'éteindrait le héros de l'arène !

Comprends-tu mes terreurs et mes transes ?
Tout mon cœur déchiré par l'effroi
N'osait point manifester sa foi,
Tant la peur aguichait mes souffrances.

Mais le Ciel n'est point inexorable :
La douleur que consacre l'Amour
Peut parfois désarmer sans retour
Le courroux d'un Dieu peu pitoyable.

Louis Lamaignère. "La Course Landaise", 8ème année, n° 3 ; dimanche 17 mars 1912.


 [Table des matières]

A l'ami CLIC-CLAC, rédacteur en chef de la Course Landaise.

Louis Lamaignère. "La Course Landaise", 8ème année, n°4 ; dimanche 7 avril 1912.


 [Table des matières]

ACCROSTICHE-SONNET

Etre ardent comme feu pour défendre une cause
Rivée au fond des cœurs de nos braves Landais,
Gourmander ou gémir, ou tenter autre chose
Est un labeur ingrat... Mais puisse le succès
Y graver l'attribut du progrès qui repose !

ENVOI

Oui, puissent tes efforts constamment soutenus
Par l'ardeur qui t'anime et te rend un vrai brave,
Réveiller chez autrui les efforts continus
Qui font que du Devoir on se montre l'esclave !

Que grâce à toi le Sport que nous voulons si beau
Nous révèle demain des étoiles naissantes
Faites pour seconder ceux qui dans le tombeau
Dorment dans le mépris des âmes défaillantes !

Louis Lamaignère. "La Course Landaise", 8ème année, n° 5 ; dimanche 14 avril 1912.


 [Table des matières]

DOUX ESPOIR

(A la mémoire des vaillants disparus)

 

Quand boirai-je à la source
De mes plus vifs plaisirs,
En voyant une course
Répondre à mes désirs ?

Quand donc nos écarteurs,
Dans leur art passés maîtres,
Seront-ils des jouteurs
Dignes de leurs ancêtres ?

Ceux-là, pour qui l'arène
Etait un champ d'honneur,
S'usaient sans prendre haleine,
Se riant de la peur.

Sensibles aux bravos
Plus qu'à la récompense,
Tous étaient des héros
D'ardeur et de vaillance.

Qu'importaient des blessures ?
Un admirable écart,
Des dures meurtrissures
Se vengeait sans retard.

Hélas ! souvent blessés,
Ils nous montraient quand même,
Presque à peine pansés,
Leur endurance extrême.

C'est qu'ils étaient esclaves
Du périlleux devoir :
Ils se révélaient braves
Malgré tout, jusqu'au soir !

Est-ce trop exiger
Qu'espérer voir renaître
Ce Sport qu'on dit grossier,
Mais le plus beau peut-être ?

Quel attrayant spectacle
Pour les vrais amateurs
Que nos jeux, vrai miracle
D'art bravant les frayeurs !

Oui, les anciens beaux jours
Nous les verrons encore :
Je le dis sans détours,
Tant l'espoir me dévore.

Louis Lamaignère. "La Course Landaise" 8ème année, n° 7 ; dimanche 28 avril 1912.


 [Table des matières]

A l'ami Jean de Lahourtique.

Oh! qu'il est doux de ne rien faire !
Et cependant peut-on toujours
Dans la paresse se complaire
Ou se terrer comme un vieil ours ?

Mais hélas ! plus on fainéantise,
Et moins l'on se sent disposé
A secouer l'ivresse exquise
De l'esprit longtemps reposé.

Or le farniente à la fin pèse :
L'homme ne vit que pour agir ;
Le labeur le met à son aise ;
Trop d'abandon le fait languir.

Eh bien, reprenons la bricole
Avec un gai contentement :
Des apôtres faisant école,
Suivons le bel enseignement.

Comme eux, chantons les belles courses ;
Encourageons nos toreros !
Mais s'il le faut, fermons les sources
Où boivent seuls les vaqueros.

S'il faut louer, sachons-le faire
Sans trop d'encens, de bonne fois,
Ou même, au risque de déplaire,
La plume en main, fouaillons un roi.

Flatter, ne fut jamais le rôle
Des vrais amateurs du beau sport ;
Tant pis pour qui fut une idole,
Si pour plaire il ne fait effort !

On nous dira parfois sévères,
Peut-être même partiaux ;
Non, nous sommes toujours sincères,
Durs, mais aussi francs et loyaux.

Nous avons pour temple l'arène,
Sachez-le bien, ô toreros !
Les froussards nous font de la peine :
Aux méritants vont nos bravos.

Critiquer, n'est point agréable ;
On aime mieux féliciter....
Si l'entrain chez vous est durable,
Vous nous verrez vous acclamer.

Louis Lamaignère. "La Course Landaise" 8ème année, n° 26 ; dimanche 8 septembre 1912.


Tous à Doazit, puis à Montaut !

A mes compatriotes de Doazit

Partout, je voudrais voir des courses émouvantes.
Mais, chauvin avant tout, que je serais heureux
Si je pouvais bientôt m'écrier orgueilleux
Que mon Doazit en eut de vraiment attrayantes !
Dût se pendre Clic-Clac, se noyer Lahourtique,
Se sécher de dépit la haute aficion,
Oui, je le dis bien haut, j'ai pour ambition
De voir mon patelin aux cités faire nique.
Je voudrais que l'on parle, en cent lieux à la ronde,
Des belles corridas qu'il a su se donner;
Que même les jaloux pussent tous s'étonner
En voyant que Doazit sait contenter son monde.
Or ce désir est bien, ce semble, légitime :
Rien ne vaut le pays qui nous donna le jour;
Nous voudrions tous le voir, tant est grand notre amour,
Resplendir comme un Dieu de prestige sublime.
Mon pays eut toujours de très brillantes fêtes;
Mais si le blond Phoebus daigne ne plus bouder,
Tout au moins pour trois jours, nous osons affirmer
Que nos courses seront on ne peut plus parfaites.
Allons, les amateurs des corridas sincères,
Venez tous à Doazit apporter votre écot;
Puis, encore charmés, vous irez à Montaut
Revivre les émois du beau jeu de nos pères.


 [Table des matières]

Louis Lamaignère (Almanach de la Course Landaise; 1912, page 38)


 

L'Arène est un parterre dont la femme est la fleur;

Pour l'y aller cueillir que ne suis-je écarteur ?

 

Louis Lamaignère (Almanach de la Course Landaise, 1912, page 50)


 [Table des matières]

                               A CLIC-CLAC, mon ami de toujours.

Quand ils le veulent bien, nos meilleurs toreros
          Savent se montrer braves :
Plus de talenquèrite aux si douces entraves,
          Mais alors des héros

Ni l'orgueil ni la frousse en ces trop rares jours
          Ne sont plus en vedette :
Seul, l'amour du travail veut rehausser la fête,
          Avec l'art pour concours.

Qu'importe aux vaillants quelques coups malheureux,
          Si, disposés à plaire,
Ils veulent tout un jour montrer leur savoir faire
          Dans leur jeu périlleux ?

Et les voilà soudain, sensibles aux bravos
          Comme à la récompense,
Les voilà fous d'ardeur, superbes d'endurance,
          Se livrant sans repos.

A la feinte serrée a succédé l'écart...
          Et la foule en délire
Applaudit et frémit, s'enthousiasme et soupire,
          S'effrayant du hasard.

Si le brave écarteur hélas ! était atteint !
          Si la brute affolée,
Rageuse, retirait sa corne ensanglantée
          D'un beau corps presque éteint !

Mais non, il est un Dieu pour les vrais courageux
          Quelquefois téméraires :
L'on dirait que, sensibles aux muettes prières,
          Il veut sacrer nos jeux.

Et c'est pourquoi l'entrain qui sait se prodiguer
          A d'heureuses ressources...
Continuez, toreros, à donner à nos courses
          Leur éclat printanier !

Que toutes les plazas aient désormais toujours
          Des corridas parfaites !
Que partout l'on assiste à d'attrayantes fêtes
          Comme aux anciens beaux jours !

Que l'on ne dise plus que notre sport se meurt
          Ou qu'il n'a plus de charmes !...
Si vous le voulez bien, nous verrons nos alarmes
          Faire place au bonheur !

Louis Lamaignère. "La Course Landaise", 9ème année, n° 4 ; dimanche 23 mars 1913

 


 [Table des matières]

Avril, salut !

A l'ami Jehan, de Mant.

          I

Avril éclôt
Avec son lot
De jours de joie :
C'est le printemps
Qui nous envoie
Le joli temps.

          II

Avec le renouveau
Si propice et si beau
Se rouvrent les arènes ;
Et nous sentons venir
Les émouvantes scènes
Qui parfois font frémir.

          III

Les redondels vont se parer
De tout l'éclat tout passager
Des beaux atours des jours de fête,
Et dès demain, ganaderos,
Et spectateurs et toreros
Auront tous l'âme satisfaite.

          IV

Si les amateurs du plus beau des sports
Peuvent exiger de nobles efforts
Pour combler leurs vœux d'ardents tauromaches,
Jaloux du renom que leur vaut leur art,
Tous les champions du superbe écart
Seront des héros et non des bravaches.

          V

Mais pourquoi donc l'espoir nous sourit-il ainsi ?
C'est que le cauchemar de l'angoissant souci
Qui. malgré nous, nous hante et toujours nous tenaille
Tend à s'anéantir : les meilleurs toreros
Voulant, pour la saison, être tous des héros,
Ont juré de livrer contre eux-mêmes bataille.

          VI

Redoutant le verdict
Du bonasse public,
Ils chercheront à plaire...
A l'œuvre donc amis !
Vous nous avez promis
De bien nous satisfaire.

Louis Lamaignère. "La Course Landaise", 9ème année, n°5 ; dimanche 30 mars 1913.

 


 [Table des matières]

Réveil

          A Ergey, mon vieil ami.

Quand finissent les fêtes,
Avec le mauvais temps
Somnolent les poètes
Jusqu'au futur printemps

Il faut à ces cigales
Le soleil pour chanter,
Et le bruit des cymbales
Pour les bien réveiller.

Tant que l'hiver morose
Tient la nature en deuil,
L'arène reste close ;
L'herbe verdit son seuil.

Mais enfin la nature
Interrompt son sommeil,
Et soudain la verdure
Vient sourire au soleil.

Alors renaît la joie ;
Le plaisir est partout :
Le soleil qui flamboie,
Chauffe l'esprit qui bout.

Reprends ton luth, poète !
Laisse parler ton cœur
Plus encor que ta tête :
Chante l'éveil d'ardeur !

La Course n'est point morte
Comme l'ont dit certains...
Nous jouirons : qu'importe
La rage des mutins ?

Courez donc vers l'arène,
Vous, amateurs de l'art,
Sans souci de la haine
Qu'ont d'autres pour l'écart

Louis Lamaignère. "La Course Landaise", 9ème année, n° 6 ; dimanche 6 avril 1913.


[Table des matières]

Notre Maison

A l'ami Pindat,
Aux lecteurs de la Course Landaise.

Si je vous dévoilais dans le plus grand mystère,
Et comme en me cachant, un secret important,
Dites, mes chers lecteurs, saurez-vous bien le taire,
Ou plutôt courrez-vous me trahir à l'instant ?

Mais comme le secret du bon Polichinelle,
Le nôtre dès demain partout sera connu :
Déjà dans le chef-lieu circule la nouvelle...
La cacher, ce serait arriver tard venu.

Voyons, connaissez-vous l'immeuble magnifique
Où l'Intendance avait jusqu'ici ses Bureaux ?
Eh bien, l'ami Pindat, à tous si sympathique,
En maître y guidera désormais ses typos.

Sans doute, elle est à lui la splendide demeure !
Mais nous pourrons aussi nous y croire chez nous,
Car le plus franc accueil nous attend à toute heure
Dans ce lieu si propice aux joyeux rendez-vous.

Tudieu, quel rude aplomb ! me clament Lahourtique,
Ergey comme Clic-Clac et bien d'autres encor.
"Notre maison !" a dit ton jargon poétique,
Comme si nous l'avions acquise avec notre or.

Certes oui, je l'ai dit, et je maintiens mon dire.
C'est bien être chez soi que trouver l'agrément
Sous le toit d'un ami voyant d'un bon sourire
Tous ceux qui près de lui vont passer un moment.

Or l'hospitalité franchement écossaise
Fut toujours en honneur chez le brave Pindat :
Tout fier de recevoir, il nous met à notre aise,
Sachant trouver les mots qui font que le cœur bat.

"Notre maison !" Permets, heureux propriétaire,
Que je désigne ainsi le fruit de tes travaux...
Si nous n'avons chez toi qu'un simple pied-à-terre,
Nous nous croirons pourtant chez nous dans tes Bureaux.

27 mai 1913. Louis Lamaignère. "La Course Landaise", 9ème année, n° 14 ; dimanche 1er juin 1913.


 [Table des matières]

A l'Ergey de la "Teula"

          I

Se los Teulèrs en tot arríser
An l'èrt de't plànher, brave amic,
Que'us torneràs la trufandisa
En los balhar cauque penhic.

Com ! que t'apèran solitaire,
En te bailant, e... benlhèu pis !
Envia-me'us tots faire lanlèra ;
E se's fachan, per eths, tanpís !

Quan an com tu dauneta joena,
Mair au còr d'aur, amics gaujós,
Perque donc cercarén la pena
Sus un camin samiat de flors ?

E son urós, los de la vila,
Mei que ne'n son los nòs paisans ?
Segur que non : vita tranquilla
N'es pas lo lòt deus artisans.

Tròbas, Ergey, qu'es bròja causa,
Sustot per lo praube aflijat,
De véser està's hòrt lonca pausa,
Consoladosa, l'amistat ?

A l'Ergey de la "Téoule"

          I

Se lous Téoulès en tout arrise
An l'èrt de-t plagne, brabe amic,
Qu'ous tournera-s la trufandise
En lous balha cauque pegnic.

Coum ! que-t apèren soulitaire,
En te baylant, e... bélhèu pis !
Embiemé-us touts faire lanlaire ;
E se-s fâchen, per éts, tan pis !

Coan an coum tu daunete joéne,
May au có d'or, amics gaujous,
Perqué dounc cérqueren la pene
Sus un camïn samiat de flous ?

E soun urous, lous de la bille,
Mey que n'en soun lous nos paysans ?
Segu que nou : bite tranquille
N'es pas lou lot dous artisans.

Trobes, Ergey, qu'es broje cause,
Sustout per lou praube affligeat,
De bese estas hort lounque pause,
Counsouladouse, l'amistat ?

          II

A penas lo Vin-Cent e't quita,
Qu'arriban lèu l'Henri Dufaù,
L'Armand deus Banhs rendé't vesita,
Seguits pre'u Noël de Marsaù

Lavetz que parlatz tots amasses
De las corsas en amaturs,
De las bèstias e de las plaças
On an brilhat los escarturs.

"Tostemps mei bèth !" qu'es la devisa
Deus partisans deu jòc Landés.
Be son contents d'enténer díser
Qu'an machat mei que n'an promés !

Se lo masète com l'estela
An tendent hèit lo son dever
Que'vs sembla véser sus ua tela
Lo voler-har dab lo saber.

Vivant ! messiurs, quenhas partidas
De blagua e's hèn au còrn deu huec !
Totas, d'entrenh que son seguidas
De ripòstas hèitas còp sec.

          II

A penes lou Vin-Cent ét quitte,
Qu'arriben lèu l'Henri Dufaù,
L'Armand dous Bagns rende-t besite,
Seguits pr'ou Nouël de Marsaù

Labéts que parlat-s touts amasses
De las courses en amaturs,
De las bestis e dé las places
Oun an brillat lous escarturs.

"Toustém mey bèt !" qu'es la debise
Dous partisans dou joc Landés.
Be soun counténs d'entene dise
Qu'an matchat mey que n'an proumés !

Se lou masète coum l'estéle
An tenden hèyt lou soun débé
Que-b semble bese sus ü tele
Lou boulé-ha dab lou sabé.

Biban ! messius, quégnes partides
De blague es hèn au corn dou hoéc !
Toutes, d'entrain que soun seguides
De ripostes hèytes cop séc.

          III

Ne cau pas créser tauromaches
Tots los qui parlan deu nòste art,
E qui sovent traitan de laches
Los qui refusan un escart.

Que cau saber véser e compréner
Las qualitats e los defauts,
E per tot díser juste enténer
Çò que vòlen los animauts.

Que cau de mei meté's a mème
De carcular la posicion
De l'òmi, tarrible problèma
On la mort pòt seguir l'accion.

"La paur, deu dangèr que nse sauva",
A podut díser un avisat.
Trobatz donc pèc lo qui's desrauba
Quan es segur d'estar gahat !

Las grimaishas e lo trucatge
Taus coneishurs qu'an medish prètz
Non pas lo tamtam de l'otratge,
Mes tot simplament lo mesprètz.

          III

Ne càu pas crese tauromaches
Touts lous qui parlen dou noste art,
E qui souben traiten de lâches
Lous qui refusent un escart.

Qué càu sabé bese e coumprene
Las qualitats e lous defauts,
E per tout dise yuste entene
Ço que bolen lous animauts.

Qué càu de mey meté-s à même
De carcula la pousitioun
De l'omi, tarrible problème
Oun la mourt pot segui l'accioun.

"La póu, dou dangè qu'en-s e saube",
A poudut dise un abisat.
Troubat-s dounc pèc lou qui-s desraube
Coan es segu d'esta gahat !

Las grimaches e lou truquatge
T'aus counéchurs qu'an médich prèts
Nou pas lou tamtam de l'outratge,
Més tout simplemén lou mesprets.

Louis Lamaignère. "La Course Landaise", 9ème année, n° 44, dimanche 28 décembre 1913.


[Table des matières]

Dès l'aurore, en ce jour qui commence une année,
Tout ce qui sait parler exprime des souhaits.
Si les vœux influaient sur notre destinée,
On ne verrait partout que des gens satisfaits.

Eh bien, pour une fois, cédant à la coutume,
Me sera-t-il permis de formuler mes vœux ?
L'amour de notre Sport en mon cœur les allume,
Et s'ils s'accomplissaient, que je serais heureux !

Hélas ! si notre Jeu n'a plus ses anciens charmes
Par la faute de ceux qui l'honoraient jadis,
J'espère cependant ne plus voir les alarmes
Qui depuis trop longtemps angoissent le pays.

Oui, je crois que, honteux de leur vile apathie,
Les toreros sauront ce que veut le devoir,
Et comprenant comment s'acquiert la sympathie,
On ne les verra plus paresser jusqu'au soir.

Au contraire, jaloux des chaleureux éloges
Acclamant les vaillants, avides de bravos,
Ils recommanderont d'ouvrir toutes les loges,
Fiers de se mesurer avec tous les toros.

L'on ne reverra plus, ô honte de l'arène !
Toute une cuadrilla palpiter de frayeur
Devant un animal qui, regrettant sa peine,
Appelle des défis en beuglant de fureur.

Personne, impunément, du public ne se joue,
Surtout quand il consent à payer ses plaisirs...
Malheur à celui-là qui le nargue ou bafoue
En semblant se complaire à tromper ses désirs !

Mais pourquoi secouer le spectre des menaces ?
Un avenir prochain me donnera raison,
Car l'entrain désormais brillera sur les places,
Projetant sur le Sport un nouvel horizon.

Louis Lamaignère. "La Course Landaise" 10ème année, n° 1 ; dimanche 18 janvier 1914.


 [Table des matières]

Peut-il être ici-bas plus amère corvée
Que celle d'un ami sanglotant son adieu
A l'ami dont la vie à peine commencée
Ainsi qu'un météore a passé dans ce lieu ?

Quel lamentable sort ! Frappé dès sa jeunesse,
Garaude n'eut jamais de plaisir sans écueil :
On eût dit que la Mort, en marâtre traîtresse,
N'attendait que l'Hymen pour ouvrir le cercueil !

O Mort, te tardait-il, férocement jalouse
D'un semblant de bonheur quelques jours savouré,
De plonger dans le deuil une mère, une épouse
Dont le cœur tant de mois a constamment pleuré ?

Aucune illusion ne leur était permise ;
Et pourtant, malgré tout, elles gardaient l'Espoir
Quand un sensible mieux succédait à la crise
Qui se renouvelait du matin jusqu'au soir.

Mais les affreux tourments de la longue agonie
Nulle part n'ont laissé les cœurs indifférents,
Car tous, tous l'estimaient ; et - cruelle ironie -
On sentait qu'on allait le perdre en son printemps !

Maintenant c'en est fait : la tombe te réclame !
Adieu, mon pauvre ami, si bienveillant pour tous,
Si sensible au malheur qui malgré lui proclame
Ses droits les plus sacrés à vivre parmi nous !

Adieu, mon cher René, l'éducateur modèle
Dont longtemps Laglorieuse hélas ! se souviendra !
Tu ne fis qu'y passer, qu'y répandre ton zèle...
Cela suffit pourtant, car ton nom restera.

Adieu, très bon Ergey, dévoué secrétaire
De la Feuille Taurine où fut marqué ton sceau ;
Tu ne seras plus là ; mais ton esprit, confrère,
S'il le fallait, viendrait planer sur le bureau !

Si quelque chose peut adoucir votre peine,
O perdants éplorés abattus par le deuil,
C'est le tribut amer que la nature humaine
Déposera toujours en suivant un cercueil.

22 février 1914. Louis Lamaignère. "La Course Landaise", 10ème année, n° 4 ; dimanche 1er mars 1914.


Louis Lamaignère. (La Course Landaise; no16; 1914)


Louis Lamaignère (La Course Landaise; no 17; 1914)


Louis Lamaignère (La Course Landaise, dixième année, no21; dimanche 26 juillet 1914)


Louis Lamaignère. (La Course Landaise no 5, 1er décembre 1916)


 [Table des matières]

PAUL DAVERAT, BEAUMONT

 

        Parler de Paul Daverat, c'est évoquer le souvenir d'un homme souple autant que téméraire, aussi élégant que courageux, toujours souriant malgré le danger, toujours prêt à se dévouer pour sauver un camarade en péril, ou donner plus de relief à nos courses. Sa mort, si prématurée hélas ! fut un véritable deuil public; non seulement il fut regretté de tous les tauromaches, mais encore de tous ceux - et ils sont la généralité - qui voient disparaître une gloire locale, une personnalité dont le renom s'étendait loin, très loin, chez l'étranger même.

        Mais Paul Daverat n'est pas mort tout entier; heureusement car son fils le fait revivre : on croit revoir en ce dernier la silhouette du disparu avec sa grâce, son audace, son amabilité et son dévouement. Bon sang ne peut mentir : le jeune Daverat est de la race des héros sans forfanterie, sans fatuité, simples, mais toujours dévoués... et il le prouve !

        Est-il besoin de parler des prouesses du roi des toreadors ? Je veux n'en citer que deux, mais combien audacieuses, et partant inoubliables !

        C'était à Mugron lors de l'inauguration du monument élevé en mémoire de Frédéric Bastiat, béarnais par naissance, mais landais par le cœur. Après la cérémonie officielle présidée par M. Léon Say, alors ministre des finances, ayant à ses côtés Pascal Duprat, Loustalot, Sourigues et autres notabilités, politiques, la course landaise eut lieu enfin. Oh ! quelle course mes amis ! Jamais peut-être on n'en vit si bien réussie.

        Paul Daverat y fit merveille. Ses sauts à pieds joints dans tous les sens excitaient le délire; les applaudissements et les ovations ne cessaient point, tant la souplesse, la hardiesse de l'élan et son élasticité étaient admirables. L'ahurissement de la brute était comique.

        Un écarteur, jaloux d'un tel succès, mit le sauteur au défi d'exécuter une feinte, ou simplement un écart. Piqué au vif, Paul se campe, attend la bête de pied ferme et la fait passer quatre fois avec une crânerie stupéfiante au point d'angoisser tous les spectateurs pourtant habitués à ces passes téméraires, presque folles, exécutées dans le berceau des cornes. J'ai vu bien des feintes depuis et des mieux réussies encore; et cependant aucune ne m'a donné les frissons d'effroi d'alors; pas une ne me parut jamais si osée ni si gracieuse. Et voilà comment Paul Daverat fut sacré écarteur de la meilleure école et de la plus glorieuse marque.

        Mont-de-Marsan célébrait sa fête patronale. La course espagnole était alors, chez nous, presque à ses débuts. Ah ! certes, tous nous admirions les jeux de mantille, de muleta, la pose des devises ou des piques, les sauts à la garroche, le brillant des costumes la grâce des toreadors comme leur entrain !

        Soudain, cédant aux supplications alléchantes de M. Arthur Latappy, le grand tauromache de toujours, un homme bondit des amphithéâtres sur l'arène au grand émoi des espagnols, mais aussi aux applaudissements de la foule tout entière; c'était le sauteur déjà connu de tous les landais ; c'était Paul Daverat. La cuadrilla d'Outre-Pyrénées était ahurie; elle se demandait en vain ce que venait faire là ce superbe garçon, n'ayant pour arme défensive qu'un mouchoir roulé dans la main.

        Le toril s'ouvre ; un taureau s'élance plein de fureur, beuglant de rage, cherchant à assouvir sa férocité. Sur un signe, les Espagnols laissent le champ libre au téméraire, tout en se disposant toutefois à l'aider, à le secourir, s'il le faut. La brute, peut-être aveuglée par le passage trop brusque de l'obscurité au grand soleil de juillet, semble dédaigner ou ne point voir l'audacieux qui la provoque ; mais, relevant le défi, elle part enfin comme un trait croyant anéantir celui qui l'attend, le sourire aux lèvres, et ne rencontre que le vide : l'homme s'est élancé comme mu par un ressort invisible au grand dépit du monstre dont la déconfiture est risible. Nouvel appel, second succès plus éclatant encore ; au troisième assaut, le taureau rendu se dresse, inutilement pourtant, car l'élan du sauteur avait été presque surhumain. Et le brave garçon s'amusant à se laisser poursuivre, fuit à petits pas, toujours souriant comme prêt à caresser le mufle, et, avec une légèreté d'oiseau, sans effort apparent, se pose immobile sur le sommet de la talenquère. Jamais applaudissements n'ont crépité si fort ; jamais ovations ne furent plus délirantes.

        C'est dès ce moment que notre ami tant regretté fut appelé à poursuivre en Espagne sa longue suite de triomphes enthousiasmant, même les plus froids des spectateurs.

        Dans cette même course, comme s'il eût voulu prouver que le vrai courage sait se montrer sans voile, l'écarteur Beaumont sollicita et obtint l'honneur d'affronter seul un nouveau taureau auquel il fit des passes, admirable, sans faiblesse et sans accrocs.

VIN-CENT. "La C. L.", n° 30, 6 décembre 1908.


[Table des matières]

                         A mes amis de Doazit.

        Il est de nos jours des toreadors que le bon populo, tout comme les plus fins connaisseurs, a sacrés héros. Mais parmi les plus goûtés, en est-il un aussi sympathique à tous que le brave Giret ? En est-il un surtout qui, autant que lui, ait le don de créer un courant d'émotion, poignant, angoissant les cœurs et faisant appeler, malgré soi, le triomphe de l'homme sur la brute, la réussite du courage poussé à l'excès, parce que basé sur des semi-infirmités ?

        Pour moi, vieux venu dans le monde tauromachique, et qui dès l'enfance ai préféré les attraits de l'arène aux sports les plus vantés - chacun a ses goûts - j'ai toujours suivi avec intérêt les prouesses si dangereuses de ces hommes que certains beaux esprits nomment dédaigneusement écarteurs ; et lorsque l'un de ceux-ci est parvenu par ses efforts d'abord et sa science ensuite, comme par sa tenue en dehors de son champ de bataille, à se gagner l'estime générale, je n'ai jamais hésité à lui tendre une main cordiale. Oui, je l'avoue franchement : depuis la disparition si prématurée de Paul Daverat, l'orgueil et l'honneur du redondel, si certains toreros m'ont été et me sont encore sympathiques, Giret tient le record sur tous : c'est assurément parce qu'il s'est mérité la sympathie, grâce aux qualités qu'on lui connaît.

        Veut-on le travail suivi, la vaillance, l'endurance, la tenue, le désir de plaire ? Tout se trouve en Giret, malgré les blessures reçues, malgré presque l'impossibilité d'échapper aux retours offensifs d'une bête furieuse. Et néanmoins, heureux ou malheureux, il se relève plus ardent encore, toujours prêt à affronter de nouveaux périls ; vainqueur, il joue de la brute comme d'un hochet, se croyant payé par les applaudissements saluant son audace... Oh ! le brave, le brave garçon !

        Je le vis pour la première fois aux courses de Doazit, mon patelin, voici longtemps déjà. (Qu'en dis-tu Clic-Clac, spectateur comme moi de ces joutes lointaines où les éléments d'une cuadrilla luttaient contre n'importe quel fauve ?) Témoins enthousiasmé du courage audacieux et de l'entrain endiablé de l'éphèbe encore inconnu, j'augurai qu'il deviendrait ce qu'il a été depuis : l'homme de ressource du ganadero se souciant tout autant de la renommée du troupeau, que des bénéfices qu'il lui procure.

        Il est revenu à Doazit, plusieurs fois depuis ; et toujours, comme alors, travailleur acharné et jamais las, il montait le premier, recevoir des mains du Président des courses le montant d'un travail vaillamment disputé. Il en était de même ailleurs. C'est donc avec raison que le public l'acclame et le chérit.

        Qui de nous n'a gardé le souvenir inoubliable du défi Giret-Fillang ?

        Ces deux athlètes, rivaux courtois, furent de vrais géants ; et jamais, au grand jamais peut-être, les arènes de Mont-de-Marsan ne virent ou ne verront une lutte aussi passionnante, aussi colossale, aussi heureuse quant aux résultats. Egaux en audace et en vaillance, ils atteignirent le summum des forces humaines et produisirent tout l'effort dont l'homme est capable. Tous les spectateurs émus et ravis applaudissaient les deux champions sans oser décerner la palme soit à l'un soit à l'autre, tant ils avaient, les deux, rivalisé d'entrain, d'audace, de grâce et de chance.

        Mais hélas ! les fêtes de Saint-Justin furent fatales à notre héros : blessé et rendu perclus à la fin de la temporada de 1907, l'on crut bien que jamais plus il ne reparaîtrait sur l'arène, tant ses pauvres jambes étaient en piteux état. Tant d'autres à sa place se seraient endormis sur les lauriers cueillis ! Mais, lui, crut ne devoir pas se laisser oublier ; et, ne pouvant encore se livrer aux cornes meurtrières, il prit la ficelle et la mania avec tout l'art d'un vrai maître. Ses camarades en péril ont pu, à maintes reprises, bénir le coup de corde donné a propos, grâce a sa science taurine.

        "Que tohnehèi escahtar bilhèu !" disait-il sans cesse à ses nombreux amis. Inutile de chercher à le dissuader : il voulait coûte que coûte, prouver qu'il est encore quelqu'un, et démontrer à tous que le vrai courage peut triompher de la quasi-impossibilité.

        Oh ! il avait bien raison de compter sur sa constance et sa fermeté ! S'il ne dispose plus de tous ses moyens défensifs contre des retours subits, sa vista s'est accrue à ce point que la feinte savante trompe la bête et l'emporte en avant malgré elle. Sans doute, Giret se rit du danger et le brave comme en se jouant ; sans doute aussi, presque sûr de lui-même, il se prodigue et va de l'avant sans se douter des angoisses qu'il crée... Mais s'il se sacrifie volontiers à sa gloire, dût l'arène le tuer, il doit à ses admirateurs, presque tous ses amis, moins de fougue et plus de prudence.

 

VIN-CENT. "La Course Landaise", n° 2 ; dimanche 6 février 1910.


[Table des matières]

PYGAUCHON

                        A mes compatriotes de Doazit.

        Il est des localités qui semblent avoir la spécialité de fournir tout un lot d'hommes crées pour une profession : telles par exemple, Labastide-d'Armagnac, Laurède et Hagetmau pour la tauromachie.

        Parlons de Hagetmau aujourd'hui ; le tour des deux autres localités pourra venir plus tard.

        Cette coquette cité si commerçante et si vive - la perle des Landes, pourrait-on dire - après avoir donné le jour à Pascal Duprat dont la renommée fut et est universelle, a vu naître ou a abrité dans ses murs plusieurs toreros qui, sans être des étoiles de premier ordre, ont néanmoins brillé d'un assez vif éclat, voici quelques lustres déjà. Citons parmi les plus connus : Cap-Martet, Pygauchon, les deux Pabo et Garros, ce dernier, seul survivant de cette lignée de téméraires dont l'audace fut souvent, trop souvent hélas ! paralysée par des blessures d'une gravité extrême. L'un d'eux, le jeune Pabo, paya même de sa vie, sur l'arène, la bravoure dont il faisait preuve partout ; l'autre Pabo éventré en pleine place de Doazit et agonisant durant deux jours n'en parut pas moins peu après sur les arènes de Montaut.

        En ce temps déjà lointain, nos écarteurs n'avaient pas la mise décorative et tout à fait sélect de celle des toreros de nos jours : chaussés de vulgaires sandales, culottés de pantalons plus ou moins blancs et d'un tissu grossier, en bras de chemise ou parés d'un veston sans oripeaux fantaisistes, le mouchoir roulé dans la main, le béret à peine teint de rouge enfoncé dans la tête ou placé sous leurs pieds, ils attendaient la brute sans émotion apparente, la feintaient bravement et la faisaient passer avec maestria. Ah! ceux-là s'inquiétaient peu des bobos comme aussi des blessures sérieuses : roulés, piétinés, meurtris, troués, après quelques instants d'infirmerie, ils revenaient sur leur champ de bataille, résolus à se venger à leur manière de leurs redoutables adversaires. Et la course ne chômait point ! Et cependant les prix qu'on promettait à ces vaillants n'étaient guère tentants, puisque les plus favorisés ne pouvaient espérer plus de cent francs ! Mais ils avaient l'amour du métier, expression triviale assurément, mais juste toutefois ; avec la satisfaction du devoir accompli, ils avaient de plus l'avantage de contenter autant que faire se peut les amateurs du plus noble des sports, voire même les spectateurs pour lesquels le spectacle a peu d'attraits.

        Pygauchon pouvait compter parmi les plus braves et les plus endurants : nulle bête ne l'effrayait, et les plus rudes cogidas le laissaient debout, encore et toujours prêt à affronter de nouveaux périls. "Tant que n'augi pas la bossa traucada, disait en riant le pauvre bossu, lo rèste ne'm hè pas arren. Qu'èi besonh de la bossa entà har lo mestí de portefaix, car aquí qu'èi la fòrça."

        Fort, il l'était autant, sinon plus que pas un. Les vieux Hagetmautiens ont tous gardé le souvenir de cet athlète si robuste que nulle charge n'effrayait.

        C'était le dimanche soir de la fête de Doazit. Le brave torero avait reçu de nombreuses tumades. La dernière paraissait l'avoir mis sérieusement à mal. Pourtant, comme après les libations de la buvette prodigalement distribuées et absorbées, notre homme ne se plaignait pas, on ne s'en occupa plus.

        Des garçonnets déambulaient à travers le redondel vers l'heure où un nouveau jour commence. Parmi ces tauromaches en herbe était l'enfant de Doazit qui devait plus tard s'illustrer sous le nom de Casino 1er.

        Les plaintes partant d'une loge, les jeunes citadins crurent tout d'abord qu'un poivrot aux prises avec Morphée et tracassé par Bacchus les exhalait. Cédant à la curiosité, ils pénétrèrent dans le dortoir improvisé, et virent le malheureux Pygauchon se roulant sur le sol maculé, geignant sourdement ou grinçant des dents dans des convulsions atroces.

        Quoi qu'ait prétendu le bon La Fontaine, l'enfance n'est pas toujours sans pitié : nos futurs aficionados unirent leurs efforts pour relever le blessé, lentement, sans heurts, et, avec des précautions infinies, le conduisirent dans la maison qu'habite actuellement l'ami et cousin Jules Branzeau joignant l'art médical aux vraies connaissances tauromachiques, digne fils d'un père dont la mémoire revivra toujours dans le cœur de deux générations d'élèves qu'il a formées.

        Le docteur, feu M. Ducamp, eut un moment de stupeur en voyant l'affreuse blessure du flanc intéressant les côtes flottantes.

        Comme il parlait d'endormir le patient pour sonder la plaie béante et la panser, la coudre, celui-ci s'écria soudain : "Ne voi pas dromir, Mossur Ducamp ! Balhatz-me un bon veiròt d'aiga de vie, Mossur Branzeau, e qu'aurèi lo coratge de'm véder cóser !" Après la manipulation des côtes fracassées qui lui arrachaient des plaintes passant difficilement à travers les dents crochetées, quand la terrible aiguille d'argent pénétrait dans les chairs, le pauvre homme hurlait : "Que'm hètz mau, Mossur Ducamp ! Brabe Mossur Branzeau, un aut chorrup, viste !" Or il eut la constance de persister jusqu'au bout avec un stoïcisme admirable, sans cris inutiles et sans faiblesse.

        Les spectateurs de cette pénible scène étaient plus émus que le patient. L'opération terminée, ainsi que les anciens grognards de la Révolution et de l'Empire présidant à leur mutilation chirurgicale en fumant la bouffarde, de même, lui savourait sa pipe et suivait béatement les spirales de fumée, ne s'interrompant dans ses contemplations que pour boire à petites gorgées la liqueur de feu qui le réconfortait et ne parvenait point à l'enivrer.

        Le lendemain, trop blessé pour se livrer aux combats de l'arène, il put cependant recevoir des mains du Président des fêtes le modique prix gagné par sa bravoure, prix rendu plus important par la générosité toute spontanée d'aficionados sachant connaître et récompenser le vrai courage.

VIN-CENT. "La Course Landaise", 7ème année, n° 5 ; dimanche 9 avril 1911.


[Table des matières]

A mes vieux amis de Castandet.

 

        Qui, dans notre région ne connaît Perron, le quartier si animé de Castandet, le patelin des potiers en terre glaise imitant d'un peu loin, peut-être les faïenciers de St-Yriex ou Sarreguemines, mais marchant de pair avec les vaisseliers de Garros ? Cruches, terrines, soupières, assiettes, pots à soupe, plus ou moins bien vernissés nous viennent, en très grande partie du moins, de ce ravissant petit coin où jadis, plus qu'aujourd'hui hélas ! régnaient la gaieté, l'entrain et le plaisir.

        Voici plus de trente ans que se donnaient dans ce quartier des courses à nulles autres pareilles : les courses "aux marres", - disons béliers pour être compris de tous. Rien n'était négligé pour donner à ces fêtes tout l'éclat des courses tauromachiques.

        L'arène était nivelée avec soin ; le toril passablement rénové supportait des gradins convenablement agrémentés de drapeaux et autres banderoles ; les barrières mobiles fermaient pour un jour la place publique transformée en redondel. Or de tous côtés des curieux affluaient vers Perron, heureux d'applaudir aux prouesses des vaillants combattants et de jouir surtout d'émotions peu communes.

        Le boute-en-train de ces fêtes populaires était le pauvre Joseph Ruinaut, l'ami et le conseiller de tous, dont la mort si prématurée a sonné le glas de la gaieté franche et vive à Perron. Son souvenir ne s'effacera jamais ou plutôt du cœur de ceux qui l'ont connu.

        C'était en 1878. Diable ! que d'hivers se sont abattus depuis sur moi, pauvre vieux radoteur vivant de souvenirs coursiers et courant quand même après les émotions toujours nouvelles des corridas sensationnelles.

        Invité par l'ami Ruinaut, je voulus voir au grand jour ces luttes que je savais fécondes en péripéties drolatiques, pour les avoir goûtées moi-même, non en plaza, mais dans les granges et les champs.

        Costumés ainsi que des toreadors, avec moins d'oripeaux cependant, entraînés par les notes endiablées d'une fanfare tapageuse, les écarteurs procédèrent au paseo avec une maestria et une discipline admirables. Moi, profane, point peureux pour un sou, et tout fier de parcourir le redondel à la suite de gaillards de belle prestance, j'attendais impatiemment que l'ordre d'ouvrir une loge fût donné.

        Ah ! bien oui ! Le taureau ovin lâché dans l'arène promène un œil sournois sur tous ses adversaires ; et, loin de répondre à leurs attaques pourtant directes - un coup de poing sur le mufle ou les cornes - il recule, fait trois pas en avant comme pour s'élancer sur le provocateur, et... se jette sur moi plus brutalement que je ne m'y attendais, et ce, aux applaudissements de tous, soulignés par la musique. Trois fois de suite ma poitrine lui servit de cible ; mais la dernière fois, je roulai sur le sol. Le bélier, faisant fi des agaceries des costumés, me tenait constamment à l'œil, et ses reculs et ses sauts me menaçaient toujours. A la reprise, plus furieux encore, par trois nouvelles et très fortes tumades il me valut les honneurs de la tarde.

        Est-ce à dire que, seul, je fus atteint ? Non ; mes compagnons de course reçurent eux aussi force bousculades des deux ou trois autres marres qui voulaient foncer sur eux, mais sans effusion de sang ni blessure dangereuses. Tous, nous étions disposés à affronter de nouveaux périls : les battements de mains et les si gracieux sourires des coursières témoins de nos exploits étaient pour nous tous des encouragements sans prix.

        Si j'ai tenu à rappeler ces vieux souvenirs, c'est pour prouver que toutes les courses ont leur saveur, et que les moins coûteuses ne sont pas toujours les moins attrayantes.

 

Louis Lamaignère, alias VIN-CENT. "La Course Landaise", 8ème année, n° 2 ; dimanche 18 février 1912.


[Table des matières]

Doazit

        Le blond Phoebus qu'invoquait avec ferveur un de ses plus pieux adorateurs a daigné enfin ne plus bouder : c'est dans tout l'éclat de sa magnificence qu'il a présidé à nos jeux. Aussi combien était vive la joie de tous !

        Dire l'animation de la petite cité si coquette dans ses atours de verdure et de fleurs serait impossible ; on se pressait, on se portait presque vers les arènes délicieusement ombragées, avide de jouir des attractions du sport. Hélas ! une grande déception nous attendait, car Fillang ne figurait pas au paseo, et l'on se demandait anxieusement ce qu'allait être la course. Disons-le tout de suite, disons qu'elle fut bonne avec ses 69 présences à la première sortie, et 72 à la seconde, soit 141 présences pour la première journée.

        C'est Radiosa qui ouvre la danse. Moreno la reçoit pour trois écarts quelconques, la passe à Maurice II pour trois présences ; elle échoit ensuite à Morlaès qui lui sert quatre écarts assez bons ; Chamarron se présente devant elle et est immobilisé par une cogida formidable.

        Vient ensuite Secretaria. Moreno ouvre le feu par un écart passable ; Maurice II lui fait quatre... quasi grimaces.

        C'est le tour de Granouha. Le brun de Parentis l'invite se mesurer avec lui, et la bonne bête répond à ses quatre attaques, de même qu'à l'unique de Maurice II et aux trois appels de Morlaès avec sa furie ordinaire.

        Voici Pelegrina. Giret l'affronte trois fois, de même que Candau, et les deux vétérans sortent indemnes du contact qui eût pu leur être fatal.

        C'est la jolie Dragona qui entre en scène. Moreno la cite pour quatre fois et Maurice II pour une seule.

        Tiens, Ruperta, puis Cierba paraissent ; un seul torero les affronte, Moreno, servant six écarts à la première et onze à la seconde.

        Primerosa est lâchée. Moreno, Giret et Daudigeos se la passent ; l'indigène de la Haute-Lande pour deux assauts, comme aussi Giret, et Daudigeos pour quatre.

        Saluez, Messieurs, la reine à poil de suie qui cherche ses adversaires ; un instant, nul ne veut conter fleurette à Andaluza ; enfin Moreno s'y décide et assez heureusement encore, puisque la faucheuse à larges foulées l'épargne à peu près.

        Hardinera termine la première sortie. Candau marche vers elle par cinq fois et sort victorieusement du combat.

 

        Pendant l'entracte, le chanteur Dulong nous fait ouïr les meilleurs morceaux de son si riche répertoire ; on l'écoute, ravi d'émotion, et l'on voudrait l'entendre encore que depuis longtemps déjà les notes perlées ont donné leur dernière sonorité. Malheureusement le lancement d'un ballon et la quête suivant de près nuisirent à sa recette.

 

        A la deuxième sortie un peu supérieure pour le nombre et un peu meilleure aussi pour la qualité, quelques fortes tumades sans blessures sérieuses, la série de huit écarts assez bien réussis de Moreno à la Cierba, celle de onze tous passables de Morlaès à Granouha et les six assauts consécutifs de Candau à Hardinera, ainsi que le nombre des présences (72), surent à la fois produire le contentement et semer la gaieté.

        La fanfare de Doazit sous l'habile direction de son chef Albert Lafitte, ne cessa de verser des flots d'harmonie pendant toute la durée des courses. Mais c'est surtout pendant le festival que la vaillante phalange d'artistes remua délicieusement l'auditoire en exécutant les meilleurs morceaux de la composition du chef, entre autres Murcie, l'Océan, etc. Malgré soi, l'on se sentait frappé de chorégraphie, tant les notes entraînantes de l'orchestre allaient droit au cœur, tandis que s'envolaient vers les cieux les milliers d'étincelles d'un feu d'artifice admirablement réussi.

        La recette du dimanche s'est élevée à environ 1.300 francs, chiffre non atteint encore jusqu'à ce jour.

        Deuxième journée. - Le divin soleil paraît encore dans un ciel sans nuages et ses chauds rayons invitent les amateurs à se diriger vers les arènes.

        Moins de foule que la veille, moins de présences, mais travail bien supérieur. A la première sortie, nous comptons 49 écarts et à la seconde 45. Ortolana, Jabonera, Curiosa et Señorita foulent le redondel, tandis que se reposent Secrétaria, Pelegrina, Ruperta, Dragona et Primerosa.

        Moreno paraît au paseo mais pour ensuite soutenir la talenquère pendant toute la durée des courses.

        Giret fait des passes sensationnelles ; mais vers la fin des courses, Cierba le blesse profondément au haut de la cuisse droite ; ce fâcheux incident provoque la pitié, mais ne détruit point l'entrain des écarteurs, au contraire, Candau, et surtout Despouys II, redoublent de vaillance au grand contentement de la foule.

        Morlaès immobilisé un instant se venge en servant à sa marraine Granouha, deux écarts passables.

        En résumé, course bonne le dimanche, et le lundi pour la première sortie, supérieure le lundi vers la fin de la deuxième sortie.

        Présidence parfaite le sympathique docteur Branzeau, sachant très bien se montrer à hauteur de sa tâche.

        Le jury composé de MM. de Lahourtique et Canton, le compétent aficionado d'Arcachon , a établi le palmarès ainsi qu'il suit. Tous se sont déclarés satisfaits de la distribution peut-être un peu trop généreuse, sauf Moreno qui a cru devoir protester, bien qu'il eut été princièrement payé.

        Voici le palmarès :

Giret

120

Moreno

100

Daudigeos

70

Candau

70

Morlaès

70

Despouys II

60

Maurice II

30

Priam II

5

Maréchal

5

Chamarron

5

Bayard

5

Mutuelle

50

Hains (corde)

25

Vachers

20     

Total

635

 

VIN-CENT. "La Course Landaise", n° 27 ; 15 septembre 1912.


[Table des matières]

"La Course Landaise", n° 7 ; 13 avril 1913.

 

        - Tu m'as promis d'assister dimanche à nos courses landaises, disait un jeune et riche dacquois à son ami, un excellent garçon né dans l'Anjou encore plus fortuné et à peine son aîné de quelques mois.

        - Je n'oublie pas ma promesse, et j'y serai fidèle. Or, tu le sais, je suis peu enthousiaste de ce genre de spectacle. J'ai vu des courses en Espagne. La mort du taureau ruisselant du sang coulant de ses horribles blessures, l'éventrement des chevaux, la chute des picadores bardés de fer et par cela même incapables de se relever, les dangers courus à chaque instant par les banderillos et la espada, l'arène fumante de sang, voilà ce que tu me proposes de revoir ici. Je consens cependant à te suivre sur les gradins pour ne pas te désobliger.

- Ce n'est pas au spectacle espagnol que je te convie, mais tout simplement au jeu favori de nos braves Landais et des habitants des départements voisins.

        - Certes, picadores, banderilleros et toreadors sont élégants ; sans doute aussi, leur entrée dans le cirque est sensationnelle, de plus les amphithéâtres archibondés de spectateurs et de señoras aux costumes bariolés de fines couleurs présentent un coup d'œil féerique... Mais que veux-tu, j'ai horreur du sang.

        - Tu verras ce qu'on sait faire ici, et, j'en suis certain, tu trouveras une certaine attraction à nos divertissements locaux.

        Le dimanche, l'Angevin s'installait aux premières en compagnie de son ami. Toutes les places étaient prises d'assaut ; aux populaires on se disputait ferme pour trouver où s'asseoir. Le beau soleil de la fin août étant de la partie faisait ressortir les toilettes claires ou peu foncées des tauromachettes souriant d'avance aux prouesses des vaillants, comme leurs compagnons d'ailleurs. Jamais, peut-être, Dax n'avait vu un tel entrain.

        La cuadrilla aux sons d'une musique un peu tapageuse faisait son entrée aux arènes. S'étant inclinée avec grâce dans un salut aussi respectueux qu'élégant devant la présidence, la clef du toril fut lancée à l'alguazil monté sur un cheval caparaçonné, et aussitôt après une loge fut ouverte.

        L'Angevin suivait avec intérêt toutes les péripéties de la lutte de la bête avec l'homme. Il n'en pouvait croire ses yeux; il était comme en extase devant les prouesses des toreadors se jouant du péril avec une ardeur sans pareille. Comment donc ces jeunes gens osaient-ils attendre de pied ferme un animal furieux dont les naseaux dilatés par la sauvagerie et la rage, la queue battant les flancs, les pieds labourant le sol, la langue pendante accusaient la férocité ? Le taureau poussait de rauques beuglements, bondissait sur eux pareil à la panthère, cornes levées, l'œil mauvais injecté de sang. Et ils ne fuyaient pas !

        Les bras levés, les pieds presque joints, ils faisaient un tour de reins, un simple écart de poitrine, et l'animal trompé dans son attente passait sans les toucher. Quelle audace et quel sang-froid ! Les Espagnols ont leurs mantilles pour aveugler l'animal et détourner sa rage ; les dangers qu'ils courent ne sont donc pas excessifs ; seuls, les banderilleros plantant les fuseaux sur le garrot du monstre et la espada s'exposent ; mais tous sont là pour préparer de loin les suertes que couronnera le sacrifice final, et venir en aide aux toreros menacés.

        Les écarteurs landais sont autrement menacés, car ils n'ont pour toute arme défensive qu'un simple mouchoir roulé dans le poing ; le teneur de corde peut bien parfois détourner le coup porté, mais très souvent aussi la bête trompe sa vigilance. Et puis, pour ces audacieux téméraires, la corde est un danger de plus, s'ils se laissent saisir par elle et sans pouvoir s'en dégager eux-mêmes. Aussi les plus osés préfèrent-ils que le taureau fonce sur eux en toute liberté.

        - Mais ces hommes sont des diables ! disait l'Angevin.

        Les pieds liés, ils franchissent l'animal et s'amusent de lui comme d'un joujou. Trois écarteurs à la file maintenant pour feinter et sauter ! En voici un qui n'a presque pas bougé, et dont la témérité a tellement accru la rage de la bête qu'elle a culbuté à deux pas du gracieux toreador ! Quel saut mon Dieu, quel saut périlleux par dessus l'animal, et, juste, la tête entre les cornes ! Remisez désormais vos garrochas, Espagnols sauteurs, les Landais sont vos maîtres, la parade et l'élégance exceptées, dans l'art de la tauromachie.

        A la seconde sortie, un écarteur fut grièvement blessé à la cuisse droite : le sang coulait abondamment, rougissant d'une large traînée le pantalon blanc du pauvre diable. Relevé, on voulait l'emporter ; mais lui, se courrouçant contre la bête, refusa toute assistance : se plaçant clopin-clopant sur un point de l'arène, il appelle, siffle, provoque l'adversaire, et lui fait deux passes des mieux réussies.

        On l'applaudit sur tous les bancs ; l'orchestre joue un de ses morceaux les plus entraînants, tandis que l'éphèbe, terrassé par sa perte de sang et la souffrance, tombe évanouie ; ses camarades se précipitent à son secours, le saisissent et l'emportent à la buvette, servant le plus souvent de salle de pansement.

        - Oh ! le pauvre garçon ! cria l'Angevin. Celui-ci ne s'exposera plus jamais !

        - Détrompe-toi, mon ami, reprit le Dacquois. Ces hommes sont d'une endurance extrême : on les croirait faits d'une matière toute spéciale, tant meurtrissures et blessures les effrayent peu. J'en ai vu un, éventré, retenant ses intestins par la pression des mains, vouloir encore affronter la terrible brute. On sonna son agonie ; et néanmoins, quinze jours après, on le revit sur une autre plaza tout disposé à reprendre le bolero, pour peu qu'on le lui eut permis. Celui qu'on vient de relever, une fois pansé, reparaîtra sur l'arène, très certainement.

        - On devrait tamponner toutes les cornupètes. Ce faisant les dangers seraient moins à redouter.

        - Et tu crois que la galerie s'amuserait ? Les courses de taureaux sont appropriées à nos mœurs. Tant pis pour les maladroits ! Mais les cornes les plus effilées n'épouvantent point nos écarteurs. Ils aiment leur métier et savent bien ce qu'ils doivent faire pour nous satisfaire. Nous consentons cependant à voir tamponnées les bêtes malicieuses, celles qui, vieilles routières, connaissent toutes les roueries de la course et se retournent soudain contre l'audacieux qui les a trompées.

        Mais leurs coups sont peut-être aussi douloureux que les blessures pénétrantes, car le sang mâché a aussi ses dangers. Ce spectacle t'intéresse-t-il ?

        - Oui et non. Toutefois, je préfère la course landaise aux courses hispaniques, car elle provoque des émotions toujours nouvelles. J'admire le courage des écarteurs, mais chacune de leurs passes me donne le frisson.

                                  Louis Lamaignère.


[Table des matières]

Tribune Publique.

A propos des fêtes de Saint-Jean-d'Août.

 

                Monsieur le Directeur de la Course Landaise.

        Veuillez je vous prie avoir l'obligeante gracieuseté d'insérer dans votre journal la Course Landaise l'article ci-après, concernant les fêtes de Saint-Jean-d'Août.

        Je vous remercie par anticipation, sachant bien que vous ne me refuserez pas l'hospitalité de vos colonnes.

        Je n'ai nullement l'intention d'entrer ici dans une polémique, cela n'étant pas dans mon tempérament ni dans mon caractère et sachant par avance que la discussion est un peu le combat.

        Néanmoins, au nom de l'aficion, que nous aimons et chérissons tant, je ne puis vraiment pas laisser échapper l'occasion qui s'offre à moi, et que j'ai du reste malheureusement constatée, sans signaler l'inqualifiable conduite du célèbre torero bien connu, Meunier I, aux fêtes de Saint-Jean-d'Août.

        Des plumes plus autorisées que la mienne, ont à plusieurs reprises, fait l'apologie de cet écarteur en des panégyriques outrés. Il serait donc oiseux de revenir là-dessus.

        Cependant, et sans vouloir en aucune façon le dénigrer, car je reconnais en lui un véritable artiste, pourrait-il m'expliquer pourquoi, après avoir défilé au paseo, on ne l'a plus revu de la tarde ?

        Cela n'est pas excusable pour un écarteur de son mérite.

        En effet, de deux choses l'une :

        Ou bien s'il était blessé au point d'être empêché de travailler, il ne devait pas figurer au paseo, et se contenter de rester dans un lit de camp ou autre.

        Ou bien s'il n'était seulement qu'indisposé, son devoir était de rester néanmoins dans l'arène et s'il ne pouvait faire briller son étoile, du moins par sa présence et ses encouragements, aurait-il pu servir à faire briller celle des autres.

        Franchement n'est-ce pas là de l'égoïsme !...

        Chacun se doit à sa corporation, sinon on se déclare courtisan, ou bien on fait son métier quand on est officier...

        Quant au reste de la cuadrilla, je n'en parlerai que pour mémoire, si ce n'est cependant à signaler la bonne volonté manifeste de Montois et surtout de Nassiet qui se dépensait sans compter, souvent bien inutilement, à placer les vaches.

        On m'objectera que le bétail ne partait pas franchement.

        C'est vrai, je l'avoue, à l'exception toutefois de Berouga et de Letchouina.

        Néanmoins, je répondrai qu'il y avait là, pour peu qu'ils y eussent mis un tantinet de bonne volonté, des hommes capables de pallier, dans une large mesure, à cet inconvénient.

        De tout cela j'en conclus que le bon public est toujours la dupe des caprices de Messieurs les écarteurs et si ce n'était le travail d'acrobatie fourni le dimanche dans l'entracte par quelques artistes, qui compensait largement la monotonie de cette funcion, je regretterais, toute ma vie d'y avoir figuré comme spectateur.

        Daignez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération très distinguée.

VIN-CENT. "La Course Landaise", n° 27 ; 31 août 1913.


[Table des matières]

Notre Feuilleton

   Grâce à l'extrême bienveillance de notre excellent ami et collaborateur Vin-Cent, nous publierons, incessamment, dans la Course Landaise, une étude de mœurs landaises qui fera, nous n'en doutons pas, la joie de nos lecteurs et de nos lectrices.

       A Travers les Landes       tel est le titre du feuilleton que notre ami a bien voulu écrire, spécialement pour tous ceux qui ont conservé l'amour de la terre natale. Les principaux personnages évoluent dans le cadre verdoyant et toujours enchanteur de la Chalosse. Vin-Cent a écrit en poète des pages merveilleuses. Nul plus que lui n'était qualifié pour parler d'un pays qu'il aime et pour faire revivre des héros qui nous sont chers.

 

"La Course Landaise" 1914, n° 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22,

A TRAVERS LES LANDES

par Vin-Cent

Etude de mœurs Landaises

 

I

                Cher Oncle et chère famille,

        Enfin je respire, car comme César J'ai passé le Rubicon, mon Rubicon à moi, ce redoutable examen du brevet supérieur, si hérissé de difficultés qu'on ose à peine espérer les surmonter un jour. J'ai réussi au gré de nos désirs communs. Ce que père, mère et grand frère sont fiers et ce que je suis heureuse moi-même ne peut se définir...

        Mais vous avez connu ce bonheur vous tous, alors que cousine Amélie, fut reçue des premières ; inutile dès lors de vous dire notre joie.

        Comme témoignage de satisfaction, papa et maman nous envoient passer toutes nos vacances auprès de vous. Oh ! qu'il nous tarde de vous connaître enfin, de voir cette admirable Chalosse dont papa ne nous parle qu'avec un frisson de regret, d'assister aux fêtes locales si divertissantes, si attrayantes, paraît-il, de partager la vie de vos populations aussi laborieuses qu'hospitalières ! Père ne tarissant pas d'éloges sur le pays qui le vît naître et l'abrita durant vingt ans, comme s'il voulait nous donner l'avant goût des merveilles et des félicités qui nous y attendent, excite tellement notre humeur voyageuse que nous voudrions déjà être en route.

        C'est après demain que nous quitterons la Bourgogne, le cœur un peu serré par la peine de laisser seuls deux êtres adorés, mais néanmoins heureux à la pensée d'avoir une nouvelle famille à chérir. Cousin Charles et cousine Amélie voudront bien venir nous chercher à St-Sever au moment de notre arrivée, soit vers midi : ainsi, j'aurai un gentil cavalier, et mon frère, mon bon Emile, n'aura point à me jalouser.

        Affectueusement à vous tous,

                                                Mariantine Lubat. "

 

        Après avoir lu cette lettre à sa famille prenant le repas de midi, Jacques Lubat s'écria joyeux :

        - Eh bien, qu'en dites-vous ? On n'est pas plus sans gène, hein ! Comment, sans prévenir personne, Monsieur mon frère Bernard nous envoie ses deux enfants à héberger pendant deux mois ! Pour du sans façon, en voilà, ou je ne m'y connais pas ! Encore une fois, qu'en dis tu, toi, ma brave Jeanne, qu'en dites-vous, jeunesse en rupture d'études ?

        - Parbleu, dis la ménagère, on fera le plus cordial accueil aux deux jouvenceaux qui nous vont venir.

        - Et surtout, ajouta Charles, on fera son possible pour leur faire oublier combien les Landes sont loin de la Bourgogne. Un peu de sang landais coule dans les veines des cousins ; donc, pour peu que nous les entraînions, ils partageront nos goûts...

        - Rêves-tu d'en faire des tauromaches ? dit malicieusement Amélie.

        - Pourquoi pas, Mademoiselle ? Tu adores les courses de taureaux, tu les préfères à tous autres amusements publics. La hardiesse des toreros soucieux de plaire, comme leur grâce et leur endurance, te captive au point que tout disparaît autour de toi ; à demi-morte de saisissement à la vue du péril, extasiée presque devant les prouesses qui te font frémir, captivée tout entière par les péripéties de la lutte, de l'adresse contre la force brutale, du pygmée contre un géant malicieux terriblement armé, tu ne peux souffrir qu'on te parle, et moi-même dois me taire quand le besoin de louer ou de critiquer me démange.

        - Ta, ta, ta ! Comme tu te peins en m'affublant de tes impressions interrompit la jeune fille. S'il est vrai que notre sport me passionne, avoue qu'il ne te laisse pas indifférent. Tu es d'une humeur massacrante quand des sifflets ou des insultes immérités sont lancés par des imbéciles à l'adresse du toréador sachant son métier et faisant son devoir malgré la guigne, ou que des applaudissements injustifiés parce qu'inconscients approuvent et acclament le trucage ou simplement la chance.

        - Laissons pour aujourd'hui ce cours de tauromachie, dit le père, et occupons-nous de bien préparer la réception qu'on attend de nous. Que ces chers enfants de mon frère puissent emporter de leur séjour dans les Landes un souvenir impérissable !

        - Sois tranquille, papa, nous ferons de notre mieux pour qu'il en soit ainsi. Nous n'avons jamais vu nos cousins, et cependant déjà je sens que je les aime, comme je te chéris, mon bon frérot.

        - Et si je te préférais Mariantine ?

        - Fi ! Le méchant ! Tiens, je suis fâchée... Et en disant ces mots, elle lui tendit les bras.

 

II

 

        C'étaient de bien braves gens que les Lubat ; on ne parlait d'eux qu'avec respect, presque avec vénération, tant ils étaient serviables pour tous, sans exception, tout naturellement, sans calcul.

        Jacques Lubat appartenait à une bonne famille de propriétaires aisés cultivant eux-mêmes le bien ancestral. On avait grandement regretté la disparition prématurée de bons vieillards auxquels lui et son frère puîné devaient la vie, car avec eux semblait devoir s'éteindre l'existence patriarcale d'antan, si oubliée maintenant. Il n'en fut rien, heureusement ; devenu chef, Jacques sut toujours rendre sa maison hospitalière, tout aussi accueillante que jadis.

        Revenons quelques années en arrière, sans quitter pour autant la maison qui nous occupe, bâtie dans l'admirable vallée d'Aulès, quartier important de la commune de Doazit. Certain étymologiste local voulait voir en Doazit le mot oasis. Est-ce du chauvinisme outré ? Peut-être.

        Toujours est-il cependant que si le nom oasis évoque en nous l'image d'un vaste terrain fertile, au milieu du désert, grâce à l'humidité qui y fait défaut ailleurs, la commune de Doazit, placée au premier échelon inférieur des monts pyrénéens, tranche sur les communes voisines par ses panoramas si grandioses et la fécondité de son sol accrue par un labeur intelligemment et laborieusement dirigé : l'on dirait un immense écrin de verdure serti de joyaux de fleurs, de bosquets et de champs entourant des maisons sans nombre dans un horizon illimité.

        A Doazit, comme ailleurs dans toute la Chalosse, l'amour de la course landaise fait rage ; il semble inné dans les cœurs. A peine savent-ils s'amuser, les enfants, garçons et filles, s'exercent à ce jeu passionnant, pleins d'ardeur, jamais las. Certes les fillettes fuient le danger : le moindre poing dirigé contre elles les effraie, les pourchasse, tout en leur arrachant des cris aussi joyeux que peureux.

        Mais les garçons, comme ils sont braves ! Eux ne reculent pas dût la main armée d'un semblant de corne les meurtrir ou les blesser. Pensez donc, leurs compagnes les regardent, prêtes à applaudir le courage, comme à se rire de la couardise... Et ces bambins ne sentent-ils pas déjà germer en eux les semences de la gloriole, le besoin de plaire, la nécessité de paraître quelque chose ?

        Parmi les garçonnets les plus téméraires, les plus entraînés et les plus endurants, se distinguait le jeune Jean Capdeviolle, devenu plus tard, plus qu'un écarteur, un vrai torero, un toréador de marque, connu sous le nom de Casino 1er. Toujours sur la brèche, il bravait les plus rudes assauts des gamins-taureaux prenant leur rôle au sérieux, et, comme la brute fonçant sur l'adversaire sans souci des coups portés, ni de leurs conséquences.

        Biens des fois, le futur Casino 1er. revint chez lui la chemise en lambeaux, le pantalon déchiré, souvent maculé de sang ou de boue. Il lui fallait une arme pour de bon, une vraie petite corne ; sans cela pas de course.

        On le vit plus tard, paraître sur des arènes de troisième ordre, puis sur d'autres mieux cotées, enfin dans des redondels réservés aux célébrités.

        Les lauriers de Jean Capdeviolle empêchaient Bernard Lubat de dormir : lui aussi voulut avoir sa part de gloire, tant qu'il ne s'agit que des jeux d'enfance et des courses taurines dans lesquelles la bête affolée écarte ses provocateurs.

        Adolescent, après une semaine de rude labeur, car il ne boudait pas à la besogne, on le voyait tous les dimanches partout où le plaisir du sport appelle, soit en acteur quand l'animal était inoffensif, soit en spectateur alors que les courses étaient sérieuses.

        Il fut bientôt un aficionado des plus compétents.

        S'il aimait bien ses parents, il adorait son frère ; jamais de discussion entre eux ; ce que l'un voulait plaisait à l'autre ; tout était commun entre eux.

        Le moment vint de payer sa dette à la patrie. Sans doute son cœur se serra au moment des adieux ; et malgré son stoïcisme, il ne put retenir ses sanglots ni ses larmes, bien qu'il se fut juré de ne point pleurer, afin de ne pas trop attrister ceux qui auraient tant voulu le retenir près d'eux. Mais le devoir commandait, et il savait ce que veut le devoir.

        Envoyé à Mâcon, il fit son service en vrai patriote, en simple soldat, sans chercher à se gagner des galons qu'on faisait reluire à ses yeux.

        Devenu ordonnance de son capitaine malgré lui, car il eût mieux aimé tirer ses cinq ans, comme il disait plaisamment, que "fénéantiser" ; il fut un peu plus maître, mais n'en resta pas moins un bon camarade pour tous.

        C'est durant un séjour aux environs de Charolles, chez son capitaine, qu'il fit connaissance de celle qui devait devenir la compagne de sa vie. Il ne lui dévoila son amour qu'alors qu'il la connut suffisamment, et après s'être assuré qu'elle-même désirait s'associer à sa vie.

        Les parents de sa fiancée, petits vignerons au-dessus du besoin, émerveillés de sa bonne mine et charmés par sa jovialité, conseillés en secret par le capitaine qui n'eut jamais à se plaindre de son ordonnance, n'hésitèrent point à confier le sort de leur fille unique au Landais qui, tout tremblant leur demandait sa main ; et il fut convenu qu'une fois libéré, dès son retour du pays natal où l'appelait la voix du cœur, le mariage serait célébré.

        C'est ainsi que notre Landais devint Bourguignon.

 

III

 

        Or le père et la mère Lubat, trop vieux ou plutôt trop casaniers pour assister aux noces de leur cadet, avaient tenu à ce que l'aîné accompagnât son frère en Bourgogne avec la bonne Jeanne récemment devenue leur bru. Mais ils avaient exigé en compensation du sacrifice consenti, assez allègrement de la part des époux, avouons-le, que les nouveaux mariés feraient leur voyage de noce en Chalosse.

        -Puisses-tu réussir comme ton frère ! soupirait le vieillard au moment des adieux. Puissions-nous avoir une seconde fille !

        - Les jours que nous devrons passer seuls vont nous paraître longs, enfants. Tandis que vous vous réjouirez si loin de nous, nous penserons à vous, attendant sans cesse le jour du retour, dit la mère.

        La Chalossaise, en général, est naturellement élégante, un rien la pare. Elle n'a nul besoin de recourir aux fantaisies capricieuses des bons faiseurs de la capitale, toujours à la recherche d'une mode nouvelle, pour se montrer dans toute sa splendeur : de taille moyenne et bien prise, les formes franchement dessinées, les traits gracieux encadrés dans une chevelure souvent d'ébène, les lèvres carminées s'ouvrant sur des dents laiteuses, la démarche assurée, sans raideur ni apprêts, elle foule le sol avec une légèreté de bergeronnette, avec une souplesse de mouvements extraordinaire, excitant sur son passage un sentiment d'admiration. Modeste, mais coquette dans sa toilette où le bon goût le dispute à la mode, le minuscule foulard de soie faisant mieux ressortir les tons de ses cheveux à peine contenu, elle va, comme si l'élégance était son élément.

        C'est ainsi vêtue que notre bonne Landaise parut en Bourgogne, et son apparition y produisit la surprise. Malgré eux les Bourguignons reportaient leurs regards sur l'étrangère dont la simplicité de mise et la fine beauté tranchaient si fort sur la conformation par trop massive de leurs compagnes aux coiffes monumentales, aux traits sans expression, à la démarche si lourde. Peu timide par nature, et trop intelligente pour être orgueilleuse, nullement émue de la curiosité qu'elle inspirait, Jeanne sut bientôt, par son aménité et sa gentillesse, se gagner l'estime de la population et tout particulièrement l'affection de sa belle-sœur et de la famille entière. Elle n'en demandait pas davantage.

        Bernard ne pouvait faire un meilleur choix, car sa femme semblait la bonté même. Affectueuse pour ses parents, elle cherchait à prévenir leurs désirs, tout en vaquant aux soins du ménage, s'efforçant d'aider et même de remplacer son père dans la direction du domaine. Les domestiques et ouvriers agricoles la vénéraient, car elle continuait la tradition, connue au loin, de la douceur des maîtres à l'égard de leur personnel.

        Sans avoir la finesse des traits de Jeanne, elle était cependant gracieuse dans l'ensemble, et pouvait même passer pour une jolie femme.

        Les deux belles-sœurs sympathisèrent tout d'abord ; une plus ample connaissance d'elles-mêmes amena la confiance, puis l'amitié, enfin l'affection fraternelle avec ses effusions les plus tendres.

        De son côté, Jacques la vit en sœur.

        Des écrivains n'ayant des géographes que le nom, des géographes en chambre, ainsi plaisamment dénommés par des gens d'humour gauloise, ont fait du département des Landes un portrait si peu flatté et si sauvage et de ses habitants une description si fantaisiste, que bon nombre de Français jusqu'à naguère encore croyaient notre pays une contrée inculte, malsaine, déserte, et jugeaient les Landais comme un peuple malingre, souffreteux, misérable, vivant retiré de la civilisation, en dehors presque de la Société humaine. Pas d'industrie, pas de commerce, mais des Arabes sédentaires gardant des troupeaux anémiés au milieu de solitudes sahariennes.

        Or en voyant nos deux Gascons et leur compagne à la physionomie si expressive, en admirant leur robustesse débordante de santé, leur intelligence grandement développée, leur mine à la fois avenante et réservée, leurs saillies et leurs lazzis pétillants d'esprit et leurs manières accusant la grande aisance, que devaient penser les Bourguignons.

        Durant le repas pantagruélique servi pour fêter les époux, mis en verve par des quolibets décochés de toutes parts, Jacques sut si bien décrire son pays et les us et les mœurs de ses compatriotes que tous les convives - et ils étaient nombreux - portèrent un toast en l'honneur des Landais.

        - Ce que c'est pourtant le parti-pris dû à l'ingérence de l'erreur ! s'écria Jacques au moment où l'on servait le café. Il nous en est arrivé une bonne à mon frère et à moi avant-hier à Mâcon.

        - Quoi donc ? s'exclama-t-on en chœur.

        - En voyageurs prudents, amis du confort, j'avais emporté un litre de vieil armagnac du bas Tenarrèze dont m'avait fait cadeau un ami de Hontanx. J'ai un petit faible pour le Moka ou ses similaires, mais il me le faut arroser d'un peu d'eau-de-vie ; et comme je sais par expérience hélas ! que rarement un produit naturel aromatise le café servi dans des débits publics, j'ai toujours soin de me munir d'un flacon d'alcool local.
On nous servit un café exquis après un repas des plus succulents. J'arrosais la boisson hygiénique de quelques gouttes tirées d'un carafon mis à notre disposition et j'approchai la tasse de mes lèvres ; un parfum délicieux chatouillait mes narines.
A peine y eus-je goûté que je dis à mon frère :
        - Ne prends pas d'eau-de-vie ; elle gâte le café ; sers-toi de notre armagnac. Ma femme se contente du café pur comme d'ailleurs beaucoup de Landaises.
Certes je ne croyais pas mal faire, et je songeais moins encore à débiner les produits de la Bourgogne, produits auxquels pourtant notre époux de ce jour était déjà habitué... Mais je n'y pensais pas.
        Le maître d'hôtel m'avait entendu. D'un air un tantinet vexé, il me demanda le pourquoi de mon exhortation à mon frère.
        Ma foi, je lui dis carrément que si son moka m'avait plu, l'addition que j'y avais faite, après dégustation, m'avait arraché mon exclamation involontaire.
        - Cette eau-de-vie a un goût si fruité, dis-je, que mon palais se refuse à l'envoyer à travers l'œsophage dans l'estomac qui se révolte.
        - Vous êtes bien difficile me coupa-t-il avec dédain ; je vous ai servi justement de ma cuvée réservée.
        - C'est possible ; mais je n'aime pas ce goût.
        - Et d'où donc êtes-vous ?
        - Je suis des Landes.
        Ahuri par ma réponse qui le calma en partie, il s'écria tout haut, de manière à être entendu des consommateurs :

        - Un Landais qui fait fi des produits Bourguignons !
        - Non, je ne me moque point de vos produits. J'ai dis, et je le répète que, n'étant point accoutumé au goût fruité de vos eaux-de-vie, j'aime mieux n'en pas mettre au café... Mais voyons sa saveur au naturel.

        Je me versai de l'alcool dans le petit verre placé à mon côté, et je dégustai lentement, avec conviction. Le goût me déplut moins, et, franchement je l'avouai.
        - A la bonne heure donc ! murmura l'hôtelier. On n'a pas dans vos Landes pareil nectar, j'en suis sûr ; convenez-en !
        - C'est ce qui vous trompe, et vous pouvez en juger vous-même ainsi qu'un de ces messieurs, pourvu qu'il soit fin connaisseur. Mais, pas de chauvinisme surtout ! Laissez parler la franchise.

        Ils goûtèrent, dégustèrent, dégustèrent encore, et tout en avouant l'excellence supérieure du produit Landais, ils se refusèrent formellement à croire que les Landes ont de si bons alcools.

        - C'est du Cognac, du vieux Cognac ! disaient-ils dans un entêtement ridicule.
        - Non, c'est du vieil Armagnac, je le jure ; c'est le produit des vieilles vignes françaises, piquepoult ou folle branche, que le phylloxera va détruire, m'écriai-je. Une partie des cantons de Grenade, Villeneuve et Gabarret confinant au Gers est essentiellement viticole ; et la distillation du vin piquepoult de cette région appelée bas Ténarrèze donne l'eau-de-vie que vous venez de goûter, et dont la renommée s'étend bien loin. Les fabricants de cognac le savent ; aussi leurs courtiers viennent sur place au moment des vendanges acheter tout le vin disponible devant leur fournir leur cognac.

        Certes, je crois bien ne pas les avoir convaincus. Comment diable peut-il sortir des Landes ce qui pourrait être l'ambroisie des Dieux ? Ils ne sont donc pas les sauvages qu'on supposait, ces Landais !

        Lorsque les époux prirent le chemin de la Chalosse, la cause des Landes était pour ainsi dire gagnée. Un avenir prochain devait dissiper et anéantir les préventions créées de toutes pièces.

 

IV

 

        Sur le quai de la gare de St-Sever, un jeune homme et une jeune fille attendaient l'arrivée du train venant de Mont-de-Marsan, avec près d'un quart d'heure de retard.

        L'attente les énervait ; ils s'impatientaient, couraient sur le trottoir ; et bien que le signal du départ de Mauco-Benquet eût résonné depuis cinq minutes au moins, plus agacés à mesure que le temps s'écoulait, ils ne pouvaient tenir en place.

        - Vous attendez quelqu'un ? leur demanda amicalement un Monsieur qui les connaissait.

        - Et, oui, nos cousins de Bourgogne nous arrivent par ce train.

        En ce moment, le convoi après avoir franchi le pont jeté su l'Adour s'engageait lentement sur la large courbe préparant l'arrivé en gare.

        - St-Sever ! St-Sever ! crie le chef du train après arrêt.

        Deux têtes fines apparaissent aux portières ; les yeux scrutent le quai ; un sourire de satisfaction se dessine sur les lèvres ; la joie épanouit les traits.

        Nos deux Gascons s'avancent, et, tout heureux reçoivent les voyageurs à la descente. Des baisers sonores retentissent, les main se serrent, les bras s'enlacent. Enfin, la première émotion se calme.

        - Prenons-nous l'omnibus ? questionne Charles.

        - Non, cousin, répond Mariantine. Fatigués par notre quasi-immobilité pendant de longues heures, nous aimons mieux nous dégourdir les jambes. Et puis, cette colline nous a paru si belle avec son cadre enchanteur qu'il vaut mieux pour nous gravir à pied la ville qui semble nous sourire.

        - Mais la côte est très dure et le lacet fatiguant.

        - Bah ! Bah ! la jeunesse ne serait plus la jeunesse si cette petite difficulté l'effrayait.

        Les bagages retirés et confiés au voiturier, nos quatre jeunes gens accouplés se mirent bravement en route, n'interrompant leurs causeries parfois que pour essuyer la sueur ruisselant sur leur front et reprendre haleine. La vallée de l'Adour arrachait des cris d'admiration aux jeunes étrangers, tandis que le mamelon dressé comme un rempart attirait leurs regards. Ils ne ressentaient pas de fatigue.

        Après s'être restaurés et reposés un instant, comme le soleil dardait ses rayons les plus ardents, on s'achemina vers la promenade publique servant de foirail, connue sous le nom de place Morlanne.

        La fraîcheur des ombrages accrue par une légère brise était délicieuse : on sortait d'une fournaise pour respirer à pleins poumons un air parfumé de senteurs et qui semblait redonner la vie.

        - Comme on est bien ici ! s'écria Mariantine à demi suffoquée par l'atmosphère embrasée. Reposons-nous un instant, voulez-vous ?

        On s'assit sur un banc. La conversation ne tarissait point, tant on éprouvait le besoin de bien se connaître.

        - Allons au rond point ! dit Amélie ; nous y serons encore bien mieux qu'ici.

        Un coup d'œil expressif disait à son frère le fond de sa pensée : la sournoise réservait aux cousins une agréable surprise.

        Mon Dieu, que c'est beau ! que c'est beau ! criaient à la fois Mariantine et Emile extasiés, en contemplation devant le magnifique spectacle déroulé sous leurs yeux.

        Peu de points de vue, en effet, sont aussi captivants. L'horizon vers le nord est presque illimité ; l'immense étendue des pignadas à couleurs vert-bleuâtre ressemble à la mer. Et les arbres bordant la route droite qui va vers Mont-de-Marsan, quel gracieux effet ils produisent à travers cette immensité ! Et l'Adour qui serpente, traçant son large ruban d'argent dans cette campagne surchargée de produits ! Et ces coteaux boisés qui s'étagent, ces villages qui se montrent au nord-est, comme ils complètent bien le cadre du magique tableau dessiné par la nature !

        - La Chalosse vous réserve d'autres surprises, cousins ! dit Charles au moment où ceux-ci s'arrachaient au spectacle qui les fascinait.

        Sur les six heures, on se dirigea vers Doazit en char-à-bancs. Il tardait aux Bourguignons de voir cet oncle et cette tante dont leurs parents leur avaient parlé tant de fois.

        - Vous allez pouvoir vous faire une idée de la Chalosse dès que nous aurons monté cette côte, dit Amélie ; nous sommes bien près de chez nous.

        Le paysage se montrait à eux dans toute sa splendeur ; les feux du crépuscule donnaient à la campagne des tons qui en rehaussaient les charmes et parlaient à l'âme des voyageurs.

        On arriva enfin. - Réception plus chaleureuse ne peut se rêver... N'est-ce pas dire la cordialité de l'accueil ?

        Minuit surprit les causeurs. On coucha les étrangers dans de bons lits dont les draps étincelants de blancheur fleuraient la lavande, et, après le dernier baiser du soir, chacun s'endormit le cœur satisfait.

        Le soleil brillait majestueusement dans sa nappe d'azur depuis plusieurs heures déjà quand, réveillés, nos voyageurs délassés par le repos se levèrent.

        On leur fit fête dès qu'ils parurent. Comme il leur tardait d'admirer en détail le paysage qu'ils n'avaient fait qu'entrevoir la veille et d'étudier de près les systèmes culturaux d'une importante exploitation on ne peut mieux dirigés.

        Tout d'abord, la basse-cour les arrêta soudain. Certes, leurs poulaillers de là-bas, étaient grandement fournis de volailles de la Bresse et autres provenances ; mais ces canards barbotant dans les mares, ces oies se plissant au soleil, ces dindons majestueux glouglonnant à qui mieux mieux, ces chapons au plumage éclatant, picorant béatement au milieu des jeunes couvées, ces pintades caquetant en se cherchant, ces pigeons roucoulant à l'entrée des colombiers, ces lapins grimaçants en attendant leur pâtée, et ce paon se dandinant en faisant la roue, combien tout les surprenait et leur peignait de suite la prospérité de cette famille déjà si chère. Et les représentants de la race chevaline gambadant dans les prés, les bœufs aux labours d'été, les vaches beuglant après leurs petits tout en paissant une herbe encore savoureuse, les porcs jamais assouvis grognant sans cesse comme pour demander du superflu, leur disaient aussi combien la vie des campagnes Chalossaises est assurée pleinement, pour peu qu'on y veille. Le potager les surprit par la variété des légumes et leur vigueur, de même que le verger dont les fruitiers, ployaient sous le poids de leurs produits. Tiens, des treilles aux raisins presque vermeils déjà ! Et ces pêches qui rougeoient là-bas dans les vignes ! Et ces prunes bleuissant tout près ! Ces brugnons demandant à être cueillis ! Du coup, nos Bourguignons se demandèrent si un nouvel Eden n'était devant eux, ou bien, s'ils ne se trouvaient pas dans un vrai pays de Cocagne.

        A la vue des champs de maïs à la végétation rendue plus luxuriante par l'adjonction de touffes de haricots s'emmêlant dans leurs tiges et formant comme un fourré, ce fut presque de la stupéfaction, tant ce tableau effrayant de vitalité leur parut nouveau ; non, non, ils ne croyaient pas que la nature peut ainsi se montrer prodigue de largesses pour récompenser le travail accroissant la fécondité naturelle du sol. Toutefois, leur surprise n'eut point de peine à dévoiler le mystère, car en voyant le labeur précédent la préparation des semailles d'automne, ils comprirent vite que le travail comme l'engrais est le principal agent de la fertilité.

        - Voyez donc dans ce cadre ! leur cria l'oncle Lubat en désignant de la main l'immense horizon sans limites s'offrant à leur vue.

        - Tiens, c'est vrai ! s'exclama Mariantine en joignant les mains. Que de clochers pointent de partout ! On dirait qu'ils sont placés, plantés à profusion pour mieux faire remarquer l'incommensurable étendue du panorama se confondant avec le ciel.

        - En effet, dit l'oncle. Voici Horsarrieu, Dumes, Saint-Sever dominant le plateau de Montsoué, Banos, Montaut, Brocas de Montaut, Nerbis, Mugron, et tout au loin Laurède, Poyanne et Montfort ; voici St-Aubin, Maylis, Larbey, Brassempouy, St-Cricq-Chalosse et Serreslous. Voilà notre village ; ici, l'église du Mus suivant de prés le château de Candale ; là-bas, celle d'Aulès, notre quartier. Bâtis dans la plaine, et bien que très peu éloignés, ni la ville de Hagetmau, ni les bourgs d'Audignon et de Caupenne ne se montrent. Cette simple énumération de flèches vous dit assez l'ampleur du pays s'étendant devant nous.

        On rentra, le cœur et les yeux rassasiés de merveilles ; mais ce fut pour ressortir dès que le soleil le permit.

        - Demain, dit Charles, nous vous initierons aux joyeusetés parfois drolatiques de nos divertissement encore embryonnaires : nous verrons un semblant de courses de taureaux en assistant aux fêtes de Brocas où nos parents maternels nous donnent rendez-vous. Gardez-vous de juger de notre jeu Landais par les grimaces ou les pantalonnades dont vous serez témoins ; si vous apprenez peu dans l'art tauromachique, vous vous amuserez, j'en suis sûr, et il vous tardera de connaître nos vraies courses avec leurs plus belles phases et leurs passes les plus sensationnelles. Donc, réservez-vous pour Mugron avant de vous prononcer, vous verrez là comment naissent le frisson et l'entrain, grâce au sang-froid, à la science, à la témérité.

        Vers quatre heures, amphitryons et invités étaient aux arènes. Le canon tonnant donnait le signal d'arrivée à la fanfare réfugiée sous la tente d'un café ambulant.

        Des barrières mobiles entouraient la place ; le toril à six loges recevait sur son plancher plus ou moins bien joint les musiciens et les personnages marquants, tandis que la foule s'étageait sur la triple rangée de barrières servant de clôture.

        La Marseillaise est jouée, et une loge s'ouvre.

        Une pauvre bête en sort ahurie, aveuglée tout autant par le flot humain qui tourbillonne devant elle que par le soleil frappant ses yeux. Elle ne sait où courir, sur qui foncer ; elle part au hasard du caprice, bousculant l'un, écartant l'autre, beuglant de furie dans sa marche effarée, aux applaudissements de tous. Parfois, un malencontreux coup de tête donné sans malice jette à terre un assaillant blême de frayeur ; celui-ci, électrisé par la musique endiablée, se relève clopin clopant, et, mis au défi par un nombre de spectateurs, feint un courage qu'il n'a pas, heureux pourtant de voir la bête lui échapper, tout en semblant s'indigner de se voir délaissé... Et l'on rit, on applaudit, on siffle.

        Changement de décor maintenant. Le ganadero à prévenu qu'on ait à se tenir sur ses gardes, car sa pensionnaire fut jadis un vieux fusil, c'est-à-dire roublarde et traîtresse, à la fois collante et fuyarde. On se le tient pour dit. Quelque beau cependant veut se faire valoir ; il la bête qui part en trombe sur l'adversaire aux pieds de gazelle pour revenir sur ses pas avec une frousse indicible. Des quolibets partent, mais en vain, car on suit du refuge les évolutions coléreuses de la brute ; on se réserve pour une vachette, sinon tout à fait inoffensive, du moins pas aussi dangereuse, ne sachant guère encore se servir de ses armes naturelles. Bien des toreros improvisés mordent la poussière ; les vêtements déchirés ou salis, quelque bobo dont découlent quelques gouttes de sang, une légère claudication, sont autant de sujets d'hilarité encourageant le malheur.

        - Il ne sera pas dit que j'ai peur ! s'écria Charles en sautant dans l'arène. Je veux faire passer celle-ci.

        Et malgré les cris de sa cousine et de sa sœur, après avoir fait un signe pour qu'on lui laissât le champ libre, il se campa sur le milieu de la place et attendit de pied ferme. Sans doute, Jean Chicoye ou quelque autre étoile taurine n'auraient revendiqué sa feinte ; néanmoins, bien des masettes l'auraient jalousé. Il ne fut pas moins heureux une seconde fois.

        Ses deux compagnes l'accueillirent un peu froidement comme pour le punir de la peur qu'elles avaient ressentie.

        - Vrai, je t'ai cru mort quand la bête a bondi sur toi ! dit Mariantine encore toute tremblante.

        - On voit bien que tu ignores tout de la course, cousine, répondit le jeune homme. Cette vache est franche et sans ruse encore ; elle veut l'adversaire, certes ; mais candide dans sa rage parce qu'inexercée, elle fond droit sur son but, toute surprise de ne trouver personne devant elle au moment même où elle voulait frapper le téméraire. Son instinct de combativité lui fait deviner en elle des sentiments ignorés : elle trouve la ruse alors qu'elle ne connaissait que la rage et paraît se rendre compte des avantages qu'elle en peut retirer. Cette bête si facile aujourd'hui, nous la verrons bientôt sournoise, s'arrêter à un pas de l'adversaire, épier son tour de reins et lancer son coup de tête vers la défense hélas ! trop accusée ; ou bien, trompée dans sa fureur et ne rencontrant plus que le vide devant elle, mue comme par un ressort, elle se retournera soudain pour, traîtreusement, frapper par derrière le torero ne se doutant plus du danger. Qui donc apprend à la brute ces calculs de vengeance ?

        Est-ce simplement son instinct de sauvagerie féroce, ou plutôt une lueur d'intelligence ? Toujours est-il que désormais on devra compter avec elle et ne plus l'affronter sans l'avoir suffisamment étudiée : elle sera une de ces terribles marraines dont les écarteurs se méfient, et que très peu d'entre eux oseront citer avec assurance. Ces bêtes si dangereuses font l'orgueil et la renommée du troupeau ; il est vrai ; mais il est non moins vrai aussi que, loin de donner du lustre à nos courses, elles énervent les spectateurs par leurs grands airs de souveraines, promenant leur majesté dans l'arène, mais furieuses de ne trouver personne devant elles. Quand par aventure un audacieux se présente fermement résolu à les affronter, le cirque tout entier frisonne d'effroi ; il tarde à tous de voir l'homme sortir sain et sauf du contact, comme par miracle ; et s'il y revient, alors c'est du délire ; c'est l'ivresse générale acclamant un héros ; la frayeur s'est transformée presque en adoration. Certes ces rencontres sont rares ; mais il suffit de l'espoir d'en voir une, pour que de tous côtés on coure vers l'arène. Et commissions des fêtes, et toréadors et ganaderos et public sont enthousiasmes par cette manne monétaire s'abattant sur les bureaux.

        L'entrain convaincu que notre Chalossais mettait à débiter sa tirade, ses gestes mimant son ardeur et scandant ses accents faisaient de ses cousins des auditeurs attentifs ; suspendus à ses lèvres, ils eussent voulu l'entendre encore, longtemps, toujours. C'est à peine maintenant s'ils jetaient les yeux sur le redondel s'animant ou devenant désert selon les animaux qui s'y succédaient. Or l'exemple de Charles avait trouvé des imitateurs ; des écarts longs ou serrés, savants ou froussards saluaient les bonnes petites bêtes à demi-combatives. Le temps s'écoulait, et l'on ne s'ennuyait point : la jeunesse faisait montre de son ardeur au plaisir, sans souci des chiquenaudes plus que douces des cornupètes, ni des frais ou des souffrances qu'elles occasionnaient, l'honneur seul récompensant le courage. Té ! on s'était montré audacieux : cela valait bien quelque chose !

        Nos Bourguignons ne se possédaient pas de joie. Par le peu qu'ils avaient vu de nos courses, et grâce à l'emballement de leur cousin, ils comprenaient les attraits du jeu Landais, et se promettaient bien de s'initier à la science tauromachique.

        On leur avait vanté l'hospitalité des riverains de l'Adour. Ils s'en aperçurent tôt, quand, invités à prendre part au bal monstre qui se préparait, ils ne se trouvèrent plus étrangers : avec le sans-façon et la bonhomie qui les caractérisent, Chalossais et Chalossaises rivalisaient d'amabilité courtoise pour leur être agréables. Disons aussi que de leur côté les demi-Landais dont le toit natal était si loin, savaient se montrer avenants. Avant le souper, pendant le festival et le lendemain, c'était le cœur qui parlait au cœur, c'était la jeunesse se livrant avec l'effusion d'un abandon sans calcul.

 

V

 

        Les quatre cousins ne pouvaient se quitter ; bras à bras, un couple devant l'autre, ils allaient partout où la fantaisie les conduisait, sans but de promenade souvent, heureux d'être ensemble, jamais las de s'entretenir. Parfois cependant, tandis que leurs compagnes un peu boudeuses d'être délaissées aidaient la bonne Madame Lubat à vaquer aux soins du ménage, les deux jeunes gens accompagnaient à la chasse le père Lubat qui était un Nemrod déterminé. On les voyaient à la suite des chiens, fouiller champs, prés et bosquets, à la recherche du gibier de tout ordre. Rarement ils rentraient bredouilles ; et si les jeunes filles savaient complimenter les chasseurs alors que les carniers étaient rebondis, par contre, elles se riaient de leur maladresse quand, seule, une caille était la proie des trois amateurs. Comme les plaisanteries fusaient, voulant paraître malicieuses et n'étant qu'amicales !

        Le tantôt, vers les cinq heures, on partait pour la pêche sur les bords de la minuscule rivière, la Gouaougue, arrosant Doazit. Toujours pressées, les jeunes filles activaient de la gaule la marche intentionnellement paresseuse de leur compagnons s'amusant a provoquer un dépit qui ne venait pas.

        Des ablettes et des vairons microscopiques mordillaient l'hameçon, donnant l'avant-goût de la prise ; des goujons enfonçaient le bouchon... Au retour, nos pêcheurs, plus dépités que fiers, comptaient facilement les quelques victimes devant servir à un semblant de friture. Cet insuccès partiel ne les décourageait pas cependant, car ils revenaient, dans l'espoir d'être plus heureux.

        - Tu m'as parlé de vos foires charolaises, dit un jour Charles au cousin Emile. Sans les connaître, je n'hésite néanmoins pas à affirmer qu'elles sont loin de valoir nos grands marché. Vous pourrez tous deux aujourd'hui même faire la comparaison ; nous allons à Hagetmau.

        - Va pour Hagetmau, mon ami.

        Le marché battait son plein. En voyant la foule des piétons et des attelages sillonnant l'arrivée de la ville, nos Bourguignons comprirent tout d'abord l'importance des affaires qui s'y traitaient ; mais parvenus aux alentours de la halle aux grains, ils furent saisis d'étonnement à la vue des milliers de sacs de céréales et de haricots dont le trop plein débordait sur les trottoirs avoisinants. Jamais ils n'auraient supposé une telle richesse agricole provenant d'une région restreinte quand à son étendue ; ils n'en croyaient pas leurs yeux.

        - Le marché sera bien plus important dans quelques jours, alors que la cueillette des haricots sera avancée, affirma Charles. Allons visiter le foirail.

        Plus de mille paires de bovidés de toutes races, surtout des mâles, étaient sur place. Des transactions actives s'opéraient, et ce tableau animé de flots humains s'agitant parmi les animaux immobiles, peu turbulents, formait un dessin des plus fantastiques ; nulle palette, pour habile soit-elle, ne saurait le reproduire. Quelle richesse représente un tel lot de bêtes rationnées avec soin !

        - L'espèce chevaline ne se vend guère ici, dit le Chalossais ; on a plutôt l'habitude de faire les achats dans les écuries.

        Pourtant, notre élevage n'est pas à dédaigner ; sache, ami, que le département des Landes fournit à lui seul plus de chevaux au dépôt de remonte de Mérignac que la Gironde, la Dordogne et les Basses-Pyrénées réunis ; sache de plus que les animaux ou refusés ou ajournés ou dédaignés par la Commission sont vendus à des prix très rémunérateurs à des marchands étrangers au département qui les préparent, eux aussi, pour l'armée. Et les Espagnols, les Italiens, les Grecs et autres qui viennent drainer ce qui reste pour leur armement n'apportent-ils de leur côté un surcroît de valeur considérable ? Donc, autre source de richesse.

        Descendons maintenant vers la place aux porcs.

        Ici encore, les étrangers constatèrent combien la Chalosse sait tirer profit de toutes les branches de l'élevage. Ailleurs, la volaille ne pouvait se compter ; des montagnes d'œufs s'empilaient dans des cages empaillées ; des fruits superbes débordaient des corbeilles ; le miel embaumait les passants ; lapins de garenne, pigeons et gibier semblaient appeler les acheteurs.

Et les magasins et les étalages où affluaient les clients, les terrasses des cafés, les salles des restaurants où se faisaient des affaires, tout cela, et beaucoup d'autres choses, ne disaient-ils pas bien haut la prospérité de la Chalosse ?

        - Ce que vous voyez ici, vous le constaterez à St-Sever, à Mugron, à Montfort, à Dax, et dans tous les centres importants que nous visiterons, dit Charles.

        Ici, vous trouvez l'image de l'agriculture bien comprise qui donne l'aisance ; dans le Marensin ou nous nous rendrons vers la fin des vacances, vous verrez que l'intelligence humaine peut créer des merveilles en transformant un pays autrefois misérable en une contrée fortunée.

        Je suis chauvin, pensez-vous. Soit, je le suis ; mais je n'en rougis point, et c'est franchement, très franchement que je dis qu'il y a peu de pays au monde aussi beaux et aussi riches que le mien. La Bourgogne peut-elle valoir les Landes ? J'en doute, ou plutôt ne le crois pas.

        Ainsi pris directement à partie par le taquin aimable toujours, Emile répondit sans embarras, avec une fine pointe de malice :

        - La terre où l'on est né est toujours belle ; aucune ne vaut pour les cœurs attachés au sol. Demande à l'habitant des régions désolées par le froid, à l'indigène d'un pays qu'on dit horrible, au montagnard perdu dans les chaos, au sauvage de la savane, quel est le pays qu'il préfère à tous ; sans hésitation, sois en sûr, il te dira qu'il n'en est pas d'aussi beau que le sien. Et moi dont le pays n'est ni glacé, ni brûlé, ni chaotique ni sauvage, je me tairai ! Je ne chanterai pas nos montagnettes couvertes de vignobles de la base au sommet, nos plaines herbeuses nourrissant de nombreux troupeaux, nos champs toujours couverts de produits agricoles, nos industries si diverses !

        - Tu es tombé dans le piège tendu à ton chauvinisme, susurra sa sœur en esquissant un gracieux sourire. Laisse donc aux cousins l'occasion de détailler notre contrée avant d'en faire la description. Puisqu'ils doivent nous venir l'été prochain, ils pourront comparer en toute connaissance de causes. En attendant, pour flatter l'amour propre local de Charles, tout en rendant hommage à la vérité, avouons que les jeunes paysannes et leurs compagnes de la petite bourgeoisie vêtues avec une simplicité n'excluant pas l'élégance, douées d'un physique charmant et d'une stature admirablement proportionnée, sont un bel ornement pour notre sexe. Avouons aussi, et non moins franchement, que les jeunes gens à la puissante musculature et à la physionomie avenante ne peuvent, eux aussi que faire battre les cœurs. Il faut à un cadre dont la magnificence étonne, des personnages en harmonie avec cette beauté....

        Es-tu content, cousin ? Et toi, cousine, qu'en dis-tu ?

        Une double pression de main lui répondit. A quelques pas de là, un jeune homme, sans se montrer indiscret, avait suivi pourtant cette conversation intéressante. A la dérobée, il jetait ses regards sur le groupe de causeurs, et les reposait volontiers sur Mariantine ; il lui trouvait un je ne sais quoi d'exquis qui le charmait. Plus il la dévisageait, et plus il se sentait attiré vers elle par un sentiment qu'il ne s'expliquait pas.

        S'étant perdu dans la foule, tout bonnement, comme si le hasard seul l'amenait sur le point qu'il cherchait, il se trouva devant nos amis,

        - Tiens, ce brave Albert ! s'écria Charles en s'avançant vers lui la main tendue. Je ne te présente pas ma sœur, une vieille connaissance pour toi, mais voici Mademoiselle Mariantine Lubat et son frère Emile Lubat, nos cousins, les enfants de Bernard Lubat, notre oncle de Bourgogne.

        La sœur ne laissa pas à son frère le soin de présenter aux cousins le nouvel arrivant.

        - Mademoiselle Mariantine et Monsieur Emile Lubat, s'écria-t-elle gaiement, j'ai l'honneur de vous présenter Monsieur le docteur Albert Fonda, notre ami et notre médecin.

        La glace fut tôt rompue ; au bout de quelques instants tous causaient avec l'abandon du cœur.

        - Vas-tu aux courses de Mugron, dimanche ? demanda le docteur à Charles.

        - Sans doute, et lundi aussi. Il faut bien, puisque nous, Landais, sommes censés des sauvages, il faut que les étrangers puissent se rire de notre barbarie chez nous pour la clamer ensuite à tous les échos de l'univers. N'est-ce pas cousins ?

        - Oh ! le vilain ! fit Mariantine. Nous avons déjà assisté aux fêtes de Brocas, et ma foi, elles nous ont bien amusés.

        - Si nos écarteurs sont dans leurs bons jours et si le bétail veut bien répondre à leurs attaques, vous verrez nos courses dans toute leur splendeur, Mademoiselle ; et, sans doute, vous jugerez alors combien les Landais ont le droit d'être fiers de leur sport favori. Que le beau temps nous favorise durant les deux jours, et la corrida n'aura rien à envier aux fêtes les plus en renom. A dimanche donc, à Mugron, et en attendant, offrez mes amitiés chez vous et agréez toutes mes plus cordiales salutations.

        Toutes les mains pressèrent chaleureusement la main tendue avec effusion.

        - Quel beau compagnon, hein ! s'exclama Emile ; sympathique dès l'abord, on sent l'amitié le suivre. Je m'estime heureux du hasard qui nous l'a amené.

        - Mes amis , ajouta Charles, si le docteur ne fait point partie du jury cette année, je me démets entre ses mains de mes fonctions de cicérone. Et vous ne perdrez pas au change, je l'assure, car toute l'aficion connaît sa compétence comme son impartialité ; mieux que personne, il comprend les graves mystères de l'arène, les caprices de la bête et les embarras qu'ils créent, la valeur des attaques réussies et la sagesse des calculs commandant l'abstention. Le public s'indigne et crie, soit ; mais lui saisit et approuve. L'on peut être certain que les points qu'il marque sont mérités ; et que ceux qu'il néglige sciemment sont sans valeur.

        - Son cœur vaut sa personne, acheva Amélie. Le plus déshérité des malades ne recourt jamais en vain à lui. On l'adore dans toute la région ; mais, modeste, il se dérobe à la reconnaissance pour toujours revenir au devoir. Ah ! La femme qu'il aimera sera bien heureuse avec lui !

        - Si c'était toi ? demanda malicieusement Mariantine.

        - Je ne me suis jamais posé cette question, d'abord parce que je n'aime point, et ensuite parce que je dois lui paraître trop insignifiante.

        - Oh ! que non pas, cousine, car tu es tout simplement adorable, sans prétentions, affectueuse et bonne ; tu ferais une excellente doctoresse.

        - Je laisse ce beau rêve à d'autres.

 

VI

 

        Il faisait une journée délicieuse, le dimanche.

        La veille, sur le soir, un orage avait éclaté soudain. Vers cinq heures, le ciel jusqu'alors serein s'était tacheté de nuages ; un vent violent venant de la mer charriait des nuées horribles qui fuyaient impétueusement en se heurtant l'une l'autre avec un fracas épouvantable ; des éclairs continuels, tout de feu, zigzaguaient dans l'atmosphère embrasée jetant son manteau noir sur la terre, tandis que la grande voix du tonnerre semait partout la terreur. L'on eût dit un cyclone promenant la dévastation sur son passage.

        De grosses gouttes de pluies commencèrent à tomber, puis survint une ondée abondante et durable. La terre, surchauffée par plusieurs jours d'un soleil de feu, buvait avec délices cette eau salutaire qui lui manquait tant. Durant la nuit, la nature étiolée reprit la vie avec la fraîcheur, et au matin elle avait recouvré sa parure des plus beaux jours.

        Toutes les routes conduisant à Mugron fournissaient leur contingent d'amateurs de fêtes ; la tarde donc s'annonçait splendide.

        Nos quatre cousins occupaient leurs places des premières longtemps avant l'arrivée de la cohue. C'était une sage précaution, car beaucoup, beaucoup de tauromaches furent impitoyablement refoulés au dehors, les amphithéâtres étant archi-combles.

        - Oh ! regarde, Emile, ce merveilleux point de vue ! dit Mariantine en désignant le nord. C'est le panorama de Morlanne avec plus d'ampleur encore et plus de grandiose.

        Après s'être rendu à son invitation, le jeune homme lui montrant l'immense cirque aux travées bariolées de couleurs, véritables grappes humaines superposées par degrés au dessus du redondel, s'écria tout haut, comme émerveillé de sa surprise :

        - Après l'œuvre admirable de la nature, reposons nos regards sur cette foule attendant anxieusement l'ouverture du toril. Non, il ne se peut point que satisfaction ne lui soit accordée !

        La loge présidentielle venait d'être occupée ; les membres du jury étaient à leur place ; de son siège, crayon et papier en mains, le docteur faisait aux cousins des signes d'amitié.

        - Tant pis pour vous, mes très chers ! dit Charles : Mais je m'efforcerai de le suppléer de mon mieux.

        Les grandes portes de l'arène s'ouvrirent enfin aux applaudissements de tous. L'orchestre attaque Carmen, et le paseo se déroula, correct, gracieux, charmant. La cuadrilla comptait dix toreros.

        A la vue de ces jeunes gens aux riches costumes distincts se dirigeant au pas cadencé vers le palco présidentiel pour s'incliner et se découvrir respectueusement, avec une aisance élégante, devant les occupants de la loge, nos Bourguignons comprirent ou plutôt devinèrent que quelque chose de beau allait se passer. Emus, ils attendaient.

        La première bête ouverte s'élança impétueusement dans l'arène, s'arrêtant après quelques pas, labourant le sol de ses pieds, beuglant de rage et fonçant droit sur l'homme qui l'attendait sans chercher à fuir. Instinctivement, les étrangers fermèrent les yeux, car ils redoutaient tout du contact devant se produire ; lorsqu'ils les relevèrent, l'homme était debout, face à l'adversaire pour l'affronter une seconde fois, puis une troisième ; d'autres toreros firent de même, et la vache fut remisée.

        La suivante avait les cornes emboulées, ce qui surprit les fils de Bourgogne et leur fit même croire qu'elle n'était point dangereuse. Et pourtant, les écarteurs la tenant à distance ne s'avançaient point ; aucun ne voulait se mesurer avec elle. Et la foule trépignait de rage ; des sifflements, des hurlements et des insultes partaient à l'adresse des trembleurs qui ne s'émouvaient point, et préféraient soutenir la talenquère plutôt que s'exposer à un heurt peut-être meurtrier.

        Enfin un courageux se dévoua. Gagnant au trot un point convenable de l'arène, sifflant la brute pour l'attirer, fermement campé, il l'attend. Un frisson glace tous les cœurs quand l'animal s'ébranle ; mais l'adresse a triomphé de la férocité. Deuxième citation, nouveau succès.

        Electrisé par les applaudissements, menaçant de faire crouler le cirque, un autre téméraire s'avance, et plus heureux que son compagnon, après une chute monumentale, réussit cinq passes qui lui valent des ovations et des encouragements pécuniaires.

        - Voici une marraine, expliqua Charles. Vu sa malignité et le danger de ses cornes, trop affilées, considérant ses allures traîtresses, le ganadero a consenti à l'épointement et à l'emboulement des armes naturelles de sa redoutable pensionnaire.

        Et pourtant on la craint toujours : c'est qu'elle cherche l'homme et s'acharne après lui. Sans doute, elle ne peut plus percer ; mais ses coups lancés avec une fureur féroce produisent des meurtrissures plus douloureuses et plus longues à guérir parfois que les blessures pénétrantes. Manquant de vista taurine ou ayant mal calculé son élan, frappé en plein bas des reins, et la cuisse balafrée par une mignonne petite vachette, un pauvre torero resta étendu sur le sol. On dut le relever et l'emporter en courant.

        - Ce malheureux a son compte ! soupira Mariantine. Oh ! que cet accident me donne froid au cœur ! sûrement la course va cesser, n'est-ce pas ?

        - Au contraire, elle va redoubler d'entrain. Est-ce qu'on rentre les chevaux parce qu'un jockey s'est tué ? D'ailleurs, rassure-toi : après pansement et réconfort, avant la fin de la course, nous reverrons le pauvre diable affronter de nouveau la bête qui l'a blessé, et s'en venger à sa manière, en lui faisant plusieurs passes.

        - Pas possible ! s'exclamèrent en chœur, Mariantine et son frère. Le sang coulait abondamment de sa blessure

        - C'est ce que nous verrons bientôt.

        Or ainsi que l'avait dit Charles, la mise hors combat du blessé, loin de paralyser l'ardeur des écarteurs, l'avait accrue au contraire. Ce fut la sortie la plus brillante, car rien n'y manqua, ni feintes savantes, ni écarts à la file, ni sauts ; on lui servit même un saut périlleux, toute la gamme des exploits tauromachiques, quoi !

        - La corde est d'un secours précieux pour les hommes, dit Emile. Maniée par un connaisseur, elle retient la bête quand l'écarteur doit fatalement être percé, ou détourne le coup alors qu'il ne pourrait être évité.

         - D'accord, mon ami ; mais elle est aussi parfois un danger. Si l'écarteur après réussite - c'est ce qui arrive le plus fréquemment - ou bien après insuccès, se laisse enrouler par la corde, la bête le traîne d'un bout à l'autre de l'arène ; et, pour le sauver, il faut un dévouement quasi surhumain ; il faut avoir le sang-froid de couper la corde au moment précis où le danger pour le sauveteur devient imminent ! il faut vouloir risquer sa vie.

        Or nos écarteurs, vous le verrez dans un instant, n'hésitent point à affronter des bêtes libres ; l'on dirait qu'ils ont plus de confiance en eux-mêmes alors. Mais toutes les bêtes, particulièrement celles qui manquent de franchise et non de roublardise méchante, ne peuvent se travailler en liberté quand elles savent la course, car les hommes courraient des dangers trop réels.

        La course après l'interruption de rigueur permettant le lancement d'un aérostat ou les acrobaties de gens de cirque, la course, disons-nous, se continua sans ennui pour personne.

        Les étoiles tauromachiques voulurent et surent plaire ; les doublures firent leur devoir en conscience, au dépens de leurs costumes qui eurent à en souffrir pour la plupart et de leur personne que la corne ou le mufle caressèrent trop rudement parfois. Elle résulta bonne, laissant à tous l'espoir de la voir meilleure encore le Lendemain. L'éclopé reparut et sut sortir avec gloire de passes téméraires faites avec plus de bonne volonté que de science.

        Cette endurance stoïque de même que les retours presque immédiats des culbutés furent pour nos Bourguignons un objet d'admiration.

        - Eh bien, que dites-vous de nos courses ? leur demanda le docteur dès qu'il les eut rejoints. Certes nous avons vu mieux, nous les grands amateurs ; toutefois je me réjouis pour vous de celle de ce jour.

        Autrefois, et il n'y a pas très longtemps encore, le tournoi coursier était un art pour passe-temps récréatif et non un métier. Ceux qui s'y livraient autant par entrain que par nécessité, les écarteurs de jadis, disons le mot, prenaient leur rôle au sérieux : peu rétribués, mal équipés, mais le cœur haut, ils affrontaient toutes les bêtes sans exceptions ; et, sans recourir au truquage, ouvertement, franchement, avec l'unique souci de se satisfaire eux-mêmes et de contenter les spectateurs, plus avides de bravos que de monnaie, par leurs prouesses savantes autant qu'endiablées, leurs créations toujours nouvelles, ils semaient le frisson de l'effroi comme en se jouant, pareils à des dieux se riant du danger. Et le spectacle ne chômait point. Et la foule enthousiasmée, sans cesse remuée par l'aspect du péril, se dressait sur les gradins, acclamant les héros, applaudissant la bravoure et clamant le succès jusqu'aux nues.

        Ah ! c'était le bon temps alors, le temps des véritables fêtes dont le souvenir se perpétuera toujours.

        Plus tard, sans trop perdre encore de leur ancien éclat, nos courses pâlirent. C'est que les toreros n'avaient plus le feu sacré de leurs aînés : mieux payés et plus choyés, moins artistes et plus tremblants peut-être, ils imposèrent leurs conditions aux Commissions ou Syndicats des fêtes. L'attrait du sport n'y gagna guère et la confiance du public y perdit beaucoup jusqu'au jour où les champions de l'arène comprirent eux mêmes ce qu'exigeaient leurs intérêts et leur devoir. Alors, nouvelle période de lustre, nouvel empressement vers les arènes !

        Mais hélas à mesure que les nécessités de la vie s'augmentaient, les encouragements au labeur s'accrurent dans de notables proportions, les exigences des écarteurs s'accrurent aussi, timides d'abord, plus osées ensuite, et finalement impératives : ils imposèrent leurs desiderata, leurs volontés... et le sport ne s'en porta pas mieux, au contraire. Ce n'est plus l'amour de l'art qui anime, même ceux que l'on dit des étoiles ou des rois, mais les soucis du lucre, l'orgueil de l'exhibition, les fantaisies du caprice. Subventionnés par les ganaderos fiers de s'attacher un nom de vedette, princièrement payés pour leurs présences trop rares, gâtés par leurs admirateurs et tolérés par le bon populo, ils se jugent seuls maîtres de leur conduite et ne supportent nulles observations. Ils feront ce qu'ils voudront : menaces du public, objurgations du jury, prières du ganadero, rien n'y fait, car leur entêtement prime tout.

        Et voilà pourquoi toujours l'indécision nous tenaille au moment de prendre une détermination. Partirons-nous nous heurter encore à la déception, ou aurons-nous la sagesse d'attendre patiemment la lecture du compte rendu ?

        Et nous partons quand même, dans le doux espoir qu'aujourd'hui ne sera point ce que fut hier.

        La chance, une demi-chance, entendons-nous, vous a souri en ce jour, mes amis ; en sera-t-il de même demain ? Verrez-vous mieux ou moins bien ? Mystère ! En tout cas, tentons l'épreuve !

        - Vous êtes difficile, docteur, dit Emile, parce que compétent. Nous, effrayés et charmés tour à tour par les péripéties de cette lutte si nouvelle pour nous, nous n'en demandons pas davantage.

        - Oh ! Non ! dit Mariantine. Mais quels hommes sont donc vos Landais ? Sans arme défensive, oser attendre une encornée furieuse, ventre contre tête, sans presque bouger ! C'est à n'y pas croire ! Et pourtant comme Saint Thomas, nous avons vu, vu de nos yeux, ce qui s'appelle vu, des cornes frôler une poitrine, pointées menaçantes, prêtes à la transpercer !

        Et l'homme souriait ! Et la mort qui le guettait ne l'effrayait pas ! Et il revenait au danger encore plus téméraire ! Certes, nous palpitions d'émoi à chaque rencontre ; mais combien ensuite nous admirions la supériorité de 1'homme sur la bête, et combien nous comprenions les attraits qu'ont pour vous ces luttes impressionnantes, si grosses d'émoi, mais si courageuses, si dignes d'admiration ! J'aurai plus d'énergie demain : c'est vous dire combien j'ai hâte d'assister de nouveau à ces duels dont grâce à son sang-froid , à son adresse et à son agilité 1'homme sort presque toujours indemne.

        On se quitta sur ces mots.

        Le lendemain matin, le Comice Agricole tenait ses assises. Quel régal pour les yeux, et comme parlaient au cœur ces superbes animaux exposés, ces magnifiques produits du sol, ces machines et ces instruments épars çà et là ! C'était la fête de l'Agriculture et du Génie.

        La course du tantôt fut plus suivie, plus régulière et plus brillante que celle de la veille ; les bêtes avaient plus d'ardeur et les hommes plus d'entrain. On put presque croire voir revenir ces journées d'antan dont nos pères nous ont pieusement conservé la tradition. Le docteur et Charles se déclaraient satisfaits de même que les plus difficiles amateurs.

        La lecture du palmarès ne souleva aucune objection : le Jury avait, lui aussi, consciencieusement rempli son devoir.

 

VII

 

        A l'hôtel bâti au carrefour des quatre routes se croisant au pied de la côte conduisant au bourg de Doazit, un messager attendait le Docteur Fonda avec ordre, si possible, et toutes affaires cessantes, de le diriger vers le domaine Lubat.

        Comme les cousins pâlissaient à la nouvelle de cette invitation, le messager les rassura en disant :

        - Tout va bien à la maison. C'est un miséreux qui en demandant l'aumône devant la porte est tombé comme foudroyée voici à peine une heure. Tous les efforts pour le ranimer restant sans effets, l'on m'a dépêché ici pour ramener le docteur.

        Celui-ci ne pouvant tarder à paraître, les quatre jeunes gens prirent les devants au triple galop de leur monture. Le mendiant, couché dans un bon lit de domestique, ne donnait pas encore signe de vie. Congestionné, la respiration sifflante, malgré les sinapismes appliqués tout d'abord, l'eau fraîche sans cesse renouvelée et l'air qu'on agitait toujours devant lui, il paraissait devoir s'éteindre dans une crise prochaine.

        D'un rapide coup d'œil, le docteur devina la gravité de la situation. Se saisissant de sa lancette, il ouvrit la veine du bras droit, et aussitôt le sang jaillit avec force, épais, presque noir. Le patient poussa un soupir, souleva les paupières, mais parut rester en syncope. Des frictions énergiques et quelques gouttes d'un généreux cordial trouvant à passer entre les dents crochetées, grâce a une petite cuiller serrée à se briser, le tirèrent enfin de sa torpeur : il respira avec force ; puis, si comme cet effort 1'avait anéanti, il reprit l'immobilité d'un cadavre.

        - C'est grave, très grave ! murmurait le docteur. J'ai peut-être enrayé la congestion pulmonaire, mais je redoute des complications pouvant provoquer la mort.

        La science ne peut rien en ce moment ; seule la nature doit opérer sur cette constitution si vigoureuse, et permettre un vague espoir. Ma présence, ici, est donc inutile, et d'autres malades, sans doute, attendent mes soins. Je pars ; mais je serai ici demain matin à la première heure, muni des médicaments nécessaires.

        Continuez, mes amis, à promener les sinapismes sur toutes les parties du corps et à mouiller le front d'eau bien fraîche, donnez de l'air au malade. S'il revient à lui, ayez recours au cordial.

        Lorsqu'il reparut, le moribond était toujours dans le coma. Enfin, il s'agita, respira plus paisiblement, et parut reprendre vie. L'art médical allait maintenant s'attaquer à la mort, avec tout le dévouement qui crée des miracles.

        Pendant plusieurs jours, le savant praticien revint au chevet du mendiant. Sa bonté si délicate, sa douceur que rien n'ébranlait, ses soins de chaque instant eurent raison enfin d'un mal ayant paru désespéré.

        La Bourguignonne, voyant le docteur à l'œuvre, avait appris à le connaître ; d'autre part, les causeries intimes du salon, le respect dont l'entouraient les Lubat, l'estime et l'affection qu'on lui témoignait partout, lui disaient ce qu'était cet homme. A son insu, elle se sentait entraînée vers lui, empressée à lui plaire, heureuse de le voir, fière de l'entendre. Dans son égoïsme, elle eût voulu que la maladie du mendiant durât toujours, non point qu'elle fût indifférente à la souffrance d'autrui, mais parce que le mal aurait permis des visites sans nombre. Elle s'attachait à lui sans chercher à réfréner son entraînement, sans se demander encore si le docteur se doutait de ce qui se passait en elle, et en ce cas, s'il approuvait ou condamnait ses rêveries.

        Si elle eût su qu'Albert était aussi désireux de lui plaire qu'elle l'était elle-même, que si le devoir et l'amitié l'attiraient chez les Lubat, un autre sentiment l'y poussait malgré lui, oh ! qu'elle eût été heureuse !

        Son idéal lui paraissait posséder toutes les qualités, même la perfection ; elle l'auréolait de vertus, faisant de lui un héros.

        Un incident vint à point lui donner pour son idole un culte à demi-païen.

        C'était un tantôt. Les pluies abondantes des derniers jours avaient rafraîchi la terre, et déjà les premiers cryptogames comestibles commençaient à paraître dans les bois. On allait à la cueillette dans le plus grand mystère afin de ne pas trop dévoiler les lieux où poussaient les champignons, ces bolets délicieux dont les gourmets raffolent. Un panier au bras, nos cousins se dispersaient dans les bosquets, s'appelant les uns et les autres alors que l'un d'eux avait la chance de trouver ce que tous cherchaient.

        - J'en ai un ! criait-il. Tiens, un autre, un autre, un autre encore ! Et jolis donc ! Pas une morsure de limace ! Pas un trou de ver ! Un autre encore ! Et tous de courir vers l'heureux chercheur, pour mieux l'aider à prendre possession de la famille entière ayant poussé sur un point ; ils remuaient les fougères, secouaient les bruyères, exploraient les tapis des mousses, et ne laissaient nul coin sans l'examiner. Alors, pour peu que le désir répondit à l'attente, les rires fusaient, les exclamations joyeuses répondaient aux cris de surprise ; ces grands enfants ne se possédaient plus.

        Or le temps était orageux ; batraciens, sauriens, ophidiens même se montraient parfois, occasionnant par leur brusque apparition un instinctif mouvement de frayeur, vite passé, mais tout aussitôt revenu.

        - De la pudeur, mes amis ! criait Charles. S'il n'est pas de ronces sans épines, rare sont les plaisirs ne présentant pas de dangers : hélas ! ici bas, la joie voisine avec les larmes. Crapauds, lézards et couleuvres sont inoffensifs, car ils fuient au lieu d'attaquer ; mais il n'en est pas de même de la vipère qui, elle, est d'un naturel grincheux : la demoiselle n'aime guère être dérangée, et malheur à l'imprudent ayant, par mégarde, marché sur elle ; sa vengeance suit de près l'attaque involontaire : les crocs du reptile se plantent dans les chairs du malheureux, y déposant la mortelle liqueur composant son venin empoisonné.

        - Brr ! assez ! assez ! tu nous glaces par tes explications dit Emile.

        - Sais-tu bien, cousin, que tu ne nous engages guère à courir dans les bois ? ajouta Mariantine.

        - Mes recommandations sont inutiles, je le suppose du moins ; toutefois, il est bon de se tenir sur ses gardes.

        La cueillette se continua ; presque toutes les corbeilles étaient pleines. On songeait au retour.

        Tout à coup, un cri déchirant se fit entendre : Mariantine, restée quelques pas en arrière, venait de le pousser. Ses compagnons furent immédiatement auprès d'elle, frissonnants d'effroi et de terreur.

        Une vipère encore enroulée au dessus de la cheville droite dressait sa tête triangulaire, agitant son dard avec menace. Inconscient, Charles saisit le hideux mais mignon reptile et l'écrasa sur le sol. Tandis que sa sœur et son cousin se lamentaient, lui, déchaussait la malade, examinait la morsure, la lavait à grande eau, la comprimait avec force, ligotait la jambe avec son mouchoir au dessus de la plaie, et tentait l'impossible pour ranimer la malade évanouie. Pauvre Mariantine ! Les roses de la vie disparaissaient de son visage, faisant place à une pâleur cadavéreuse.

        Les lamentations avaient attiré l'attention des voisins ; et tandis que certains couraient prévenir les Lubat et improviser une civière, les autres s'efforçaient de venir en aide au pauvre sauveteur à bout de moyens.

        Les progrès du poison s'accroissaient ; des plaques marbrées zébraient la jambe, on songeait à opérer la cautérisation, le seul remède pouvant être efficace, s'il en était temps encore, car plus d'une heure s'était écoulée depuis l'accident. Tout le monde perdait la tête.

        - Le docteur ! Voici le docteur ! cria quelqu'un.

        M. Fonda, par bonheur, était en visite chez un malade des environs. Prévenu par la rumeur qui, ainsi que la poudre marchait vite, sans savoir au juste le nom de la victime, montant son tilbury, son impatience d'arriver donna des ailes au cheval.

        Il n'y avait pas une minute à perdre, car on voyait la marche du poison vers le cœur. S'agenouillant près du lit, avec son canif il élargit la plaie ; et, appliquant ses lèvres, les pressant avec force sur les rebords, il suça en aspirant avec vigueur le sang qui en découlait et celui qui allait vers le cœur. Il ne s'interrompait que pour jeter dans une cuvette cette liqueur noirâtre dont la vue donnait des nausées aux témoins de cette scène atroce, et toujours, toujours, avec plus d'ardeur, sans dégoût apparent, avec religion presque, il pompait, attirait dans sa bouche pour le rejeter ensuite ce suc vital dont la corruption provoquait la mort.

        Tous les cœurs étaient haletants de surprise et d'angoisse ; on se demandait si ce dévouement surhumain, en supposant même qu'il rendît la vie à la jeune fille, n'allait coucher dans la tombe l'héroïque praticien.

        Enfin, la succion cessa. Mariantine semblait revenir à la vie ; des mouvements se produisaient en elle, son corps s'agitait, s'échauffait, s'animait ; ses marbrures s'effaçaient par places, donnant bientôt à la peau sa couleur naturelle. Une heure après, tout péril était écarté.

        - Oh ! docteur ! docteur ! s'écria Emile en pleurant d'attendrissement. Vous l'avez sauvée, c'est sûr !... Mais vous qu'allez-vous devenir ?

        - Ce que je suis, un homme bien portant ! Le venin de vipères, comme tous les venins d'ailleurs n'a de prise que dans la masse du sang : absorbé par des organes sains et sans déchirures, il est aussi anodin qu'une liqueur quelconque. Je n'avais que ce seul moyen de sauver votre sœur, tant le poison avait fait des ravages ; la cautérisation, venant trop tard, n'aurait point arrêté sa marche vers le cœur. Tandis que la succion, tout en retenant l'ascension de la masse sanguine, et attirant le virus vers la plaie, allait directement au but : elle paralysait d'abord et annihilait ensuite ses effets désastreux. Mademoiselle Mariantine est sauvée, et moi je n'ai couru aucun risque.

        - Que Dieu soit loué, docteur ! Merci ! Merci !

        Le brave garçon n'en put dire plus long ; mais ces deux mots et son émotion valaient bien mille phrases.

        On fit fête au héros. Mais lui, se dérobant aux félicitations de tous, remonta en voiture et disparut dans la nuit, le cœur empli d'un bonheur ineffable.

        Lorsque, le lendemain, à peu près complètement rétablie, Mariantine apprit ce qui s'était passé, elle ne se contint plus : le secret qui l'étouffait et qu'elle croyait être seule à savoir lui brûlait les lèvres ; elle éprouvait le besoin d'épancher son cœur dans le cœur d'une amie.

        Quand elle fut seule avec Amélie, n'y pouvant plus tenir, elle lui permit de lire dans le livres de ses rêves et de ses espérances, d'en compulser les pages faites d'illusions et de projets et d'en analyser toute la candeur. Son âme mise à nu dévoila candidement les phases du chemin d'amour parcouru jusqu'à ce jour, l'attrait du cœur d'abord, la croyance en la sympathie ensuite, les doutes combattant l'espérance, la certitude enfin d'aimer, accrue maintenant de la reconnaissance transformant l'amour en adoration.

        - Il te fallait un héros, romanesque cousine. Si son dévouement s'était exercé sur quiconque, tu l'eusses vénéré ; mais te sauvant toi-même...

        - Je l'adore ! Mon cœur ne peut contenir l'amour qui le dévore : je ne suis plus moi-même... Et lui ?

        - Lui te chérit, et ne demande pas mieux que de lier son destin au tien. Sans doute, il se tait ; mais est-il si grand besoin de discours pour lire en un cœur, surtout en un cœur franc et généreux ? Aime donc et espère !

        Naturellement, le docteur ne pouvait ne pas venir prendre des nouvelles de sa malade. Il vint donc le tantôt et fut tout heureux de la trouver sur pied.

        Comme elle ne cessait de témoigner sa reconnaissance, Albert un peu dépité, s'écria brusquement :

        - Ce que j'ai fait pour vous, je l'aurais fait pour tout autre : le devoir ne se commande pas.

        - Seriez vous fâché ? implora-t-elle tremblante.

        - Nullement ; mais avouez pourtant que mon action si simple en soi, si elle mérite la gratitude, est loin de valoir tant d'éloges. J'ai fait mon devoir, et rien de plus.

        Sa voix se fit plus douce ; et, la voyant triste, soudain il se repentit de sa brusquerie. Cette sensitive qu'un rien effrayait, ainsi qu'une colombe blessée, cherchait à se réfugier sous l'aile de la consolation.

        - Ne me parlez plus de reconnaissance, Mademoiselle, murmura-t-il avec des sanglots dans la voix. Insensé que je suis, j'ai cru voir le ciel s'entrouvrir devant moi, et voilà que je retombe au réel.

        Quoi donc ?

        - Est-ce une raison, parce que je soupire après un bonheur qui m'échappe, pour que d'autres souffrent de ma peine ? Le dévouement, si dévouement il y a, augmente-t-il de prix quand on se sacrifie pour ceux qu'on aime ?

        - Vous m'aimez ?

        - Mais ne l'avez-vous pas deviné ? Ne le savez-vous pas ? Et cependant, sans qu'il fut besoin de perspicacité, tout dans ma conduite à votre égard, tout aurait pu vous dire combien vous m'êtes chère. Mais vous n'avez rien vu !

        - Et si vous vous trompiez ? Si je vous disais que mon amour égale le votre, mon ange sauveur.

        - Serait-il possible, mon Dieu, que vous m'aimiez ?

        Les yeux sur les yeux, les mains dans les mains, souriants, extasiés, nos deux amants ne savaient plus que dire ; l'amour chantait en leur cœur, et l'hosanna qui s'en exhalait valait tous les discours.

        Trop franc pour même cacher son bonheur, le docteur s'empressa de dévoiler ce qu'il croyait un mystère. On se réjouit, on applaudit des deux mains à l'hymen en perspective, et chacun félicita sincèrement l'un et l'autre des deux tourtereaux dont le secret venait d'éclore publiquement.

        - Emile, dit le docteur en s'adressant directement à son futur beau-frère, vous êtes venu dans les Landes pour voir votre famille, et, avec votre sœur, y étudier sur place les us et coutumes des Landais, étudier nos mœurs et connaître notre département que l'on prétend si arriéré.

        Notre bonheur qui se prépare, si du moins vos parents m'autorisent à vous nommer mon frère - les miens ratifieront mon choix, j'en suis certain - notre félicité ne doit point enrayer vos études. Avec vos cousins, nous irons partout où le caprice nous dirigera car je prends mes vacances, moi aussi, afin de vous escorter.

        Vous savez ce qu'est la course landaise ; il vous reste à apprendre ce qu'est la course espagnole dans notre région, et ce qu'elle est dans son pays d'origine, tras los montes ; il vous faut de plus pénétrer dans la vie plus intime de nos populations.

        Mais avant de nous acheminer vers les villes où les attraits taurins appellent, trouvez bon que je vous conduise vers mes parents et ma sœur qui vous recevront avec bonheur, qui seront heureux surtout de connaître celle qui partagera ma vie entière pour la chérir de concert avec moi.

        - Nous sommes à votre disposition, mon ami, si du moins Mariantine ne s'y oppose, fit Emile en souriant finement, car il savait bien ne rencontrer de sa part aucune opposition. Donc, disposez de nous.

        - Il va sans dire, ajouta le docteur, qu'Amélie et Charles nous suivront dans notre excursion. Ils m'ont déjà tant de fois promis de venir avec moi que maintenant ils ne pourront plus ne pas nous accompagner.

        - Nous aurions d'autant plus mauvaise grâce à te refuser que nos cousins s'ennuieraient sans nous, surtout Mariantine, dit Charles. Cessez de rougir, Mademoiselle : on vous permettra de roucouler d'amour dans ces solitudes de la Lande où les cigales et les écureuils s'ébattent follement. La grande voix de la mer mugissant tout près et les plaintes monotones du vent grondant dans les pinèdes vous prépareront mieux que notre présence à savourer la divine musique que l'amour chantera dans votre cœur.

        Seras-tu donc toujours taquin, cousin ? s'écria Mélanie d'un ton n'ayant rien d'amer. Oui, on vous tolérera, Monsieur, et le plaisir sera pour nous.

        - Quand partirons-nous ? demanda Charles.

        - Dès que mes deux malades si sérieusement atteints seront hors de danger, répondit le docteur. J'ai écrit à un de mes camarades de clinique encore non établi pour le prier de venir me remplacer pour quelques jours. Sûrement il sera ici dans la huitaine.

        - Voilà qui tombe à merveille, car je vous réservais une surprise. Albert était tellement préoccupé par ses malades et ses soucis de cœur qu'il n'a rien su des fêtes que préparent pour dimanche nos bons voisins de Maylis. Leur programme n'est point banal : nous aurons à la fois une course de bouvillons locaux dont la fougue sauvage est extrême, dit-on, et une course de béliers montagnards nés pour la lutte contre l'homme. Mais la Commission des fêtes voulant bien faire les choses ne permet pas l'accès de l'arène à tous ; elle a fait une sélection parmi les bons amateurs, et, seuls, ceux qu'elle aura choisi auront le droit de paraître en la place. J'admire sa sagesse, et voudrais que partout on l'imitât. On ne verrait plus ces mêlées de gens effrayant les bêtes et faussant le but poursuivi, marchant à l'encontre du plaisir attendu, puisque, réellement, il n'y a pas de course.

        Sans doute, on rit de ces marches éperdues vers les barrières, de ces cabrioles drôles et comiques, de ces poses froussardes peignant plus l'effroi que le courage, de ces écarts dont plus que l'homme la bête fais les frais, de ces mines piteuses des toreros improvisés qui se relèvent la chemise en lambeaux ou le pantalon déchiré, de ces semblants de succès dus au hasard, sinon à la débonnaireté de l'animal. Mais combien on aimerait mieux voir moins de foule et plus de science ! Espérons que, si elle réussit, l'intelligente tentative de nos voisins trouvera des imitateurs partout.

        Voici nos amis au rendez-vous donné par la Commission de Maylis.

        Dix jeunes gens sont dans l'arène.

        Un tout jeune bouvillon sort de la loge, fougueux, prêt à la lutte. Un homme l'attend fièrement, les bras levés ; l'animal part comme un trait sur l'obstacle dressé devant lui ; mais arrivé à deux pas, il fait un saut de côté, et poursuit sa marche. Deux fois, trois fois, dix fois, il agit de même à la grande satisfaction des écarteurs, heureux d'en être quittes à si bon marché. Mais la bête se ravise ; et fonçant droit sur trois adversaires placés en ligne, va, va toujours sans dévier de sa route, avec une vitesse qui ne se ralentit pas. Ahuris de stupeur, instinctivement, sentant la bête sur eux, nos hommes se détournent, frissonnants de peur, serrant les chairs, redoutant le choc. Heureusement, l'animal a passé, la tête haute, sans chercher à se venger.

        Et l'on rit de bon aloi, et l'on applaudit, car on a craint tout de même. On rentre l'encorné afin de lui permettre un repos dont il a grand besoin, tant la marche immodérée l'a fatigué, et ne pas lui donner tout d'un coup la méchanceté qui lui manque.

        C'est le tour d'un bélier.

        Sournois, il foule le sol, promène tout au tour son regard fuyant, fait quelques pas dans l'arène, fuit l'homme qui l'attend, marche sur un autre pour l'éviter encore, recule, avance, plein de colère, et jamais franchement n'accepte la lutte.

        Pour l'y pousser, son adversaire va vers lui, se campe à un pas, frappe son mufle, cogne ses cornes ; le bélier recule, prend son élan et se précipite tête baissée sur l'homme qui évite le heurt, le provoque de nouveau, l'agace, le rend furieux et lui échappe encore. Le sournois prend un parti décisif : ne pouvant atteindre son provocateur, il semble renoncer à la lutte ; mais c'est pour bondir sur un autre adversaire ne s'attendant nullement à l'attaque, et l'envoyer rouler à quelques pas devant lui, frappé en plein ventre d'un coup de tête formidable.

        Tout le cirque rit de la mésaventure du pauvre garçon qui s'est relevé meurtri et se dirige vers une sortie quelconque. Il ne sort pas cependant ; au contraire, il fait le beau et se pavane, à quelques pas de la barrière, prétendant qu'il ne se ressent point de la rude caresse. Pendant ce temps, la course continue ; c'est à qui déchaînera le plus la rage de l'animal ; mais si celui-ci feint parfois de répondre à l'attaque, jamais il ne part à fond ; il tourne, retourne, et soudain fonce sur le... vaincu qu'il atteint et renverse encore, à la grande hilarité du public.

        La sortie du second bouvillon fut en tous points semblable à celle du premier ; quant au deuxième bélier, il se montra plus franc que son congénère, car il ne partit jamais que sur ceux qui le provoquèrent.

        A la seconde sortie du premier bouvillon, on put s'assurer que la lutte devenait sérieuse ; si d'abord l'animal se montra sans défense, bientôt il sut se servir de ses armes naturelles, au hasard, il est vrai, dans le vide encore, mais dans la direction de l'homme ; avant sa rentrée au toril un malencontreux coup de tête avait déchiré la manche de la chemise d'un torero et tant soit peu égratigné la peau.

        Le deuxième taureau ne fut guère plus commode.

        Quand, pour la seconde fois on ouvrit le bélier numéro un, les mêmes péripéties se produisirent : tant que le héros de la fête ne parut pas dans l'arène, l'animal se contenta de menacer ses adversaires ; mais dès que le blessé se montra, on vit le bélier diriger vers lui tout son courroux, mais en vain pourtant, car mis sur ses gardes il sut éviter tout contact.

        - La voilà la vraie fête populaire ! s'exclamait Charles. On se sent frissonner malgré soi à la vue de la brute bondissant sur l'homme ; on la sait inoffensive, mais sa férocité lui donne des retours pleins de dangers. Tant que le taureau n'est pas familiarisé avec les roueries de la défense, tant qu'il ignore les ressources de la ruse, le péril n'est pas excessif, et cependant on frissonne : l'homme est si chétif devant la brute !

        La course au bélier est vraiment amusante ; on ne peut que rire de la rage impuissante de la bête s'exerçant contre le sang froid humain.

 

VIII

 

        C'est à partir de Mont-de-Marsan, vers le nord et ses points collatéraux que votre département mériterait sa dénomination, disait Emile à ses compagnons de voyage. Et cependant si l'horizon est borné par son rideau de pins, que de belles choses on admire de loin en loin.

        Si les touristes s'attendent à ne voir que des landes incultes ou à peine couvertes de bruyères, à rencontrer sur tous les points des marécages pestilentiels, combien ils sont agréablement déçus à l'aspect de ces vastes étendues de terrains où fougères presque arborescentes, genêts, ajoncs et lianes disputent leur part de vie aux gigantesques pins maritimes dont le dôme toujours vert abrite les arbres purement forestiers, sans les gêner dans leur développement ! Et ces villages si riants entourés de champs et de prés, ces bosquets avoisinant les maisons de ferme, ces fruitiers épars ou groupés dans des jardins à végétation luxuriante, ces troupeaux de petites brebis sans cornes paissant le thym et le serpolet dans les bois, ces gentils écureuils grignotant leurs pignes en jouant dans les branches, ces chants d'oiseaux perdus dans les ramures, ce tout réuni enfin, comme il impressionne le cœur et parle à l'âme ! Vrai, mes amis, oui, il est bien vrai que votre pays mérite qu'on le visite et qu'on l'admire. Sans doute, cette région diffère de la Chalosse et ne lui ressemble en rien ; néanmoins, elle a sa poésie.

        - Et aussi sa richesse ! ajouta le docteur. Le pin est l'arbre d'or par excellence. Voyez cette blessure le long de la tige : c'est par là que coule sa sève, son sang recueilli dans ce pot fixé au bas, la gemme que l'industrie transformera en produits de première nécessité. Or comme le génie toujours en éveil est sans cesse à la recherche de nouveaux dérivés et qu'il en découvre, la gemme a des fluctuations de prix divers, grandement rémunérateurs pour tous.

        Tenez, voici une coupe rase que l'on fait. Naguère encore, elle n'eût valu qu'une dizaine de mille francs ; aujourd'hui, elle s'est payée vingt-cinq mille. C'est que l'industrie retire de nos pins des ressources autrefois ignorées. D'où, accroissement de bénéfices.

        Et ces troupeaux de brebis dont la nourriture coûte si peu donnent à la tonte générale des quantités de laine trouvant un écoulement facile autant que productif. D'autre part, les herbes aromatiques de nos forêts imprégnant un goût savoureux aux agneaux et aux moutons tant recherchés des gourmets, de même qu'aux vieilles bêtes mises à l'engrais, aux femelles stériles, jamais les éleveurs ne sont embarrassés pour la vente à prix élevé.

        Et ces apiers aux ruches nombreuses s'accroissant tous les ans par de nouveaux essaims, sont, eux aussi, un précieux rendement. On vend quantités de ruches aux fabricants de cire moyennant une valeur que la rareté du produit accroît d'année en année.

        Or si nos champs sont productifs en céréales, moins peut-être que ceux de la Chalosse, par contre, le panis et le millet que nous en retirons forment un revenu suffisant par leur vente à fournir aux cultivateurs le grain nourricier qui fait défaut.

        Et nos prés si fertiles, les foins de première qualité qu'ils produisent, les regains exquis formant une deuxième récolte, les pacages permettant une sortie aux bestiaux, n'augmentent-ils pas l'aisance ?

        Voilà pour le côté pratique ; voici maintenant l'agrément. Le gibier abonde dans nos bois ; les oiseaux migrateurs nous visitent par bandes ; nos rivières sont poissonneuses et nos étangs peuplés de palmipèdes plus ou moins sédentaires ; tout semble appeler le fusil ou l'engin de pêche.

        Veut-on une chasse à la fois émotionnante et captivante ? On n'a qu'à faire partie des battues dirigées contre sangliers, renards et blaireaux, peu rares encore hélas ! dans nos régions boisées.

        Quoi de plus charmant dans la belle saison que nos bruyères formant un immense tapis rose et nos genêts aux fleurs dorées ? Quoi de plus poétique que le murmure des pins agités par la brise, de plus attrayant que la mousse invitant à s'asseoir pour rêver, de plus gracieux que les fougères s'entrechoquant avec volupté ?

        Le plaidoyer du docteur en faveur de son pays trouvait des oreilles attentives ; il aurait pu continuer longtemps encore que nul n'eût songé à l'interrompre.

        Mais on était arrivé au terme du voyage.

 

        Père, mère et sœur firent fête aux visiteurs. Mariantine sut par sa bonne grâce et son esprit se gagner la sympathie de ceux qui nommeraient bientôt leur fille et sœur. Disons, pour être juste, que ses compagnons eurent, eux aussi, leur bonne part d'élans affectueux. Mais comme Mariantine intéressait particulièrement les parents du docteur, c'est elle qu'ils étudiaient pour mieux la connaître.

        - Une belle journée s'annonce ! dit le matin de l'arrivée le docteur à ses invités, après un sommaire petit déjeuner. Nous en profiterons pour nous livrer au plaisir, sans fatigue de la chasse et de la pêche. Papa va nous prêter sa barque et nous piloter sur l'étang. Et pendant que maman nous préparera un repas confortable - rien n'ouvre autant les portes de la faim qu'une promenade matinale sur l'eau - petite sœur voudra bien tenir compagnie à ces demoiselles. Nous, chasseurs et pêcheurs, trop occupés par instants, devrions les négliger forcément.

        On se dirigea vers l'étang peu distant, mais caché par un rideau de pins.

        A la vue de cette nappe bleutée s'étendant si loin, les deux Bourguignons poussèrent un cri de surprise et d'admiration : jamais ils n'avaient vu de lac, et l'étang d'Aureilhan sur lequel ils allaient voguer est bien un petit lac.

        Invités à monter dans la barque, bravement, les jeunes filles y prirent place, se serrant l'une contre l'autre, afin de ne point gêner les mouvements des messieurs. On commençait par la pêche au brochet avec l'écuelle bariolée de couleurs pour attirer l'attention et la rapacité du terrible destructeur du menu et du moyen poisson. Chacun des jeunes gens avait sa ligne en mains.

        Se conformant aux indications du vieux pilote pour lequel la pêche n'avait pas de mystères, nos trois pêcheurs levèrent plusieurs fois l'engin ou trop tôt ou trop tard. Enfin le Bourguignon sentit une rude secousse ; et, aidé par le docteur, parvint à attirer dans la barque, sans encombre et non sans émoi, un superbe brochet du poids de deux kilos, au dire du pilote. Les sauts désordonnés du captif arrachaient des cris de frayeur aux jeunes filles ; cela ne les empêchait pas néanmoins de suivre d'un œil ravi les mouvements des pêcheurs.

        On traversa le lac dans toute sa largeur sans autre prise ; mais on fut plus heureux dans la seconde traversée dirigée vers un autre point : le Bourguignon et son cousin eurent la joie d'attirer à la surface de l'eau chacun un brochet de grosseur respectable et de le lancer à côté du premier qui déjà se mourait.

        - Suis-je maladroit ou malchanceux ! s'écria le docteur avec un dépit feint. Peut-être serai-je plus heureux à la chasse !

        Le pilote dirigea la barque vers les algues et les roseaux et joncs servant d'abri aux oiseaux aquatiques. Un héron se leva, salué au passage par le docteur pour tomber, blessé à mort à quelques mètres de la barque ; une macreuse eut le même sort ; une poule d'eau tirée à la fois par les deux cousins ne fut même pas effleurée par le plomb.

        - Assez pour aujourd'hui ! dit le pilote. Afin de permettre aux demoiselles une promenade sans émotions, nous allons tout simplement évoluer en promeneurs non affairés. Ainsi ces dames admireront mieux les beautés de l'étang et le merveilleux de ses rives.

        De fait, plus beau point de vue ne peut se rêver. L'eau azurée à peine ridée par le souffle de la brise parait comme un miroir reflétant les cieux ; ses roulis moutonnés au murmure discret, sur lesquels par instant vient se poser quelque oiseau pêcheur à robe blanche ou cendrée, reposent agréablement le regard que le sillage de la barque fascine ; des poissons bondissent sur l'élément liquide, comme s'ils étaient fiers de réchauffer leurs écailles toujours glacées.

        Sur trois côtés, l'étang est bordé par des dunes couvertes de pins en pleine force ; des semblants de routes dont le ton blanc tranche sur le vert sombre produisent un effet saisissant, par leur contraste si grandiose. On admire malgré soit ce paysage, sauvage peut-être, mais charmant, enchanteur.

        Le lendemain, nos touristes mêlés à la foule des baigneurs et amateurs d'air salin, promenaient sur la plage de Mimizan.

        Si le petit lac d'Aureilhan avait tant frappé l'imagination des Bourguignons, combien la vue de la mer les surprit davantage ! Ces vagues se soulevant au lointain, s'enchevêtrant, se brisant avec fracas, teintant d'argent le chemin de l'écume à travers le large et venant expirer à peine reformées et toujours furieuses sur le sable de la grève ; ces courants sous-marins frangés de blanc dans la grande immensité verdâtre ; ces bandes de mouettes et autres emplumés marins cherchant dans les flots une proie attendue... tout les captivait.

        Quel plaisir pour nos excursionnistes, surtout pour les jeunes filles, de se défaire des oripeaux de la mode, de promener jambes nues et nu-pieds au-devant des lames mourantes et de cueillir les coquillages déposés sur le sable ! Ce laisser-aller de tous, combien il leur souriait !

 

IX

 

        - On m'avait appris que le département des Landes est l'une des régions les plus déshéritées de la France et celle dont les habitants, plus que partout ailleurs, vivent dans la misère, dit Emile au moment de retourner en Chalosse. Ma foi, en voyant ces châteaux ces chalets, ces villas, ces cottages, ces maisons de plaisance semés sur tous les points, on croira difficilement à la pauvreté des Landais. Je voudrais que partout en France régnât un peu de cette grande aisance dont j'ai été témoin ; je voudrais de plus que tous les Français eussent le tempérament des Landais, leur franchise et leur jovialité. C'est vous dire le bon souvenir que je garderai de mon séjour parmi vous.

        - Il ne dépendra que de vous de renouveler ce souvenir par de nouveaux séjours, mon jeune ami, dit le père du docteur. Toujours notre maison vous sera ouverte : la sœur y attirera son frère, et toute une famille sera heureuse de vous recevoir.

        On se quitta peinés de part et d'autre, tant cette visite avait paru courte à tous.

        - Après la course populaire vous ayant amusés, la course à demi-classique vous ayant instruits, celle des novillos et béliers vous ayant dératés, il ne vous reste plus à voir que la course dite Espagnole pour avoir une idée à peu-prés exacte des divertissements chers aux Landais, et tout autant, à leurs voisins du Sud-Ouest.

        Nous verrons les Espagnols exercer leur art chez nous, à Dax ; nous les suivrons ensuite chez eux, à St-Sébastien pour juger de leur maîtrise en Espagne. Sans doute, à Mont-de-Marsan comme à Dax, on engage les plus célèbres espadas hispaniques, telles les Guerrita, les Mazzantini, les Fuentes, les Reverte, les Algabeño, les Bombita et autres gloires taurines ; sans doute aussi, ces célébrités capent, banderillent et estoquent de leur mieux afin de rester dignes de leur renommée ; mais nous n'avons pas en France le même idéal, la même science, le même entrain poussant les Espagnols aux arènes ; nos cirques sont de très moindres proportions, les spectateurs plus partiaux et moins enthousiasmés parce que moins connaisseurs, les dames plus nerveuses, plus femmes en un mot. Les décors de la galerie si puissants sur l'action, les sourires mutins ou langoureux des manolas, les vivats gutturaux des savants aficionados manquent chez nous, tandis que tras los montes, il y a excès de tout. Donc rien d'étonnant à ce que nos fêtes à l'Espagnole manquent de brillant et de perfection.

        C'est ainsi que parlait Charles à ses cousins.

        Les arènes Dacquoises sont loin hélas ! d'avoir l'aspect gracieux et le confort de celles qu'on a copiées sur les arènes espagnoles. Espérons que dans un avenir prochain nulle cité taurine ne pourra reprocher à Dax ce qui pourrait passer pour de la lésinerie si les ressources communales permettaient la réalisation du désir général.

        Les amphithéâtres ont leur complet ; pas une place n'est inoccupée. L'orchestre attaque sa marche d'entrée, et aussitôt les deux cuadrillas paraissent, espada en tête, à peine séparées l'une de l'autre, suivies par les mules de l'arrastre. Rien de plus pompeux ne peut s'imaginer ; seules, les lamentables haridelles montées par les picadores font tache au tableau. Drapés dans leur mantille, le toquet à la main, espadas et leur suite s'inclinent avec l'aisance inimitable de la grâce même devant la loge présidentielle, pirouettent avec non moins de grandeur, et... le spectacle commence.

 


Louis Lamaignère

        La direction de la Course Landaise m'a suggéré l'idée de dire quelques mots sur Louis Lamaignère qui vient de succomber aux atteintes du mal impitoyable qui le minait depuis longtemps et qu'il a bien courageusement supporté.
        J'ai accepté tout de suite comme du fait d'un honneur, et voici qu'en commençant, la plume tremble sous mes doigts. Jamais je n'ai mieux senti l'impuissance des mots, car Louis Lamaignère était pour moi plus qu'un collaborateur, c'était un vieil ami de toujours et je crains de ne pouvoir parler de lui avec assez d'affection.
        Louis Lamaignère naquit à Doazit en 1854 et prit rang dans une famille où l'honneur et la bonté ne se démentirent jamais.
        Il vécut dans ce centre patriarcal en compagnie de ses quatre frères, tous aussi doués et aussi bons que lui. Deux embrassèrent la carrière sacerdotale; deux autres celle de l'enseignement et le cinquième resta près de ses vénérables parents pour fonder et continuer son foyer et ses traditions de famille.
        De bonne heure, Louis Lamaignère se distingua par son esprit ouvert et son caractère un peu frondeur. Chez lui la gaieté était communicative et l'activité débordante. Nature indépendante, il estimait que son jeune âge ne devait en rien comprimer ses idées, il aimait déjà la discussion et la soutenait avec autant d'ardeur que d'amabilité.
        Souvent, durant les vacances, mon frère et moi, nous nous installions à Doazit où des liens de famille très chers nous attiraient, et la bande joyeuse de la petite localité grossissait d'autant.
        Comment oublier les camarades d'alors; les Lamaignère, les Canton, les Barbe, les Branzeau, les Frédéric Brèthes etc., etc. tous enfants joyeux, gais compagnons, toujours d'accord, toujours épris d'aventures plus ou moins périlleuses, plus ou moins risquées.
        Comment puis-je m'empêcher d'évoquer à ce sujet un souvenir trop personnel et qui donnera une faible idée de mes goûts belliqueux d'alors. M. Branzeau instituteur à Doazit à cette époque ne manquait pas de répéter chaque fois qu'il apprenait ma venue, que l'anarchie arrivait avec moi. Ah! le bon temps et qu'ils sont doux ces souvenirs d'enfance!
        Et puis, avec l'âge, chacun pris son essor. Louis Lamaignère après de bonnes études, fut nommé instituteur à Artassenx où il devait mourir aimé et estimé de tous.
        Dans cet humble village, Louis Lamaignère avait construit son nid. Dès ce moment, son caractère se transforma et, son devoir accompli, il devint le paisible éducateur tout aux travaux de sa profession et aux études littéraires qu'il affectionnait.
        Son humeur un tantinet batailleuse s'émoussa lentement et fit place à une douce et saine philosophie.
        L'esprit frondeur s'harmonise mal avec les goûts poétiques. Le doux murmure des pins, le roucoulement plaintif des tourterelles et des pigeons ramiers inondèrent son âme d'une douce mélancolie et lui firent passionnément aimer ce coin de terre si propice à l'étude et aux charmes de la poésie.
        Dés la fondation de notre petite feuille, La Course Landaise, je fis appel à tous mes amis lettrés. Louis Lamaignère répondit aussitôt et, dès ce moment, sa précieuse collaboration me fut assurée.
        Excellent prosateur, fin poète, écrivain abondant, tous ces dons, Louis Lamaignère les possédait et les mettait au service du noble sport qu'il aimait.
        Hélas! pourquoi faut-il que ces bons ouvriers de la première heure disparaissent et m'abandonnent ?
        Tous les amis de Lamaignère, et ils sont nombreux, tous les lecteurs de La Course Landaise se souviendront longtemps de ce cher camarade, de cet homme si bon et si dévoué.
        A tous les siens, qu'il me soit permis d'offrir dans cette douloureuse circonstance le tribut de ma vive et bien sincère sympathie.

Dr. Moringlane (Clic-Clac) La Course Landaise, 13ème année, no6 (édition de guerre), 1er mars 1917.


----------

Hommage à Louis Lamaignère

(Bordeaux, février 1917) Henri Carrance.
La Course Landaise, 13ème année, no6 (édition de guerre), 1er mars 1917.